ஜலதோஷம்...


கிட்ட வரும்
சொந்தங்களையும்
எட்டிப்போகச் செய்யும்;
உறங்கிக்கொண்டிருக்கும்
அமைதியையும்;
அரக்கத்தனமாய் கொள்ளும்!

உதடு இரண்டும் முட்டி முட்டி
மூச்சித்திணறும் முத்தம்;
கைக்குட்டையில் ஒளிந்துக்கொள்ளும்
தும்முகின்றச் சப்தம்!

அடைப்பட்டுப் போன
மூக்கால்;
தடைபட்டுப் போகும்
சுவாசம்;
தோற்றுப்போன
மோப்பத்தால்;
தோல்விக்காணும் வாசம்!

கோர்த்துக் கொண்ட நீரால்;
தலைக்குக் கனம் ஏறும்;
ஏறிப்போனக் கனத்தால்
மாறிப்போகும் முகம்!

தும்மிக் கொண்டே இருப்பதால்
கம்மிப் போகும் குரல்;
தூரல் போடும் வாசலால்
ஈரமாகும் விரல்!

கிட்ட வரும்
சொந்தங்களையும்
எட்டிப்போகச் செய்யும்;
உறங்கிக்கொண்டிருக்கும்
அமைதியையும்;
அரக்கத்தனமாய் கொள்ளும்!

உதடு இரண்டும் முட்டி முட்டி
மூச்சித்திணறும் முத்தம்;
கைக்குட்டையில் ஒளிந்துக்கொள்ளும்
தும்முகின்றச் சப்தம்!

அடைப்பட்டுப் போன
மூக்கால்;
தடைபட்டுப் போகும்
சுவாசம்;
தோற்றுப்போன
மோப்பத்தால்;
தோல்விக்காணும் வாசம்!

கோர்த்துக் கொண்ட நீரால்;
தலைக்குக் கனம் ஏறும்;
ஏறிப்போனக் கனத்தால்
மாறிப்போகும் முகம்!

தும்மிக் கொண்டே இருப்பதால்
கம்மிப் போகும் குரல்;
தூரல் போடும் வாசலால்
ஈரமாகும் விரல்!

1 comment:

  1. தோழா உங்கள் படைப்புகள் மென்மேலும் பெருக துஆ செய்கிறேன் இறைவனிடம் இன்ஷா அல்லாஹ் !!

    ReplyDelete