கறை நல்லது


கின்னியிலுள்ள 
சுடும் குழம்பு
உன் கரம் சுட;
தடுமாறி என் சட்டையில்
தடம் பதிக்க;
அச்சத்தோடு மிச்சப்பார்வையை
என் மீது நீ செலுத்த;
பரவாயில்லை என்று
புன்னகையை உனக்குப்
போர்வையாக்க;
புதைந்துக்கிடந்த நம்
அன்பு  இடம்மாறுவதற்கு   
சூழலை தந்த
கறை நல்லது!
 
கொஞ்சலோடு  விளையாடும்
நம் பிள்ளை என் ஆடையை
சூடாக நனைக்க;
சுற்றியுள்ள சொந்தங்கள் 
கேலியோடு என்னை 
குதுகலப்படுத்தும் 
கறை நல்லது!

கின்னியிலுள்ள 
சுடும் குழம்பு
உன் கரம் சுட;
தடுமாறி என் சட்டையில்
தடம் பதிக்க;
அச்சத்தோடு மிச்சப்பார்வையை
என் மீது நீ செலுத்த;
பரவாயில்லை என்று
புன்னகையை உனக்குப்
போர்வையாக்க;
புதைந்துக்கிடந்த நம்
அன்பு  இடம்மாறுவதற்கு   
சூழலை தந்த
கறை நல்லது!
 
கொஞ்சலோடு  விளையாடும்
நம் பிள்ளை என் ஆடையை
சூடாக நனைக்க;
சுற்றியுள்ள சொந்தங்கள் 
கேலியோடு என்னை 
குதுகலப்படுத்தும் 
கறை நல்லது!

புரியாதத் தருணம்


உணர்ச்சிகளின் சுரணையும்
அவ்வபோது செத்துப் போக;
இணையத்தில் நம்மை
இணைக்கக் கைப்பேசி அலற!

எல்லோரிடம் பேச
பாசமாகக் கைப்பேசியைக்
கொடு என்றாலும்;
விளங்காதக் குரலுக்கு
விளங்கியதுப்போல் ம்ம் போட;

உனையன்றி யாருக்கும்
விளங்காத என் மொழி;
உறவினர்கள் எல்லாம்
முகம் சுளித்து – மீண்டும்
உன் கரம் திணித்து;
பேச்சு புரியவில்லை என்பர்;

VOIP என்று
பெயரிட்டாலும்
VOICE க்கு மட்டுமே
வாய்ப்பு;
மனதிற்கு என்றுமே
தீ வைப்பு!

உணர்ச்சிகளின் சுரணையும்
அவ்வபோது செத்துப் போக;
இணையத்தில் நம்மை
இணைக்கக் கைப்பேசி அலற!

எல்லோரிடம் பேச
பாசமாகக் கைப்பேசியைக்
கொடு என்றாலும்;
விளங்காதக் குரலுக்கு
விளங்கியதுப்போல் ம்ம் போட;

உனையன்றி யாருக்கும்
விளங்காத என் மொழி;
உறவினர்கள் எல்லாம்
முகம் சுளித்து – மீண்டும்
உன் கரம் திணித்து;
பேச்சு புரியவில்லை என்பர்;

VOIP என்று
பெயரிட்டாலும்
VOICE க்கு மட்டுமே
வாய்ப்பு;
மனதிற்கு என்றுமே
தீ வைப்பு!

எச்ச அறிக்கை


லட்சத்தில் நகை விற்று;
ரொக்கத்தைச் சொச்சமாக்கி;
மிச்சத்தைத் தவணையாக்கி;
பொன்னானப் பெண்களிடம்
புன்னகையைப் பரிசாக்கி
வழியனுப்புவான்;

சாதி மதப் பேதமின்றி;
சாத்தானியச் சாட்டையால்
சாமரம் வீசி;
அழகானப் பெண்களை அழவைப்பான்;
திடீரென்று மிச்சத்தைக் கேட்டு
மிரளவைப்பான்;

குடும்பத்தைக் கரைச் சேர்க்க;
கரைத் தாண்டியக்
கணவன்மார்களின்
மனைவிமார்களைப்
படித் தாண்டவைப்பான்;
மிச்சத்தைக் கேட்டு;
எச்சமாக்கத் துடிப்பான்!

நகையை வியாபாரமாக்கி;
நங்கையை விபச்சாரியாக்கி;
பொறுக்கி எடுத்த நகைக்கடையின்
பொருக்கி இவன்;
சமூகத்தில் ஒதுக்கப்பட வேண்டியவன்!

லட்சத்தில் நகை விற்று;
ரொக்கத்தைச் சொச்சமாக்கி;
மிச்சத்தைத் தவணையாக்கி;
பொன்னானப் பெண்களிடம்
புன்னகையைப் பரிசாக்கி
வழியனுப்புவான்;

சாதி மதப் பேதமின்றி;
சாத்தானியச் சாட்டையால்
சாமரம் வீசி;
அழகானப் பெண்களை அழவைப்பான்;
திடீரென்று மிச்சத்தைக் கேட்டு
மிரளவைப்பான்;

குடும்பத்தைக் கரைச் சேர்க்க;
கரைத் தாண்டியக்
கணவன்மார்களின்
மனைவிமார்களைப்
படித் தாண்டவைப்பான்;
மிச்சத்தைக் கேட்டு;
எச்சமாக்கத் துடிப்பான்!

நகையை வியாபாரமாக்கி;
நங்கையை விபச்சாரியாக்கி;
பொறுக்கி எடுத்த நகைக்கடையின்
பொருக்கி இவன்;
சமூகத்தில் ஒதுக்கப்பட வேண்டியவன்!

நானூறாவது கவிதை


கனத்தத் தருணமும்;
வெறுத்தத் தனிமையும்;
பிரசவமாகி இன்று!

வடித்த நீரும்;
வலித்த மனதிற்கும்
இன்றோடு வயது
நானூறை எட்டி!

எழுத்துப் பிழைகளைத் தாண்டி;
மனதின் ஆழத்தைத் தோண்டி;
மொத்தப் பக்கங்களில்
என் பக்கத்தில்
எச்சத்தை எறிந்து
மிச்ச இடத்தை
ஆக்கிரமிப்பு செய்யும்
என் நானூறாவதுக் கவிதை!

நிமிடங்களை மென்று;
நேரங்களைத் தின்று;
கண்ணுங் கருத்துமாய்
நான் எழுதும்
நானூறாவது உண்மை!

கனத்தத் தருணமும்;
வெறுத்தத் தனிமையும்;
பிரசவமாகி இன்று!

வடித்த நீரும்;
வலித்த மனதிற்கும்
இன்றோடு வயது
நானூறை எட்டி!

எழுத்துப் பிழைகளைத் தாண்டி;
மனதின் ஆழத்தைத் தோண்டி;
மொத்தப் பக்கங்களில்
என் பக்கத்தில்
எச்சத்தை எறிந்து
மிச்ச இடத்தை
ஆக்கிரமிப்பு செய்யும்
என் நானூறாவதுக் கவிதை!

நிமிடங்களை மென்று;
நேரங்களைத் தின்று;
கண்ணுங் கருத்துமாய்
நான் எழுதும்
நானூறாவது உண்மை!

பிதிங்கி ஓடும்


திணறடிக்கும் உன் நினைவுகள்
திமிர் பிடித்து என் நெஞ்சை அழுத்த;
நாவு வறண்டு;
படுக்கையில் புறண்டு;
மெல்ல நேரம் பார்த்தாலும்
மெதுவாய் நகரும் நேரம்!

மெத்தையில் உருளும் போது;
மூட்டைப்பூச்சிக் கடிக்கிறதா என
நண்பர்கள் முடிச்சுப்போட;
உள்ளுக்குள்ளே
உரைத்துக்கொள்வேன்;
வெடிக்கிறது என!

பிதிங்கி ஓடும்
பணத்தை பக்குவமாய்
சேர்த்துக் கொண்டு;
உன்னோடு ஊரோடுச்
சேர்ந்துவிடலாம் என்று
நினைத்தாலும்
ஒட்டாமல் ஓடுகிறது;
எண்ணங்கள் ஏங்குகிறது!

திணறடிக்கும் உன் நினைவுகள்
திமிர் பிடித்து என் நெஞ்சை அழுத்த;
நாவு வறண்டு;
படுக்கையில் புறண்டு;
மெல்ல நேரம் பார்த்தாலும்
மெதுவாய் நகரும் நேரம்!

மெத்தையில் உருளும் போது;
மூட்டைப்பூச்சிக் கடிக்கிறதா என
நண்பர்கள் முடிச்சுப்போட;
உள்ளுக்குள்ளே
உரைத்துக்கொள்வேன்;
வெடிக்கிறது என!

பிதிங்கி ஓடும்
பணத்தை பக்குவமாய்
சேர்த்துக் கொண்டு;
உன்னோடு ஊரோடுச்
சேர்ந்துவிடலாம் என்று
நினைத்தாலும்
ஒட்டாமல் ஓடுகிறது;
எண்ணங்கள் ஏங்குகிறது!

அறிவுறை..
கொடுத்தேப் பழக்கப்பட்ட
உள்ளங்கள் என்னை
ஏற்க மறுக்கும்;
மலிவு என்று
கழிவில் கிடத்தும்!

வாலிபர்களின் கேலிக்கும்;
வயோதிகர்களின்
வர்ணனைக்கும் நான்;

கொடுப்பது இனிக்கும்;
ஏற்பதுக் கசக்கும் என்று
அறிவுறைக்கு அறிவுறைச்
சொல்லி அழகாய் மூலையில் நான்;
யார் மூளையிலும் இல்லை நான்!கொடுத்தேப் பழக்கப்பட்ட
உள்ளங்கள் என்னை
ஏற்க மறுக்கும்;
மலிவு என்று
கழிவில் கிடத்தும்!

வாலிபர்களின் கேலிக்கும்;
வயோதிகர்களின்
வர்ணனைக்கும் நான்;

கொடுப்பது இனிக்கும்;
ஏற்பதுக் கசக்கும் என்று
அறிவுறைக்கு அறிவுறைச்
சொல்லி அழகாய் மூலையில் நான்;
யார் மூளையிலும் இல்லை நான்!

இன்னுமா அழவில்லை..வெடித்த உணர்ச்சிகளால்
துடித்த உதடுகள்;
வழியும் கண்ணீரைத்
துடைக்க மனமில்லாமல்
இன்னும் வடிக்கப் பிழிகிறேன்!

கறைப்படிந்த உள்ளத்தைக்
கண்ணீரால் முட்டி
உடைத்து எடுக்கிறேன்!

மணம் இழந்த
மனதை மணக்கச் செய்ய;
உப்புத் தண்ணீரால்
செழிக்கச் செய்யுங்கள்;
மறையோனின் மன்னிப்பை
பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்!


வெடித்த உணர்ச்சிகளால்
துடித்த உதடுகள்;
வழியும் கண்ணீரைத்
துடைக்க மனமில்லாமல்
இன்னும் வடிக்கப் பிழிகிறேன்!

கறைப்படிந்த உள்ளத்தைக்
கண்ணீரால் முட்டி
உடைத்து எடுக்கிறேன்!

மணம் இழந்த
மனதை மணக்கச் செய்ய;
உப்புத் தண்ணீரால்
செழிக்கச் செய்யுங்கள்;
மறையோனின் மன்னிப்பை
பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

திரும்பிவிடு என் கணவா!மொட்டு விட்ட நம் உறவால்
முட்டி நிற்கும் என் வயிறு;
குறைவான உன் விடுப்பால்
குளமானது என் விழிகள்;

எனக்காக என்று
என்னை விடுத்து
எண்ணெய் தேசத்தில் நீ;

மணம் மாறாப்
புதுப்பெண்ணாய்;புண்ணாகியப்
புன்முறுவலுடன் நான்;

ஏக்கத்துடன்
தூக்கத்தைத் தொலைத்து;
மிச்சமிருந்து வாசணை
வீசும் உன் அழுக்குச்
சட்டையோடுச்
சண்டைப்போடும் உன் மனைவி!


மொட்டு விட்ட நம் உறவால்
முட்டி நிற்கும் என் வயிறு;
குறைவான உன் விடுப்பால்
குளமானது என் விழிகள்;

எனக்காக என்று
என்னை விடுத்து
எண்ணெய் தேசத்தில் நீ;

மணம் மாறாப்
புதுப்பெண்ணாய்;புண்ணாகியப்
புன்முறுவலுடன் நான்;

ஏக்கத்துடன்
தூக்கத்தைத் தொலைத்து;
மிச்சமிருந்து வாசணை
வீசும் உன் அழுக்குச்
சட்டையோடுச்
சண்டைப்போடும் உன் மனைவி!