எதிர்கால இந்தியாவேகாய்ந்த விழிகளும் 
ஈரம் கக்கும்;
உறங்கிய ரோமங்களும் 
எழுந்து நிற்கும்;
அழுக்குச் சட்டையே 
அடையாளமாய்;
பரட்டைத் தலையே 
மகுடமாய்;
வறுமையே எம் தொட்டிலாய்;
பசியேத் தாலாட்டாய்!

வறுமைக் கோட்டிற்குக் 
கீழே என்று அறிக்கை உரைக்கும்;
எதிர்கால இந்தியாவே என
அரசியல்வாதியின் 
மேடை முழங்கும்!


காய்ந்த விழிகளும் 
ஈரம் கக்கும்;
உறங்கிய ரோமங்களும் 
எழுந்து நிற்கும்;
அழுக்குச் சட்டையே 
அடையாளமாய்;
பரட்டைத் தலையே 
மகுடமாய்;
வறுமையே எம் தொட்டிலாய்;
பசியேத் தாலாட்டாய்!

வறுமைக் கோட்டிற்குக் 
கீழே என்று அறிக்கை உரைக்கும்;
எதிர்கால இந்தியாவே என
அரசியல்வாதியின் 
மேடை முழங்கும்!

கிளி ஜோசியம்சொச்ச அட்டைகளில் 
மொத்த மக்களுக்கும் 
எதிர்காலம் உரைத்து;
நிகழ்காலம் தள்ளும் 
என்னிடம்;
உள்ளங்கையைக் காட்டி ;
பைசாக்களை நீட்டும்
மக்களை நினைத்தால்
கொல்லென்றுச் சிரிப்புடன் நான்;
ஓர் நெல்லுக்கு வேலைச் செய்யும் 
என் கிளி பரவாயில்லை என்று! 


சொச்ச அட்டைகளில் 
மொத்த மக்களுக்கும் 
எதிர்காலம் உரைத்து;
நிகழ்காலம் தள்ளும் 
என்னிடம்;
உள்ளங்கையைக் காட்டி ;
பைசாக்களை நீட்டும்
மக்களை நினைத்தால்
கொல்லென்றுச் சிரிப்புடன் நான்;
ஓர் நெல்லுக்கு வேலைச் செய்யும் 
என் கிளி பரவாயில்லை என்று! 

தன்மானம்ஒட்டியிருக்கும் பசியால்
முதுகு கூண் விழுந்தாலும் 
தன்மானம்; 
தலை நிமிர்ந்து நிற்கட்டும்;
இப்படித் தரையில்
கடையினைப்  போட்டாவது
முகம் சிரிக்கட்டும்;
நானே முதலாளி என 
உழைப்பிற்கு உயர்வால் 
கொடிக்கட்டிக் கொள்ளட்டும்!  


ஒட்டியிருக்கும் பசியால்
முதுகு கூண் விழுந்தாலும் 
தன்மானம்; 
தலை நிமிர்ந்து நிற்கட்டும்;
இப்படித் தரையில்
கடையினைப்  போட்டாவது
முகம் சிரிக்கட்டும்;
நானே முதலாளி என 
உழைப்பிற்கு உயர்வால் 
கொடிக்கட்டிக் கொள்ளட்டும்!  

வேண்டாம் நம் பிள்ளைக்குசேர்ந்து வாழும் காலத்தில்
சோர்ந்துப் போய்
தனிமையில் நீயும் நானும்;
அங்கலாய்க்கும் 
வயதின் கதறலை
வாய் மூடி விழிப்பிதிங்கி;
வழியனுப்புவிட்டேன்!   

படுத்து உருள
பஞ்சு மெத்தையும்;
உடுத்தி மகிழ
பட்டுப்புடவையும்;
வாழ்ந்து மகிழ
வசதியாய் வீடும் 
உனக்கு தந்து மகிழ்ந்தேன்!

தேவை எனும் தேடுதலுக்குப்
பாலையில் பலியாகி;
இப்போது;
கன்னம் குழியாகி;
முடியோ நரையாகி;
உன் முன்னே!

தேம்பி அழ 
தெம்பில்லாமல்;
சாய்ந்துக் கொள்கிறேன்
உன் மேனியில்;
சபதம் கொண்டேன்
இனியொரு புலம்பல்
வேண்டாம் நம் பிள்ளைக்கு!


சேர்ந்து வாழும் காலத்தில்
சோர்ந்துப் போய்
தனிமையில் நீயும் நானும்;
அங்கலாய்க்கும் 
வயதின் கதறலை
வாய் மூடி விழிப்பிதிங்கி;
வழியனுப்புவிட்டேன்!   

படுத்து உருள
பஞ்சு மெத்தையும்;
உடுத்தி மகிழ
பட்டுப்புடவையும்;
வாழ்ந்து மகிழ
வசதியாய் வீடும் 
உனக்கு தந்து மகிழ்ந்தேன்!

தேவை எனும் தேடுதலுக்குப்
பாலையில் பலியாகி;
இப்போது;
கன்னம் குழியாகி;
முடியோ நரையாகி;
உன் முன்னே!

தேம்பி அழ 
தெம்பில்லாமல்;
சாய்ந்துக் கொள்கிறேன்
உன் மேனியில்;
சபதம் கொண்டேன்
இனியொரு புலம்பல்
வேண்டாம் நம் பிள்ளைக்கு!

குழந்தைத் தொழிலாளி
குழந்தைத் தொழிலாளர்
எதிர்ப்புத் தினம்
கற்றுக்கொடுக்கும்
பள்ளிக்கு நாங்கள்
கொத்தனாருக்கு எடுபிடியாய்!

குருதிக் கொதிக்க;
குரல்வளை நெறிக்க;
கூக்குரலிடும் அரசியல்வாதிகளின்
மேடைப் பேச்சிற்கு;
தோரணம் கட்டக் கூலிகளாய்!

அட்டைப் படத்தில்
எங்களைப் போட்டு;
சட்டைப் பையை
நிரப்பிக்கொள்ளும் ஊடகத்திற்கு
வியாபாரச் சக்தியாய்!குழந்தைத் தொழிலாளர்
எதிர்ப்புத் தினம்
கற்றுக்கொடுக்கும்
பள்ளிக்கு நாங்கள்
கொத்தனாருக்கு எடுபிடியாய்!

குருதிக் கொதிக்க;
குரல்வளை நெறிக்க;
கூக்குரலிடும் அரசியல்வாதிகளின்
மேடைப் பேச்சிற்கு;
தோரணம் கட்டக் கூலிகளாய்!

அட்டைப் படத்தில்
எங்களைப் போட்டு;
சட்டைப் பையை
நிரப்பிக்கொள்ளும் ஊடகத்திற்கு
வியாபாரச் சக்தியாய்!

அவமானம்


தனித்திருக்கும்
தன்மானத்தை இடமாற்றி;
இதயத்தைக் கனமாக்கி;
வெற்றிக்கு வெறியேற்றி;
தோல்வியைத் துண்டாக்கி;
முயற்சிக்கு முறுக்கேற்றி;
தடம் மறித்தப் படிக்கற்களைப்
படிப்பினையாக்கிப்
பாடம் புகட்டு;
நகைத்த உதடுகளை
சுருங்கச் செய்ய;
அவமானத்தை வெகுமானமாக்கி;
சுகமாய் நீயும் ஒடு!

தனித்திருக்கும்
தன்மானத்தை இடமாற்றி;
இதயத்தைக் கனமாக்கி;
வெற்றிக்கு வெறியேற்றி;
தோல்வியைத் துண்டாக்கி;
முயற்சிக்கு முறுக்கேற்றி;
தடம் மறித்தப் படிக்கற்களைப்
படிப்பினையாக்கிப்
பாடம் புகட்டு;
நகைத்த உதடுகளை
சுருங்கச் செய்ய;
அவமானத்தை வெகுமானமாக்கி;
சுகமாய் நீயும் ஒடு!

ஒர் மொழி - பசி
ஒலிகளுக்கு வழிக்கொடுக்கும்
சவ்வுகள் இரண்டும்
சாத்திக்கொண்டு;
விழிகளின் ஓரம்;
ஈரம் ஓட்டிக்கொண்டு;
புதுமையாய் வயிறுக் கதைக்க
இரைச்சலாய் எரிச்சலாய்!

உணவைக் கொட்டுவதற்கு
முன்னே கொஞ்சம்
எட்டிப்பாருங்கள்;
விரையமாகும் உணவுகள்
எங்களுக்கு இரையாகும்;
வலியிலேக் கனமான
முதுகுத்தண்டையும்
நிமிரவைக்கும்!ஒலிகளுக்கு வழிக்கொடுக்கும்
சவ்வுகள் இரண்டும்
சாத்திக்கொண்டு;
விழிகளின் ஓரம்;
ஈரம் ஓட்டிக்கொண்டு;
புதுமையாய் வயிறுக் கதைக்க
இரைச்சலாய் எரிச்சலாய்!

உணவைக் கொட்டுவதற்கு
முன்னே கொஞ்சம்
எட்டிப்பாருங்கள்;
விரையமாகும் உணவுகள்
எங்களுக்கு இரையாகும்;
வலியிலேக் கனமான
முதுகுத்தண்டையும்
நிமிரவைக்கும்!

எலுமிச்சைசிலிர்க்க வைக்கும்
நிவாரணத்தோடுப் 
பிதிங்கி நிற்கிறேன்; 
கர்ப்பவதியைப் போல!

துவண்டுப்போன 
மேனியைப் பளப்பளக்க; 
கொழுத்து நிற்கும் பொடுகிற்குப் 
பொடிவைத்து அடிக்கொடுக்க;
பருக்களுக்குப் பாரமாய்;
களைப்பிற்குத் தூரமாய்!

அடுக்கிவைக்கும் ஆரோக்கியம் 
ஆயிரம் கொண்டாலும்;
வாகனத்தின் 
திருஷ்டியைக் கழிக்க;   
சக்கரத்திற்கு அடியில் 
என்னைத் திணித்து; 
இளித்து  நிற்கும்
மனிதர்களுக்கு மத்தியில்
மணமாய் நான்!சிலிர்க்க வைக்கும்
நிவாரணத்தோடுப் 
பிதிங்கி நிற்கிறேன்; 
கர்ப்பவதியைப் போல!

துவண்டுப்போன 
மேனியைப் பளப்பளக்க; 
கொழுத்து நிற்கும் பொடுகிற்குப் 
பொடிவைத்து அடிக்கொடுக்க;
பருக்களுக்குப் பாரமாய்;
களைப்பிற்குத் தூரமாய்!

அடுக்கிவைக்கும் ஆரோக்கியம் 
ஆயிரம் கொண்டாலும்;
வாகனத்தின் 
திருஷ்டியைக் கழிக்க;   
சக்கரத்திற்கு அடியில் 
என்னைத் திணித்து; 
இளித்து  நிற்கும்
மனிதர்களுக்கு மத்தியில்
மணமாய் நான்!

பாலையில் ஓர் கோழைகதை சொல்லும் விழிகள்
கண்ணீர் கக்க;
விரல்களோ வழியை மறிக்க;
பிதிங்கியது இதழ்கள்!

உன் குரல் கேட்டு;
இதயத்தில் உரல் ஒன்று இடிக்க;
சப்தம் எழுப்பாதத்  
தொண்டையைக்  கனைத்து;
வெறுப்பாய் உறுப்புகள் 
நெருப்பாய் உஷ்ணம் காட்ட;
ஒலிகள் உதறலோடு!

உன் நெருக்கமின்றி;
பல இரவுகள் உறக்கமின்றி;
உருண்டுப் படுக்க;
அறை நண்பர்கள்
குறை கேட்க;
ஒன்றுமில்லை என 
மென்று விழுங்க!
புது மாப்பிள்ளை 
எல்லோரும் கொஞ்ச;
தலையணை மட்டும் 
எனக்குத் தாலாட்டுப் பாட;
பாலையில் நான் 
கோழையாக!


கதை சொல்லும் விழிகள்
கண்ணீர் கக்க;
விரல்களோ வழியை மறிக்க;
பிதிங்கியது இதழ்கள்!

உன் குரல் கேட்டு;
இதயத்தில் உரல் ஒன்று இடிக்க;
சப்தம் எழுப்பாதத்  
தொண்டையைக்  கனைத்து;
வெறுப்பாய் உறுப்புகள் 
நெருப்பாய் உஷ்ணம் காட்ட;
ஒலிகள் உதறலோடு!

உன் நெருக்கமின்றி;
பல இரவுகள் உறக்கமின்றி;
உருண்டுப் படுக்க;
அறை நண்பர்கள்
குறை கேட்க;
ஒன்றுமில்லை என 
மென்று விழுங்க!
புது மாப்பிள்ளை 
எல்லோரும் கொஞ்ச;
தலையணை மட்டும் 
எனக்குத் தாலாட்டுப் பாட;
பாலையில் நான் 
கோழையாக!