ஈரமான ஈராக்..


வறண்டுப்போன
எங்கள் மண்ணிற்கு;
பிசுப்பிசுக்கும்
எண்ணைக்காக வந்தாய்;
கொன்றுத்தீர்க்கும்
அரக்கனாய் இருந்தாய்!

கண்ணீர் விட்டுக்
கதறினாலும்;
காதுகேளாத உலகம்!

உன் இரத்த வெறியாட்டத்திற்குப்
பலிக்கடாவாய் நாங்கள்;
சதைகள் சிதைந்த
எங்கள் மண்ணில்;
வித்துக்கள் விலைப்போகும்
கருப்புத் தங்கம்!

அரண் எனச் சொல்லி;
முரண் செய்ததை;
முறைத்து நின்று
வேடிக்கைப்பார்க்கும் குழந்தையாக;
ஊனமுற்ற மனிதநேயங்கள்!

இரக்கப்படும்
இருதயங்கள்
இறுகிப்போனதால்
ஈரமாகும் ஈராக்;
குருதிகளால்!

வறண்டுப்போன
எங்கள் மண்ணிற்கு;
பிசுப்பிசுக்கும்
எண்ணைக்காக வந்தாய்;
கொன்றுத்தீர்க்கும்
அரக்கனாய் இருந்தாய்!

கண்ணீர் விட்டுக்
கதறினாலும்;
காதுகேளாத உலகம்!

உன் இரத்த வெறியாட்டத்திற்குப்
பலிக்கடாவாய் நாங்கள்;
சதைகள் சிதைந்த
எங்கள் மண்ணில்;
வித்துக்கள் விலைப்போகும்
கருப்புத் தங்கம்!

அரண் எனச் சொல்லி;
முரண் செய்ததை;
முறைத்து நின்று
வேடிக்கைப்பார்க்கும் குழந்தையாக;
ஊனமுற்ற மனிதநேயங்கள்!

இரக்கப்படும்
இருதயங்கள்
இறுகிப்போனதால்
ஈரமாகும் ஈராக்;
குருதிகளால்!

மகள் திருமணம்...


ஓட்டுமொத்தக் உன் கரமும்
ஒளிந்துக்கொள்ளும்
என் விரலில்;
உன் பிஞ்சிக் கால்களைக்;
என் கன்னத்தில் வைத்து;
முத்தமிட்டு அழுவேன்!

செல்லமாய் நீ இருந்ததால்;
என் மார்பு உனக்கு
தலையணையாய்;
தூங்கிய உன்னைத்;
தூக்க மனமில்லாமல்;
தூங்கிப்போவேன் நானும்!

பள்ளித் திரும்பி;
வீடுச் சேர்ந்ததும்;
மூலைக்குப் போகும்;
உன் புத்தகமூட்டை;
உன் மூளைத் தேடும்
என்னை!

பூப்பெய்திருந்தாலும்;
புலம்பல் வந்தால்;
அழுதுக்கொண்டேச்;
சிறைப்பிடிப்பாய் என்
பிடறியை!

இன்று;
மணக்கோலத்தில்
மணப்பெண்ணாய் நீ;
எதற்கு என்றேத் தெரியாமல்;
குலுங்கி அழும்
என் தோள்கள்;

பீறிட்டுவரும் கண்ணீருக்குக்
காரணம் தெரியாமல்;
விழிச் சிவந்து நிற்கும்!

எங்களோடு ஒட்டி இருந்த
உன்னை பிய்த்துப் பிடிங்கி
வழியனுப்புகிறேன் நீ
வாழும் வீட்டிற்கு!

ஒவென்று அழும் மனமும்;
ஒவென்றுப் போன வீட்டின்
கலகலப்பும்;
கிறுக்குப்பிடித்த என் மனம்;
எடுத்துபார்ப்பேன் உன்
சிறுப்பிள்ளை ஆடையைக்
கண்ணீருடன்!

ஓட்டுமொத்தக் உன் கரமும்
ஒளிந்துக்கொள்ளும்
என் விரலில்;
உன் பிஞ்சிக் கால்களைக்;
என் கன்னத்தில் வைத்து;
முத்தமிட்டு அழுவேன்!

செல்லமாய் நீ இருந்ததால்;
என் மார்பு உனக்கு
தலையணையாய்;
தூங்கிய உன்னைத்;
தூக்க மனமில்லாமல்;
தூங்கிப்போவேன் நானும்!

பள்ளித் திரும்பி;
வீடுச் சேர்ந்ததும்;
மூலைக்குப் போகும்;
உன் புத்தகமூட்டை;
உன் மூளைத் தேடும்
என்னை!

பூப்பெய்திருந்தாலும்;
புலம்பல் வந்தால்;
அழுதுக்கொண்டேச்;
சிறைப்பிடிப்பாய் என்
பிடறியை!

இன்று;
மணக்கோலத்தில்
மணப்பெண்ணாய் நீ;
எதற்கு என்றேத் தெரியாமல்;
குலுங்கி அழும்
என் தோள்கள்;

பீறிட்டுவரும் கண்ணீருக்குக்
காரணம் தெரியாமல்;
விழிச் சிவந்து நிற்கும்!

எங்களோடு ஒட்டி இருந்த
உன்னை பிய்த்துப் பிடிங்கி
வழியனுப்புகிறேன் நீ
வாழும் வீட்டிற்கு!

ஒவென்று அழும் மனமும்;
ஒவென்றுப் போன வீட்டின்
கலகலப்பும்;
கிறுக்குப்பிடித்த என் மனம்;
எடுத்துபார்ப்பேன் உன்
சிறுப்பிள்ளை ஆடையைக்
கண்ணீருடன்!

இறந்துவிட்ட ஆசை...


நித்தமும் அலைவீசும்;
ஓடி வேலைச் செய்ய
ஓருவருமில்லை
உதவியாக என் வீட்டில்!

அவசரத்திற்கு அவசியமான
இல்லாத ஆண் துணையால்;
வலியெடுத்துத் துடிதுடித்தாலும்;
அழுதுக்கொண்டே அடுத்தவரை
தேடும் நிராயுதபாணியாக
என் குடும்பம்!

கறி வாங்கவும்;
காய் வாங்கவும்;
வாசலில் தவம் இருந்து;
ஆள் தேடி;
அலைப்பாயும் அன்னை!

திருடன் வந்தாலும்;
விளக்கை அணைத்து;
சப்தமிடப் பயந்து;
தொலைப்பேசியில்
உதவித் தேடி;
துடிப்பை அதிகமாக்கி;
அயர்ந்துவிடும் இதயம்!

ஆனது என்ன;
என்று எண்ணி எண்ணி;
குழம்பிய மூளைக்கு;
ஆறுதல் சொல்லி
அலுத்துப்போன மனம்!

சூடான மூச்சிக்காற்றைக்
கக்கிவிட்டு;
மெதுவாய் தொடங்கினேன்;
வந்துவிடுகிறேனே அம்மா!

உன் மெளனத்தால்
மரணித்துப்போன என்;
உதடுகள்!

வெறுத்துப்போனத் தனிமையால்
கறுத்துப்போன நினைவுகளால்;
முடிச்சிகளை மூட்டைக்கட்டி;
முடித்துவிட உதித்த எண்ணங்கள்
மலடாய்போய் மடிந்துவிட்டது!
இந்த முறையும் என்
ஆசை இறந்துவிட்டது!

நித்தமும் அலைவீசும்;
ஓடி வேலைச் செய்ய
ஓருவருமில்லை
உதவியாக என் வீட்டில்!

அவசரத்திற்கு அவசியமான
இல்லாத ஆண் துணையால்;
வலியெடுத்துத் துடிதுடித்தாலும்;
அழுதுக்கொண்டே அடுத்தவரை
தேடும் நிராயுதபாணியாக
என் குடும்பம்!

கறி வாங்கவும்;
காய் வாங்கவும்;
வாசலில் தவம் இருந்து;
ஆள் தேடி;
அலைப்பாயும் அன்னை!

திருடன் வந்தாலும்;
விளக்கை அணைத்து;
சப்தமிடப் பயந்து;
தொலைப்பேசியில்
உதவித் தேடி;
துடிப்பை அதிகமாக்கி;
அயர்ந்துவிடும் இதயம்!

ஆனது என்ன;
என்று எண்ணி எண்ணி;
குழம்பிய மூளைக்கு;
ஆறுதல் சொல்லி
அலுத்துப்போன மனம்!

சூடான மூச்சிக்காற்றைக்
கக்கிவிட்டு;
மெதுவாய் தொடங்கினேன்;
வந்துவிடுகிறேனே அம்மா!

உன் மெளனத்தால்
மரணித்துப்போன என்;
உதடுகள்!

வெறுத்துப்போனத் தனிமையால்
கறுத்துப்போன நினைவுகளால்;
முடிச்சிகளை மூட்டைக்கட்டி;
முடித்துவிட உதித்த எண்ணங்கள்
மலடாய்போய் மடிந்துவிட்டது!
இந்த முறையும் என்
ஆசை இறந்துவிட்டது!

பழையப் பேருந்து..


சாலைகளில் அழகுக்;
குழி விழுந்தக் கன்னங்களில்;
குதித்துக் குதித்துச் செல்வேன்;
எல்லோரையும்
குதிக்கவைத்துச் செல்வேன்!

இரும்பிற்கு வயதானதால்
இருமி இருமிச் செல்வேன்;
தடுமாறும் சக்கரத்தினால்
தகரங்களால் தாளமிட்டேக்
கொல்வேன்!

ஒட்டுப் போட்ட உடலால்
கட்டுப்பட்டு ஓடுவேன்;
மழைவந்தால் கட்டவிழ்ந்து
ஒழுகுவேன்!

சப்தம் போட்டே வருவதால்
தேவையில்லை ஒலிப்பான்;
திணறிப்போன என் வயிற்றால்;
படியில் தொங்கிக் கொண்டே நிற்பான்!

ஓட்டை விழுந்தப் பாகத்தால்;
ஜன்னல் எதுவென்றுத் தெரியாது;
என்னை ஓட்டுபவரின்
சாதனை மட்டும் யாருக்கும் புரியாது!

முடியப்போகும்
முதுமையால்;
மயங்கி மயங்கிப் படுப்பேன்;
கரம் கொண்டுப்;
பலம் காட்டும்;
மனிதனைக் கண்டுச் சிரிப்பேன்!

சாலைகளில் அழகுக்;
குழி விழுந்தக் கன்னங்களில்;
குதித்துக் குதித்துச் செல்வேன்;
எல்லோரையும்
குதிக்கவைத்துச் செல்வேன்!

இரும்பிற்கு வயதானதால்
இருமி இருமிச் செல்வேன்;
தடுமாறும் சக்கரத்தினால்
தகரங்களால் தாளமிட்டேக்
கொல்வேன்!

ஒட்டுப் போட்ட உடலால்
கட்டுப்பட்டு ஓடுவேன்;
மழைவந்தால் கட்டவிழ்ந்து
ஒழுகுவேன்!

சப்தம் போட்டே வருவதால்
தேவையில்லை ஒலிப்பான்;
திணறிப்போன என் வயிற்றால்;
படியில் தொங்கிக் கொண்டே நிற்பான்!

ஓட்டை விழுந்தப் பாகத்தால்;
ஜன்னல் எதுவென்றுத் தெரியாது;
என்னை ஓட்டுபவரின்
சாதனை மட்டும் யாருக்கும் புரியாது!

முடியப்போகும்
முதுமையால்;
மயங்கி மயங்கிப் படுப்பேன்;
கரம் கொண்டுப்;
பலம் காட்டும்;
மனிதனைக் கண்டுச் சிரிப்பேன்!

இலஞ்சம்..


மூலை முடுக்கானாலும்
மூளையைத் தட்டுவேன்;
கொடுத்துச் சரிக்கட்டினால்
யார் வாயையும் கட்டுவேன்!

விரலில் ஒளித்துக்
கரத்தில் திணிப்பான்
அவன் வேலை முடிய;
பற்களை இளித்துப்
புறங்கையை நீட்டுவான்
வேலையைச் செய்ய!

கடமையைச் செய்யவேக்
கண் தேடும் என்னை;
கொடுப்பவன்;
திட்டித் தீர்த்து
மனதாலே வீசுவான்
மண்ணை!

அடிமைப் பட்டுப்போனப் பணத்திற்கு;
அடிமாடாய் என்னிடம்;
முகம் சுளிப்பான் பணத்திற்கென்றால்;
கொண்டுச் செல்வேன் பெண்ணிடம்!

வண்ண வண்ண அலங்கரமாய்
வீட்டின் முன்னே நிற்பேன்;
வாரி அணைக்கும் மனிதனின்
ஆசையைக் கண்டு மலைப்பேன்!

எந்தப் பொருளில்
வந்தாலும் எனக்குப் பெயர்
இலஞ்சம்;
தடுமாறும் மனிதன் என்னிடம்
அடைவான் தஞ்சம்! 

மூலை முடுக்கானாலும்
மூளையைத் தட்டுவேன்;
கொடுத்துச் சரிக்கட்டினால்
யார் வாயையும் கட்டுவேன்!

விரலில் ஒளித்துக்
கரத்தில் திணிப்பான்
அவன் வேலை முடிய;
பற்களை இளித்துப்
புறங்கையை நீட்டுவான்
வேலையைச் செய்ய!

கடமையைச் செய்யவேக்
கண் தேடும் என்னை;
கொடுப்பவன்;
திட்டித் தீர்த்து
மனதாலே வீசுவான்
மண்ணை!

அடிமைப் பட்டுப்போனப் பணத்திற்கு;
அடிமாடாய் என்னிடம்;
முகம் சுளிப்பான் பணத்திற்கென்றால்;
கொண்டுச் செல்வேன் பெண்ணிடம்!

வண்ண வண்ண அலங்கரமாய்
வீட்டின் முன்னே நிற்பேன்;
வாரி அணைக்கும் மனிதனின்
ஆசையைக் கண்டு மலைப்பேன்!

எந்தப் பொருளில்
வந்தாலும் எனக்குப் பெயர்
இலஞ்சம்;
தடுமாறும் மனிதன் என்னிடம்
அடைவான் தஞ்சம்! 

மசக்கை..ஆண்மைக்கு இனிப்புக்கொடுத்து;
அழுதுக்கொண்டே நீ சொன்னாய்
மசக்கை என்று;
பிரிந்துச் சென்ற உதடுகளும்
சுருங்கிப்போன இதயமுமாக நான்!

உறவுகள் குழந்தைக்குப்
பெயர் தேடிப்;
பக்கங்களை திண்றுக்கொண்டிருக்க;
இணையத்திலும்;
இணைந்த நண்பர்களிடமும்
பெயர் வேட்டை
நான் இங்கு நடத்த!

ஆணா!பெண்ணா என
ஆராய்ச்சி நடக்க;
அழுதுக்கொண்டே நீ சொன்னாய்
வந்திடுங்க!

சொன்னதும் சோகம் வெடிக்க;
சிரித்துக்கொண்டே
ஆறுதல் சொல்வேன் உனக்கு!

கேட்டுக் கேட்டு
அலுத்துப்போனாலும்;
அழுதுக்கொண்டேக்
கேட்பாய் மீண்டும்!

ஒட்டியிருக்கும் சோகங்களைப்
போர்வைக்குச் சொந்தமாக்கி;
எல்லோரும் உறங்கியப்பின்னே
எழுந்து அழுதுவிட்டு;
வீங்கியக் கண்ணைத்
துடைத்துவிட்டுத்
தூங்கச் செல்வேன்!ஆண்மைக்கு இனிப்புக்கொடுத்து;
அழுதுக்கொண்டே நீ சொன்னாய்
மசக்கை என்று;
பிரிந்துச் சென்ற உதடுகளும்
சுருங்கிப்போன இதயமுமாக நான்!

உறவுகள் குழந்தைக்குப்
பெயர் தேடிப்;
பக்கங்களை திண்றுக்கொண்டிருக்க;
இணையத்திலும்;
இணைந்த நண்பர்களிடமும்
பெயர் வேட்டை
நான் இங்கு நடத்த!

ஆணா!பெண்ணா என
ஆராய்ச்சி நடக்க;
அழுதுக்கொண்டே நீ சொன்னாய்
வந்திடுங்க!

சொன்னதும் சோகம் வெடிக்க;
சிரித்துக்கொண்டே
ஆறுதல் சொல்வேன் உனக்கு!

கேட்டுக் கேட்டு
அலுத்துப்போனாலும்;
அழுதுக்கொண்டேக்
கேட்பாய் மீண்டும்!

ஒட்டியிருக்கும் சோகங்களைப்
போர்வைக்குச் சொந்தமாக்கி;
எல்லோரும் உறங்கியப்பின்னே
எழுந்து அழுதுவிட்டு;
வீங்கியக் கண்ணைத்
துடைத்துவிட்டுத்
தூங்கச் செல்வேன்!

சந்தேகம்...


சண்டைகள் முகாமிட;
இருக்கும் உறவுகளுக்கு
இறப்புச் சான்றிதழ் கொடுக்க;
நாற்றம் எடுக்கும் சந்தேகங்கள்
ஊற்றெடுக்கும்!

கள்ளம் இல்லா உள்ளத்தையும்
கறைப் பூசி மறைத்து;
முடிச்சுப்போடும் பேச்சுக்களால்
அவிழத்தொடங்கும் உறவுகள்!

புழுக்கத்தினாலே மனம்
வியர்த்துக் கொட்டும்;
முட்டும் கண்ணீரால்
மூச்சுத்திணறும் பாசம்;

தேகத்தில் புகுந்தச் சந்தேகம்;
நேசத்தைக் குடையும்;
விஷம் கொண்டப் பேச்சினால்
ரசம் பூசி மொழுகும்!

திரையிட்ட மூளையால்
களைக்கட்டும் கோபம்;
களையிழந்தச் சந்தோஷத்தால்
வார்த்தைகள் முட்கள்
கொண்டு முட்டும்!


சண்டைகள் முகாமிட;
இருக்கும் உறவுகளுக்கு
இறப்புச் சான்றிதழ் கொடுக்க;
நாற்றம் எடுக்கும் சந்தேகங்கள்
ஊற்றெடுக்கும்!

கள்ளம் இல்லா உள்ளத்தையும்
கறைப் பூசி மறைத்து;
முடிச்சுப்போடும் பேச்சுக்களால்
அவிழத்தொடங்கும் உறவுகள்!

புழுக்கத்தினாலே மனம்
வியர்த்துக் கொட்டும்;
முட்டும் கண்ணீரால்
மூச்சுத்திணறும் பாசம்;

தேகத்தில் புகுந்தச் சந்தேகம்;
நேசத்தைக் குடையும்;
விஷம் கொண்டப் பேச்சினால்
ரசம் பூசி மொழுகும்!

திரையிட்ட மூளையால்
களைக்கட்டும் கோபம்;
களையிழந்தச் சந்தோஷத்தால்
வார்த்தைகள் முட்கள்
கொண்டு முட்டும்!

பாலைவனத்தில் நான்..


தொட்டுப்பார்த்துத்
தொங்கி நிற்கிறாய்
என் வீட்டு ஜன்னலில்;
சொட்டுச் சொட்டாய்
விழுந்தப்பின்னும்
கட்டிப்பிடுத்துக் குளிர்
அடிக்கிறாய் என் கண்களில்!

காய்ந்துப்போன மண்ணை;
மணம் கொடுத்து எழுப்புகிறாய்;
ஓய்ந்துப்போனப் பின்னும்;
தெருவில் ஓட்டமாய் ஓடுகிறாய்!

நீந்திச் செல்ல
நீச்சல் குளமாய்;
முட்டி நனைய நிற்போம்;
தாவிக் குதிக்கும்
தவளையைக் கண்டுத்
தலைதெறிக்க ஓட்டம்!

குருதிக் சுவைக்கக்
கொசுக் கூட்டம்
படையெடுத்து நுழையும்;
விளக்கு வெளிச்சத்தில்
ஈசைகள் பூப்போல மலறும்!

முத்தம் கொடுக்கும் சேறு
விரல் இடுக்கில்
புண்ணைக் கொடுத்து ரசிக்கும்;
விடுப்புக்கொடுத்தப் பள்ளியைக்
கண்டு மனம் சந்தோஷத்தில் இனிக்கும்!

மாய்ந்துப்போன நினைவுகள்;
ஈரம் கொடுக்கும் விழிகளில்;
காய்ந்துப்போன இதயத்தில்;
காயம் கொடுக்கும் தழும்புகள்!

ஏங்கி நின்று வானம் பார்த்தாலும்;
வரவில்லை இங்கே இன்னும்;
வந்தாலும் ஒளிந்துக்கொண்டே
வெறிச்சிப் பார்ப்போம்
பால்கனியில் நின்று;
நனையச் சொல்லி
மனம் சொன்னாலும்
நகர மறுக்கும் பாதம்;
நனைந்துவிட்டால் நழுவி விடும்
ஓருநாள் சம்பளம்;
காய்ச்சலில்!

தொட்டுப்பார்த்துத்
தொங்கி நிற்கிறாய்
என் வீட்டு ஜன்னலில்;
சொட்டுச் சொட்டாய்
விழுந்தப்பின்னும்
கட்டிப்பிடுத்துக் குளிர்
அடிக்கிறாய் என் கண்களில்!

காய்ந்துப்போன மண்ணை;
மணம் கொடுத்து எழுப்புகிறாய்;
ஓய்ந்துப்போனப் பின்னும்;
தெருவில் ஓட்டமாய் ஓடுகிறாய்!

நீந்திச் செல்ல
நீச்சல் குளமாய்;
முட்டி நனைய நிற்போம்;
தாவிக் குதிக்கும்
தவளையைக் கண்டுத்
தலைதெறிக்க ஓட்டம்!

குருதிக் சுவைக்கக்
கொசுக் கூட்டம்
படையெடுத்து நுழையும்;
விளக்கு வெளிச்சத்தில்
ஈசைகள் பூப்போல மலறும்!

முத்தம் கொடுக்கும் சேறு
விரல் இடுக்கில்
புண்ணைக் கொடுத்து ரசிக்கும்;
விடுப்புக்கொடுத்தப் பள்ளியைக்
கண்டு மனம் சந்தோஷத்தில் இனிக்கும்!

மாய்ந்துப்போன நினைவுகள்;
ஈரம் கொடுக்கும் விழிகளில்;
காய்ந்துப்போன இதயத்தில்;
காயம் கொடுக்கும் தழும்புகள்!

ஏங்கி நின்று வானம் பார்த்தாலும்;
வரவில்லை இங்கே இன்னும்;
வந்தாலும் ஒளிந்துக்கொண்டே
வெறிச்சிப் பார்ப்போம்
பால்கனியில் நின்று;
நனையச் சொல்லி
மனம் சொன்னாலும்
நகர மறுக்கும் பாதம்;
நனைந்துவிட்டால் நழுவி விடும்
ஓருநாள் சம்பளம்;
காய்ச்சலில்!

சராசரி...


மணம் கொண்ட
மழலையிலும்
முகம் சுளிப்பேன்;
அப்பிக்கொண்டக் கறுப்பால்;
அழுது அடம்பிடிப்பேன்;
அன்னையிடம்!

தோல் கொண்டக் நிறத்தால்
துவண்டுப்போகும் என் தோள்கள்;
வெள்ளைத் தோலைக் கண்டுக்
கொள்ளைப் போகும் மனம்;
பொங்கி வரும் அழுகையைப்
பொத்திக்கொள்வேன் தினம்!

ஆறுதல் சொல்லி
அன்னை அணைத்துக்கொண்டுக்
கதைப்பாள்;
அழகுச் செல்லம் நீதான் என்று
ஆணியாய் மனதில் அடிப்பாள்!

தாழ்வாய் போன
மனப்பான்மையால்;
தயங்கித் தயங்கியேச் செய்வேன்;
வெள்ளைக் கூட்டம் என்றாள்
வெறுத்து வெளியேச் செல்வேன்!

கட்டிப்பிடிக்கும் உறவினர்களும்
கறுப்பன் என்றேச் சொல்லி;
சிரித்துக் கொண்டே என்னைச்
கிள்ளிவிட்டுச் செல்வர்;

அழுது அழுதுப்
புலம்பிய நாட்கள்;
ஆழமாய் மனதில் புதைந்ததால்;
அடுத்தக்கட்ட முடிவாய்
எதிர்த்து நிற்கத் துணிந்தேன்!

எதிர்ப்பைத் தாங்கும்
சக்தி எனக்கே என்று;
முழங்கினேன்;
மெலோனின் என்று
புரியாதப் பாஷையால் விளக்கினேன்!

கருமைக் கொண்டச் சிகையும்;
வண்ணம் தீட்டும் மையும்;
அழகு என்றேக் கூவினேன்;
வாய்கொடுத்து வாங்கிக் கட்டியவர்களிடம்
வார்த்தை ஜாலம் காட்டினேன்!

எல்லாம் செய்து
அம்மா காதில் ஓதினேன்;
வெண்மைக் கொண்டப் பெண்மையைத்
தேடிப்பிடிக்கச் சொல்லினேன்;
அதிசயமாய் பார்த்த அன்னையிடம்
வெள்ளைப் பற்களைக் காட்டினேன்!

மணம் கொண்ட
மழலையிலும்
முகம் சுளிப்பேன்;
அப்பிக்கொண்டக் கறுப்பால்;
அழுது அடம்பிடிப்பேன்;
அன்னையிடம்!

தோல் கொண்டக் நிறத்தால்
துவண்டுப்போகும் என் தோள்கள்;
வெள்ளைத் தோலைக் கண்டுக்
கொள்ளைப் போகும் மனம்;
பொங்கி வரும் அழுகையைப்
பொத்திக்கொள்வேன் தினம்!

ஆறுதல் சொல்லி
அன்னை அணைத்துக்கொண்டுக்
கதைப்பாள்;
அழகுச் செல்லம் நீதான் என்று
ஆணியாய் மனதில் அடிப்பாள்!

தாழ்வாய் போன
மனப்பான்மையால்;
தயங்கித் தயங்கியேச் செய்வேன்;
வெள்ளைக் கூட்டம் என்றாள்
வெறுத்து வெளியேச் செல்வேன்!

கட்டிப்பிடிக்கும் உறவினர்களும்
கறுப்பன் என்றேச் சொல்லி;
சிரித்துக் கொண்டே என்னைச்
கிள்ளிவிட்டுச் செல்வர்;

அழுது அழுதுப்
புலம்பிய நாட்கள்;
ஆழமாய் மனதில் புதைந்ததால்;
அடுத்தக்கட்ட முடிவாய்
எதிர்த்து நிற்கத் துணிந்தேன்!

எதிர்ப்பைத் தாங்கும்
சக்தி எனக்கே என்று;
முழங்கினேன்;
மெலோனின் என்று
புரியாதப் பாஷையால் விளக்கினேன்!

கருமைக் கொண்டச் சிகையும்;
வண்ணம் தீட்டும் மையும்;
அழகு என்றேக் கூவினேன்;
வாய்கொடுத்து வாங்கிக் கட்டியவர்களிடம்
வார்த்தை ஜாலம் காட்டினேன்!

எல்லாம் செய்து
அம்மா காதில் ஓதினேன்;
வெண்மைக் கொண்டப் பெண்மையைத்
தேடிப்பிடிக்கச் சொல்லினேன்;
அதிசயமாய் பார்த்த அன்னையிடம்
வெள்ளைப் பற்களைக் காட்டினேன்!

மரம் வளர்ப்போம்..


என்னைச் சாய்த்துவிட்டு
நீ சாய்ந்துக்கொள்ளச்
சாய்மானம்;
வெட்டிவிட்டு;
நல்லவிலைக்கு விற்றுவிட்டுப்
பெற்றுக்கொள்வாய் வெகுமானம்!

காவலுக்கு நான்
உன் வீட்டுக் கதவாக;
இமைத் தட்டும் உறக்கத்திற்கு
உன்னைத் தாலாட்டும்
கட்டிலாக!  

உன் குழந்தைகள்
கட்டிப்பிடித்து விளையாட
நண்பனாய்;
முத்தமிடும் வியர்வையை
முதுகில் தட்டிவிட்டு
வழியனுப்பும் நிழலாய்!

ஓட்டைவிழும்
ஓசோனுக்கு மாற்று
மருந்தாய்;
கூடுக்கட்டிக் குடிவாழும்
குருவிகளுக்கு வீடாய்!

கொடுத்தேப் பழகிய எனக்கு;
கேட்க வெட்கமாய்தான்
இருக்கிறது;
வெட்டுங்கள்;
வெட்டுவதற்கு முன்னே
ஒருச் செடியாவது நட்டுவிடுங்கள்!

என்னைச் சாய்த்துவிட்டு
நீ சாய்ந்துக்கொள்ளச்
சாய்மானம்;
வெட்டிவிட்டு;
நல்லவிலைக்கு விற்றுவிட்டுப்
பெற்றுக்கொள்வாய் வெகுமானம்!

காவலுக்கு நான்
உன் வீட்டுக் கதவாக;
இமைத் தட்டும் உறக்கத்திற்கு
உன்னைத் தாலாட்டும்
கட்டிலாக!  

உன் குழந்தைகள்
கட்டிப்பிடித்து விளையாட
நண்பனாய்;
முத்தமிடும் வியர்வையை
முதுகில் தட்டிவிட்டு
வழியனுப்பும் நிழலாய்!

ஓட்டைவிழும்
ஓசோனுக்கு மாற்று
மருந்தாய்;
கூடுக்கட்டிக் குடிவாழும்
குருவிகளுக்கு வீடாய்!

கொடுத்தேப் பழகிய எனக்கு;
கேட்க வெட்கமாய்தான்
இருக்கிறது;
வெட்டுங்கள்;
வெட்டுவதற்கு முன்னே
ஒருச் செடியாவது நட்டுவிடுங்கள்!

அகதிகள் முகாம்...


கூடுவிட்டுக்
கூடுப் பாய்ந்த நாங்கள்
இன்றுக்
கூண்டுக்கிளியாய்;
ஒரு கூடாரத்திற்குள்!

கொடுக்கும் உணவை
உண்ண முடியாது;
உண்டாலும் பசித் தீராது;
எண்ணைப் படா சிகையும்;
எண்ணிலடங்கா நோயும்;
சொத்துக்கள் இழந்து;
சோகத்திற்குச் சொந்தமாய்;
ஏக்கத்திற்குப் பந்தமாய்!

கண் முன்னே
கட்டிய வீடுத் தரையில் வீழ;
கண்களில் அப்பிக்கொண்ட
வெறுமை;
யாருக்கும் வேண்டாம் இந்தக்
கொடுமை!

பிள்ளைக்கு பால் இல்லாமல்;
பித்துப் பிடித்து – எங்கள்
சத்துக்கள் தீரும் வரைக்
கத்தினாலும் எட்டாது;
உலகத்தின் கதவைத் தட்டினாலும்
திறக்காது!

எங்கள் சிவந்த மூக்கும்;
அழுதக் கண்களும்;
ஒட்டிய வயிறும்;
கட்டியத் தொண்டையும்;
தோற்றமாய் எங்கள் தோரணை;
மாறுமா எங்கள் வேதனை!

கூடுவிட்டுக்
கூடுப் பாய்ந்த நாங்கள்
இன்றுக்
கூண்டுக்கிளியாய்;
ஒரு கூடாரத்திற்குள்!

கொடுக்கும் உணவை
உண்ண முடியாது;
உண்டாலும் பசித் தீராது;
எண்ணைப் படா சிகையும்;
எண்ணிலடங்கா நோயும்;
சொத்துக்கள் இழந்து;
சோகத்திற்குச் சொந்தமாய்;
ஏக்கத்திற்குப் பந்தமாய்!

கண் முன்னே
கட்டிய வீடுத் தரையில் வீழ;
கண்களில் அப்பிக்கொண்ட
வெறுமை;
யாருக்கும் வேண்டாம் இந்தக்
கொடுமை!

பிள்ளைக்கு பால் இல்லாமல்;
பித்துப் பிடித்து – எங்கள்
சத்துக்கள் தீரும் வரைக்
கத்தினாலும் எட்டாது;
உலகத்தின் கதவைத் தட்டினாலும்
திறக்காது!

எங்கள் சிவந்த மூக்கும்;
அழுதக் கண்களும்;
ஒட்டிய வயிறும்;
கட்டியத் தொண்டையும்;
தோற்றமாய் எங்கள் தோரணை;
மாறுமா எங்கள் வேதனை!

அந்நிய நாடு..


அறியாத வயதில்
மிதிவண்டியின் ஓற்றைச்
சக்கரத்துடன் உலா
வருவோம்!

அழுக்குக் கைகளுக்காக
அன்னையிடம் அடிவாங்கி;
வியர்வைப் பூத்த கைகளுடன்
பாடப் புத்தகங்கள் நம் மடியில்!

கோலிக் குண்டுகள்
நம் அரைக்கால் சட்டையின்
பையை நிரப்ப;
பம்பரங்களும் பட்டங்களும்;
வியர்வை ஒட்டியச் சட்டைகள்
நம் முதுகை முத்தமிட;
இடமேதுமில்லை ஊரில்
நம் பாதம் தொடாமல்!

பள்ளியிலும்
கல்லூரியிலும் நம்
பயணம் தொடர;
பயணம் தொடங்கியதும்
நம் உறவு முறிய!

பட்டங்களும் பட்டயங்களும்
என்னை பாலைக்கு அனுப்ப;
மனம் விட்டுப் பேச
மனங்கள் இல்லை இங்கே!

எந்திர வாழ்க்கையில்
அங்கமாய் நான்;
எதையோத் தேடி;
எல்லாவற்றையும்
பறிக்கொடுக்கும் அப்பாவிகளில்
நானும் ஒருவன்!

ஆளுக்கொரு விடுப்பு என்பதால்;
அதிசயமானது நம் சந்திப்பு!  
இணையத்தில்
வாழ்த்துக்களோடு நம்
வார்த்தை முடிந்துவிட்டது;
அந்நிய நாடு நம்மை
அந்நியமாக்கிவிட்டது!

அறியாத வயதில்
மிதிவண்டியின் ஓற்றைச்
சக்கரத்துடன் உலா
வருவோம்!

அழுக்குக் கைகளுக்காக
அன்னையிடம் அடிவாங்கி;
வியர்வைப் பூத்த கைகளுடன்
பாடப் புத்தகங்கள் நம் மடியில்!

கோலிக் குண்டுகள்
நம் அரைக்கால் சட்டையின்
பையை நிரப்ப;
பம்பரங்களும் பட்டங்களும்;
வியர்வை ஒட்டியச் சட்டைகள்
நம் முதுகை முத்தமிட;
இடமேதுமில்லை ஊரில்
நம் பாதம் தொடாமல்!

பள்ளியிலும்
கல்லூரியிலும் நம்
பயணம் தொடர;
பயணம் தொடங்கியதும்
நம் உறவு முறிய!

பட்டங்களும் பட்டயங்களும்
என்னை பாலைக்கு அனுப்ப;
மனம் விட்டுப் பேச
மனங்கள் இல்லை இங்கே!

எந்திர வாழ்க்கையில்
அங்கமாய் நான்;
எதையோத் தேடி;
எல்லாவற்றையும்
பறிக்கொடுக்கும் அப்பாவிகளில்
நானும் ஒருவன்!

ஆளுக்கொரு விடுப்பு என்பதால்;
அதிசயமானது நம் சந்திப்பு!  
இணையத்தில்
வாழ்த்துக்களோடு நம்
வார்த்தை முடிந்துவிட்டது;
அந்நிய நாடு நம்மை
அந்நியமாக்கிவிட்டது!

உன் பயணம்..


உன் விடுமுறை
விளிம்பில் நிற்க;
மணம் வீசிய என் உள்ளம்
மலடானது!

அழுது வீங்கும்
கண்களும்;
ஒடிந்து ஒய்வெடுக்கும்
மனமும்;
கதறி கதறித் தேடும்;
நீயில்லாமல் வாடும்!

வாசம் வீசும்
தலையணையை;
வாரி அணைத்து அழுவேன்;
தாங்க முடியாப் பாதமும்
கட்டிலில் என்னைத் தள்ளும்!
 
உன் வாசம் வீசும்
திரவியங்கள்;
அறையினில் மூச்சு
முட்டச் செய்யும்;
கண்ணீர் துளிகள்
கன்னத்தைத்
தொட்டுச் செல்லும்!

துவைக்க மனமில்லாமல்
தொங்கும் சட்டையக் கண்டு
ஏங்குவேன்;
முகர்ந்துப் பார்த்தப் பின்தான்
நான் தூங்குவேன்!

தேவை வந்தாலும்
தேடாது என் விழி;
பத்திரமாய் என்னிடம்;
இறுதியாக நீ தந்தப் பணம்!

உன் விடுமுறை
விளிம்பில் நிற்க;
மணம் வீசிய என் உள்ளம்
மலடானது!

அழுது வீங்கும்
கண்களும்;
ஒடிந்து ஒய்வெடுக்கும்
மனமும்;
கதறி கதறித் தேடும்;
நீயில்லாமல் வாடும்!

வாசம் வீசும்
தலையணையை;
வாரி அணைத்து அழுவேன்;
தாங்க முடியாப் பாதமும்
கட்டிலில் என்னைத் தள்ளும்!
 
உன் வாசம் வீசும்
திரவியங்கள்;
அறையினில் மூச்சு
முட்டச் செய்யும்;
கண்ணீர் துளிகள்
கன்னத்தைத்
தொட்டுச் செல்லும்!

துவைக்க மனமில்லாமல்
தொங்கும் சட்டையக் கண்டு
ஏங்குவேன்;
முகர்ந்துப் பார்த்தப் பின்தான்
நான் தூங்குவேன்!

தேவை வந்தாலும்
தேடாது என் விழி;
பத்திரமாய் என்னிடம்;
இறுதியாக நீ தந்தப் பணம்!

சகோதரத்துவம்


நாடுவிட்டு நாதியற்று;
உறவுகளை விட்டு;
உடமைகளை உதறிவிட்டு;
தேசம் தேடி வந்து
நேசம் கண்டுக் கொண்ட;
வரலாற்றுக்கு வலிக்கொடுக்கும்;
கண்களில் நீர் சுரக்கும்!

எட்டிப்பார்க்கும் கண்ணீரைத்
தொட்டுத் துடைத்து;
இருக்க இடம் கொடுத்து;
தியாகத்திற்குப் பக்கம் கொடுத்து;
இஸ்லாமியச் சாம்ராஜ்யத்தில்
சம்மணமிட்ட அமர்ந்தச்
சஹாபாக்கள்!

ஒட்டிய வயிறை
நிரப்பிக் கொள்ள ஒரு
பேரித்தப்பழம்;
மார்க்கத்தை உரசிச்செல்லும்  
கயவருக்கு பாடம் புகட்டப்
போர்க்களம்!

வரலாற்றைப் படித்து முடித்தப்
பக்கங்கள் நனைந்துவிட;
இதயத்தில் ஒளிந்திருந்தக்
கசப்புகள் காலமாக!

தாடைகள் சிலிர்த்து நிற்க;
நரம்புகள் புடைத்து நிற்க;
கலங்கிக் நிற்கும் கண்களும்;
எழுந்து நிற்கும் ரோமங்களும்;
தூங்கிக்கிடந்தச் சகோதரத்துவத்தை
எழுப்பிவிட!

மனதிற்குள்ளே மடல்
ஒன்று இட்டேன்;
மறந்தும் நான்
முகம் சுளிக்க மாட்டேன்;
அகம் மகிழ்ந்து
புஜம் அணைப்பேன்!

கசப்புகளை முடக்கிவிட்டு;
கன்னத்தில் முத்தமிட்டு;
எண்ணத்தில் தெளிவடைந்து;
எட்டி உதைத்தேன்;
இதுவரைக் கைக்கொட்டிச் 
சிரித்தக் காழ்ப்புணர்ச்சியை!

நாடுவிட்டு நாதியற்று;
உறவுகளை விட்டு;
உடமைகளை உதறிவிட்டு;
தேசம் தேடி வந்து
நேசம் கண்டுக் கொண்ட;
வரலாற்றுக்கு வலிக்கொடுக்கும்;
கண்களில் நீர் சுரக்கும்!

எட்டிப்பார்க்கும் கண்ணீரைத்
தொட்டுத் துடைத்து;
இருக்க இடம் கொடுத்து;
தியாகத்திற்குப் பக்கம் கொடுத்து;
இஸ்லாமியச் சாம்ராஜ்யத்தில்
சம்மணமிட்ட அமர்ந்தச்
சஹாபாக்கள்!

ஒட்டிய வயிறை
நிரப்பிக் கொள்ள ஒரு
பேரித்தப்பழம்;
மார்க்கத்தை உரசிச்செல்லும்  
கயவருக்கு பாடம் புகட்டப்
போர்க்களம்!

வரலாற்றைப் படித்து முடித்தப்
பக்கங்கள் நனைந்துவிட;
இதயத்தில் ஒளிந்திருந்தக்
கசப்புகள் காலமாக!

தாடைகள் சிலிர்த்து நிற்க;
நரம்புகள் புடைத்து நிற்க;
கலங்கிக் நிற்கும் கண்களும்;
எழுந்து நிற்கும் ரோமங்களும்;
தூங்கிக்கிடந்தச் சகோதரத்துவத்தை
எழுப்பிவிட!

மனதிற்குள்ளே மடல்
ஒன்று இட்டேன்;
மறந்தும் நான்
முகம் சுளிக்க மாட்டேன்;
அகம் மகிழ்ந்து
புஜம் அணைப்பேன்!

கசப்புகளை முடக்கிவிட்டு;
கன்னத்தில் முத்தமிட்டு;
எண்ணத்தில் தெளிவடைந்து;
எட்டி உதைத்தேன்;
இதுவரைக் கைக்கொட்டிச் 
சிரித்தக் காழ்ப்புணர்ச்சியை!

மரத்துப்போன இளமை


விலங்கிட்டக் கரங்கள்
பணத்திற்காக;
விடுதலைக்கு ஏங்குகிறோம்
பாசத்திற்காக!

எங்கள் முகங்கள்
கடல் கடந்து;
விழிகள் மட்டும்
தேடித் தேடிச் சோர்ந்துப்போய்
உறங்கப்போகும்!

படுத்தப்பின்னே
வருடிவிடும் விழிகளை;
காய்ந்துப்போன கண்ணீர்
தடங்கள் காலையில்
தடயமாக!

பட்டினிக்கிடந்து
மரத்துப்போன இளமைக்கு;
மானசீகமாய் மனதளவில்
உண்ணாவிரதம்!

ஒழுக்கத்திற்கு வேட்டுவைத்து;
தவறுக்கு ஓட்டுப்போடும்
வாய்ப்புக் கிடைத்தாலும்
எட்டி உதைப்போம்!

மணம் வீசும் துணைவியின்
பாசத்திற்கு முன்னே;
மடிந்துவிடும் மனம் கெடுக்கும்
விபச்சாரப் பாசாணம்!

விலங்கிட்டக் கரங்கள்
பணத்திற்காக;
விடுதலைக்கு ஏங்குகிறோம்
பாசத்திற்காக!

எங்கள் முகங்கள்
கடல் கடந்து;
விழிகள் மட்டும்
தேடித் தேடிச் சோர்ந்துப்போய்
உறங்கப்போகும்!

படுத்தப்பின்னே
வருடிவிடும் விழிகளை;
காய்ந்துப்போன கண்ணீர்
தடங்கள் காலையில்
தடயமாக!

பட்டினிக்கிடந்து
மரத்துப்போன இளமைக்கு;
மானசீகமாய் மனதளவில்
உண்ணாவிரதம்!

ஒழுக்கத்திற்கு வேட்டுவைத்து;
தவறுக்கு ஓட்டுப்போடும்
வாய்ப்புக் கிடைத்தாலும்
எட்டி உதைப்போம்!

மணம் வீசும் துணைவியின்
பாசத்திற்கு முன்னே;
மடிந்துவிடும் மனம் கெடுக்கும்
விபச்சாரப் பாசாணம்!

பொடுகு..


உதிரும் முடிக்கு
மூலதனம்;
கதறும் உள்ளம்
கழண்டு விழும்;
சுருண்டு விழும் சிகைக்கு!

குழப்பம் இல்லாமலே
குடுமியைப் பிடிக்கவைப்பேன்;
கொட்டும் முடியைக் கண்டு
முகத்தை சுருங்கப்வைப்பேன்!

ஒட்டிக்கொண்டு முத்தமிட்டு
தலையில் படிந்துக்கிடப்பேன்;
என்னை விரட்ட எண்ணி;
சீண்டிப்பார்த்தால்
தூசுப்போலப் பறப்பேன்!

சொறியச் சொறிய
ஆனந்தமாய்;
சொப்பணத்திற்கேக்
கொண்டுச் செல்வேன்;
விழித் திறந்தப்பின்னே
விழிப் பிதுங்கி;
திகைத்து நிற்கச்செய்வேன்!

வெள்ளை நிறத்தில் வந்து
கொள்ளையடிப்பேன் முடியை;
எனக்கு முடிவுக் கட்டாத வரை;
விடமாட்டேன் உன் தலையை!

உதிரும் முடிக்கு
மூலதனம்;
கதறும் உள்ளம்
கழண்டு விழும்;
சுருண்டு விழும் சிகைக்கு!

குழப்பம் இல்லாமலே
குடுமியைப் பிடிக்கவைப்பேன்;
கொட்டும் முடியைக் கண்டு
முகத்தை சுருங்கப்வைப்பேன்!

ஒட்டிக்கொண்டு முத்தமிட்டு
தலையில் படிந்துக்கிடப்பேன்;
என்னை விரட்ட எண்ணி;
சீண்டிப்பார்த்தால்
தூசுப்போலப் பறப்பேன்!

சொறியச் சொறிய
ஆனந்தமாய்;
சொப்பணத்திற்கேக்
கொண்டுச் செல்வேன்;
விழித் திறந்தப்பின்னே
விழிப் பிதுங்கி;
திகைத்து நிற்கச்செய்வேன்!

வெள்ளை நிறத்தில் வந்து
கொள்ளையடிப்பேன் முடியை;
எனக்கு முடிவுக் கட்டாத வரை;
விடமாட்டேன் உன் தலையை!

உள்ளே வா..


மோகம் கொண்ட
உலகத்திற்குத்;
தாகம் தீர்க்கும் சாதனம்;
உயிர்கொண்டு;சதைப்போர்த்திய  
உனக்கு மட்டும் ஏன்
இந்த நூதனம்!

தேவைக்கு மட்டும்;
பாவை நீ என்னப்
போதைப்பொருளா;
கண்டு ரசிக்கும்
கண்களுக்கு நீ என்னக்
காட்சிப்பொருளா!

உரிமைக் கேட்டு
குரல் கொடுக்க
நீ என்று அடைப்பட்டாய்;
கேட்டுக் கேட்டே;
சொல்லாமல் சொல்லிக்
கூண்டில் அடைப்பட்டாய்!

அடக்க நினைக்கும்
ஆதிக்கத்திற்கு;
சாட்டையடி உண்டு;
சன்மார்க்கம்
என்பதைக் கொண்டு!

கிள்ளிக் கொடுக்கும்
மனதிற்கு முன்னே;
அள்ளிக்கொடுக்கும் உரிமை;
அள்ளக் அள்ளக் குறையாது
அதன் மகிமை!

காமம் கொண்டக்
கயவருக்கு மத்தியில்;
தாய்மையைப் பற்றி
உரைக்கும் - உன் பெருமை
எட்டுத் திக்கும் ஒலிக்கும்!
 
மூடாத வாசல்
முத்தமிட்டு அழைக்கிறது;
முதல் அடி எடுத்து
வைத்து வா;
இறுகிப்போன இதயமும்
இளகிப்போய் இனிக்கிறது;
உள்ளே வந்துப் பார்!

மோகம் கொண்ட
உலகத்திற்குத்;
தாகம் தீர்க்கும் சாதனம்;
உயிர்கொண்டு;சதைப்போர்த்திய  
உனக்கு மட்டும் ஏன்
இந்த நூதனம்!

தேவைக்கு மட்டும்;
பாவை நீ என்னப்
போதைப்பொருளா;
கண்டு ரசிக்கும்
கண்களுக்கு நீ என்னக்
காட்சிப்பொருளா!

உரிமைக் கேட்டு
குரல் கொடுக்க
நீ என்று அடைப்பட்டாய்;
கேட்டுக் கேட்டே;
சொல்லாமல் சொல்லிக்
கூண்டில் அடைப்பட்டாய்!

அடக்க நினைக்கும்
ஆதிக்கத்திற்கு;
சாட்டையடி உண்டு;
சன்மார்க்கம்
என்பதைக் கொண்டு!

கிள்ளிக் கொடுக்கும்
மனதிற்கு முன்னே;
அள்ளிக்கொடுக்கும் உரிமை;
அள்ளக் அள்ளக் குறையாது
அதன் மகிமை!

காமம் கொண்டக்
கயவருக்கு மத்தியில்;
தாய்மையைப் பற்றி
உரைக்கும் - உன் பெருமை
எட்டுத் திக்கும் ஒலிக்கும்!
 
மூடாத வாசல்
முத்தமிட்டு அழைக்கிறது;
முதல் அடி எடுத்து
வைத்து வா;
இறுகிப்போன இதயமும்
இளகிப்போய் இனிக்கிறது;
உள்ளே வந்துப் பார்!

அக்கறை..


அசைக்கமுடியா நம்பிக்கைக்கு
நட்சத்திரமாய்;
நடுத்தரமானக் குடும்பத்தில்
நங்கூரமாய் நான்;
ஒளிக்கொடுப்பேன் என்று
இருளிலும் உழைப்பைத் தேடி;
ஒடி விடும் தந்தை!

வண்ணக் கனவுகளுடன்
வந்து இறங்கிய இடம் கல்லூரி;
தந்தையின் உழைத்தக் காசுக்கு
நாடகமிட்டு நடனமிடும்
என் பணம் நண்பர்களிடத்தில்!

இல்லாதத் தேர்வுகளால்;
பை நிறையும்;
பணம் வந்துக் குவியும்!
வியர்வையை விதையிட்ட
நீங்கள் கணக்குக் கேட்க;
கண் சிவக்கும் எனக்கு;
கண் கலங்கும் உங்களுக்கு!

பொய்யானக் கோபத்தால்
பொடி நடையிட - என்
தோள் பிடித்துத்
தோல் உரித்துக் காட்டும்
உங்கள் அன்பிற்குச்
செல்லமாய் சிணுங்கி;
கள்ளனாய் கரைவேன்!

விளங்காத விபரங்கள் – இன்று
விளங்கிக்கொண்டேன்;
கண் கலங்கி நின்றேன்;
உழைத்தப் பணத்தின்
உயர்வை உணர்ந்துக்கொண்டேன்!

எண்ணி எண்ணிச்
செலவிடும் எனக்குள்
எட்டிப்பார்க்கும் சிக்கனம்;
புரிந்துக்கொண்டேன்
உங்களின் கரிசனம்!


அசைக்கமுடியா நம்பிக்கைக்கு
நட்சத்திரமாய்;
நடுத்தரமானக் குடும்பத்தில்
நங்கூரமாய் நான்;
ஒளிக்கொடுப்பேன் என்று
இருளிலும் உழைப்பைத் தேடி;
ஒடி விடும் தந்தை!

வண்ணக் கனவுகளுடன்
வந்து இறங்கிய இடம் கல்லூரி;
தந்தையின் உழைத்தக் காசுக்கு
நாடகமிட்டு நடனமிடும்
என் பணம் நண்பர்களிடத்தில்!

இல்லாதத் தேர்வுகளால்;
பை நிறையும்;
பணம் வந்துக் குவியும்!
வியர்வையை விதையிட்ட
நீங்கள் கணக்குக் கேட்க;
கண் சிவக்கும் எனக்கு;
கண் கலங்கும் உங்களுக்கு!

பொய்யானக் கோபத்தால்
பொடி நடையிட - என்
தோள் பிடித்துத்
தோல் உரித்துக் காட்டும்
உங்கள் அன்பிற்குச்
செல்லமாய் சிணுங்கி;
கள்ளனாய் கரைவேன்!

விளங்காத விபரங்கள் – இன்று
விளங்கிக்கொண்டேன்;
கண் கலங்கி நின்றேன்;
உழைத்தப் பணத்தின்
உயர்வை உணர்ந்துக்கொண்டேன்!

எண்ணி எண்ணிச்
செலவிடும் எனக்குள்
எட்டிப்பார்க்கும் சிக்கனம்;
புரிந்துக்கொண்டேன்
உங்களின் கரிசனம்!

ஈ...


மொய்த்து நிற்கும்
எல்லோரையும்;
மெய்த்துச் சொல்லவைக்கும்
என் பெயர்!

மிச்சம் வைக்கும்
உணவையும்;
எச்சம் வைக்க வருவேன்;
நான் எச்சில் வைத்தப்பின்னே
எல்லோரையும் முத்தமிட
அமர்வேன்!
 
கடிக்காத எனைப்
பிடிக்காத மனிதன்;
துரத்தித் தோற்றேப்போவான்;
அடிக்கமுடியாமல்
அலுத்துத் தினம் போவான்!

கொட்டிக்கிடக்கும் உணவையும்
கூட்டமாய் கொத்த வருவோம்;
வலதுக் கையால் உண்டு;
மனிதன் இடதுக் கையால்
எங்களுக்கு விசிறுவதைக் கண்டு
மகிழ்வோம்!

அசுத்தம் நிறைந்தப்
பகுதியில் குளித்துவிட்டுப்
பறப்போம்;
காதோடு ரீங்காரமிட்டுக்
மனிதனைக் கடுப்பேற்றி ரசிப்போம்!

மொய்த்து நிற்கும்
எல்லோரையும்;
மெய்த்துச் சொல்லவைக்கும்
என் பெயர்!

மிச்சம் வைக்கும்
உணவையும்;
எச்சம் வைக்க வருவேன்;
நான் எச்சில் வைத்தப்பின்னே
எல்லோரையும் முத்தமிட
அமர்வேன்!
 
கடிக்காத எனைப்
பிடிக்காத மனிதன்;
துரத்தித் தோற்றேப்போவான்;
அடிக்கமுடியாமல்
அலுத்துத் தினம் போவான்!

கொட்டிக்கிடக்கும் உணவையும்
கூட்டமாய் கொத்த வருவோம்;
வலதுக் கையால் உண்டு;
மனிதன் இடதுக் கையால்
எங்களுக்கு விசிறுவதைக் கண்டு
மகிழ்வோம்!

அசுத்தம் நிறைந்தப்
பகுதியில் குளித்துவிட்டுப்
பறப்போம்;
காதோடு ரீங்காரமிட்டுக்
மனிதனைக் கடுப்பேற்றி ரசிப்போம்!

பொக்கை..


காணியானப் பற்களால்
துணையிழந்த ஈறு;
குழி விழுந்தக் கன்னம்;
சொல்லாமல் சொல்லும்
மனிதனின் முதுமை;
என்னால் தெரியும் இளமை!

அடைத்து வைத்த வாயினை;
திறந்துவிட்டப் பற்கள்;
பேச்சோடுச் சேர்ந்துக்
காற்றும் வரும் காற்று வாங்க!

மென்றுத் திண்ணும் பற்களுக்கு;
ஒய்வெடுக்கும் நேரம்;
கொட்டிவிட்டப் பிறகு;
பொக்கை என்றப் பெயரும்!
 
முகர்ந்து முத்தம் போடும்
மழலைக் கொண்டப் பொக்கை;
அழுதுக் கிண்டல் செய்யும்
பள்ளிக்குழந்தைப் பொக்கை;
ஏங்கி நின்றுப் பார்த்து;
தூரமாய் நிற்கும்
வயதானப் பொக்கை!

காணியானப் பற்களால்
துணையிழந்த ஈறு;
குழி விழுந்தக் கன்னம்;
சொல்லாமல் சொல்லும்
மனிதனின் முதுமை;
என்னால் தெரியும் இளமை!

அடைத்து வைத்த வாயினை;
திறந்துவிட்டப் பற்கள்;
பேச்சோடுச் சேர்ந்துக்
காற்றும் வரும் காற்று வாங்க!

மென்றுத் திண்ணும் பற்களுக்கு;
ஒய்வெடுக்கும் நேரம்;
கொட்டிவிட்டப் பிறகு;
பொக்கை என்றப் பெயரும்!
 
முகர்ந்து முத்தம் போடும்
மழலைக் கொண்டப் பொக்கை;
அழுதுக் கிண்டல் செய்யும்
பள்ளிக்குழந்தைப் பொக்கை;
ஏங்கி நின்றுப் பார்த்து;
தூரமாய் நிற்கும்
வயதானப் பொக்கை!

மறந்துவிட்டான்


எதுவும் தராத
என் தந்தைக்குப் பதிலடியாய்;
என் பிள்ளைக்கு நான் தர
நாடு தாண்டி வந்தேன்!
நாதியற்று நின்றேன்!

சுட்டெரிக்கும் வெயிலிலும்
கட்டிப்பிடித்துச் சிரிப்பேன்;
நிழற்கூட இல்லா இடத்தில்
உன் நிழற்படம் கண்டு ரசிப்பேன்!

புரியாத உன் பேச்சைப்
பதிவு செய்துக் கேட்பேன்;
தனிமையில் சிரித்து சிரித்து
அழுதுக்கொண்டேப் படுப்பேன்!

 விடுமுறைக்கு வந்த என்னை
எட்டி நின்றேப் பார்த்தாய்;
தொட்டுத் தூக்கவந்த என்னை
முறைத்துவிட்டுச் சென்றாய்!

அகம் அழுது உன்
அன்னையைக் கண்டால்;
சிரித்துக்கொண்டே
மறந்துவிட்டான் என்றாள்!

எதுவும் தராத
என் தந்தைக்குப் பதிலடியாய்;
என் பிள்ளைக்கு நான் தர
நாடு தாண்டி வந்தேன்!
நாதியற்று நின்றேன்!

சுட்டெரிக்கும் வெயிலிலும்
கட்டிப்பிடித்துச் சிரிப்பேன்;
நிழற்கூட இல்லா இடத்தில்
உன் நிழற்படம் கண்டு ரசிப்பேன்!

புரியாத உன் பேச்சைப்
பதிவு செய்துக் கேட்பேன்;
தனிமையில் சிரித்து சிரித்து
அழுதுக்கொண்டேப் படுப்பேன்!

 விடுமுறைக்கு வந்த என்னை
எட்டி நின்றேப் பார்த்தாய்;
தொட்டுத் தூக்கவந்த என்னை
முறைத்துவிட்டுச் சென்றாய்!

அகம் அழுது உன்
அன்னையைக் கண்டால்;
சிரித்துக்கொண்டே
மறந்துவிட்டான் என்றாள்!

மது மயக்கம்..


தள்ளாடும் மனிதன்
கொண்டாடும் போதை;
தடுமாறும் பாதங்களால்
சேரமுடியா பாதை!

மதுக் கொண்ட மயக்கத்தால்;
மகள் கூட மணக்கும்;
வெறியேறிப் போனால்
தயங்கமாட்டாய் கொலைக்கும்!

தடுக்க வேண்டிய அரசோ;
கடை வைத்துக் கொடுக்கும்;
ஒழிக்க வேண்டியதைத் தவிர்த்து
ஊற்றிக் கொடுக்கச் சொல்லும்!

குடித்துவிட்ட மதுவால்;
ஆடை விலகி நிற்கும்;
துர்நாற்றம் எடுக்கும் வாயினால்
உறவுகளே விலக்கி வைக்கும்!

குடித்துவிட்டுப் புலம்புவது
எல்லாம் நிம்மதியா;
உயிரோடு உனக்கு நீயேக்
கட்டிக்கொள்ளும் சமாதியா!

தள்ளாடும் மனிதன்
கொண்டாடும் போதை;
தடுமாறும் பாதங்களால்
சேரமுடியா பாதை!

மதுக் கொண்ட மயக்கத்தால்;
மகள் கூட மணக்கும்;
வெறியேறிப் போனால்
தயங்கமாட்டாய் கொலைக்கும்!

தடுக்க வேண்டிய அரசோ;
கடை வைத்துக் கொடுக்கும்;
ஒழிக்க வேண்டியதைத் தவிர்த்து
ஊற்றிக் கொடுக்கச் சொல்லும்!

குடித்துவிட்ட மதுவால்;
ஆடை விலகி நிற்கும்;
துர்நாற்றம் எடுக்கும் வாயினால்
உறவுகளே விலக்கி வைக்கும்!

குடித்துவிட்டுப் புலம்புவது
எல்லாம் நிம்மதியா;
உயிரோடு உனக்கு நீயேக்
கட்டிக்கொள்ளும் சமாதியா!

தொந்தி


நடையைக் கட்டிய நடையால்;
இடையில் விழுந்தச் சதை;
தள்ளாத வயதிற்கு முன்னே;
முன்னே வந்த வயிற்றால்;
மூச்சு வாங்கும் இதயம்;

ஒய்வெடுக்கும் முன்பே;
வாய்வுக் கொடுக்கும் தொல்லை;
இதற்கு நிகர் ஏதுமில்லை!
 
முட்டி நிற்கும்
வயிற்றின் விளைவு;
ஏறிவிட்டச் சட்டையின் அளவு;
சேர்ந்துவிட்டச் சதையால்
பிரிந்து நிற்கும்
கால்சட்டையின் பொத்தான்!

கட்டிப்பிடித்துத் தூங்க;
தேகத்தோடுத் தொங்கும்
தலையணை;
கனத்துவிட்ட உடலால்
காலமானத் தோரணை;
முட்டிமோதும் குழந்தைகள்
சொல்லிக் காட்டும் வர்ணனை!

ஆரோக்கியமான உடலுக்கு
அவசியம் உடற்பயிற்சி;
தொங்கி நிற்கும்
தொந்தியை விரட்டி அடிக்க;
செய்யவேண்டும் முயற்சி!

நடையைக் கட்டிய நடையால்;
இடையில் விழுந்தச் சதை;
தள்ளாத வயதிற்கு முன்னே;
முன்னே வந்த வயிற்றால்;
மூச்சு வாங்கும் இதயம்;

ஒய்வெடுக்கும் முன்பே;
வாய்வுக் கொடுக்கும் தொல்லை;
இதற்கு நிகர் ஏதுமில்லை!
 
முட்டி நிற்கும்
வயிற்றின் விளைவு;
ஏறிவிட்டச் சட்டையின் அளவு;
சேர்ந்துவிட்டச் சதையால்
பிரிந்து நிற்கும்
கால்சட்டையின் பொத்தான்!

கட்டிப்பிடித்துத் தூங்க;
தேகத்தோடுத் தொங்கும்
தலையணை;
கனத்துவிட்ட உடலால்
காலமானத் தோரணை;
முட்டிமோதும் குழந்தைகள்
சொல்லிக் காட்டும் வர்ணனை!

ஆரோக்கியமான உடலுக்கு
அவசியம் உடற்பயிற்சி;
தொங்கி நிற்கும்
தொந்தியை விரட்டி அடிக்க;
செய்யவேண்டும் முயற்சி!

விற்றுவிட்ட இளமை...


பத்திரமாய் பதுக்கிவைத்த
உன் கடிதங்கள்;
தூங்காத விழிகளுக்குத்
தூக்கமாத்திரையாய்;
கனமான இதயத்திற்கு இதமாக;
கண்கள் குளமாக!

கதறி அழுதாலும்
காதில் விழாது;
கடல் கடந்துக்
கட்டிபிடிக்கும் உறவுகள்
கைப்பேசியில்;

ஊருக்கு வரச்சொல்லி;
கைப்பேசியை உன்
கரத்தில் அழுத்திவிட்டு
ஒடிவிடும் நம் பிள்ளை;
ஓடாய் தேயும்
என்னை விட;
ஓடிவிளையாடதான்
அவனுக்குப் பிடிக்கும்!

கொண்டு வந்த இளமையை
விற்றுவிட்டு ;
பாலையில் கொன்றுவிட்டு;
நரைத்த ரோமங்கள்;
நகைத்து நிற்க;
ஒதுங்கி நின்ற நீயும்
சிரித்து நிற்கிறாய்!

வழியும் கண்ணீர்
முகச்சுருக்கத்தில்
வழிந்தோட;
உதடுகள் இரண்டும்
ஒதுங்கிக் கொண்டு;
பற்களுக்கு வழிக்கொடுக்க;
மனதிற்கு வலிக்கொடுக்க!

பத்திரமாய் பதுக்கிவைத்த
உன் கடிதங்கள்;
தூங்காத விழிகளுக்குத்
தூக்கமாத்திரையாய்;
கனமான இதயத்திற்கு இதமாக;
கண்கள் குளமாக!

கதறி அழுதாலும்
காதில் விழாது;
கடல் கடந்துக்
கட்டிபிடிக்கும் உறவுகள்
கைப்பேசியில்;

ஊருக்கு வரச்சொல்லி;
கைப்பேசியை உன்
கரத்தில் அழுத்திவிட்டு
ஒடிவிடும் நம் பிள்ளை;
ஓடாய் தேயும்
என்னை விட;
ஓடிவிளையாடதான்
அவனுக்குப் பிடிக்கும்!

கொண்டு வந்த இளமையை
விற்றுவிட்டு ;
பாலையில் கொன்றுவிட்டு;
நரைத்த ரோமங்கள்;
நகைத்து நிற்க;
ஒதுங்கி நின்ற நீயும்
சிரித்து நிற்கிறாய்!

வழியும் கண்ணீர்
முகச்சுருக்கத்தில்
வழிந்தோட;
உதடுகள் இரண்டும்
ஒதுங்கிக் கொண்டு;
பற்களுக்கு வழிக்கொடுக்க;
மனதிற்கு வலிக்கொடுக்க!

எனது தேசத்தில்


படிப்பிற்குப் பாடைக்கட்டி;
பயங்கரவாதி என
முத்திரையிட்டு இன்று
முகத்திரையிட்டு வீதியில்!

நிம்மதியாய்
உறங்கிய நாட்கள்
காலமாகி;
நள்ளிரவிலும்
கதவை உடைத்து;
தேடுதல் வேட்டை என்று
பெண்களைத் தொடத் துடிக்கும்;
பயங்கரவாதி பாதுகாவலர்கள்!

உரிமைக்கு விரைத்து நிற்கும்
இளைஞர்களை முறைத்துவிட்டு;
எல்லாம் முடித்துப் புதைத்துவிட்டு;
பத்திரிக்கைக்கு படத்துடன் பேட்டி;
தீவிராவதிச் சுட்டுக்கொலை!

காய்ந்துப் போனக்
காவலரின் தடிக்கு
ஈரம் கொடுக்க;
துருப்பிடிக்கும்
இராணுவத்தின்
தோட்டாக்களுக்குச்
சோதனை ஒட்டமாக
காஷ்மீரிகள் நாங்கள்!


படிப்பிற்குப் பாடைக்கட்டி;
பயங்கரவாதி என
முத்திரையிட்டு இன்று
முகத்திரையிட்டு வீதியில்!

நிம்மதியாய்
உறங்கிய நாட்கள்
காலமாகி;
நள்ளிரவிலும்
கதவை உடைத்து;
தேடுதல் வேட்டை என்று
பெண்களைத் தொடத் துடிக்கும்;
பயங்கரவாதி பாதுகாவலர்கள்!

உரிமைக்கு விரைத்து நிற்கும்
இளைஞர்களை முறைத்துவிட்டு;
எல்லாம் முடித்துப் புதைத்துவிட்டு;
பத்திரிக்கைக்கு படத்துடன் பேட்டி;
தீவிராவதிச் சுட்டுக்கொலை!

காய்ந்துப் போனக்
காவலரின் தடிக்கு
ஈரம் கொடுக்க;
துருப்பிடிக்கும்
இராணுவத்தின்
தோட்டாக்களுக்குச்
சோதனை ஒட்டமாக
காஷ்மீரிகள் நாங்கள்!

எங்கே என் தேசம்


உதவி உண்டு எனக் குரல்
மட்டும் கொடுத்து;
கதவுகளைத் தாளிட்ட
உலக நாடுகள்!

உணர்வுகள் மரத்துப்போய்;
உதடுகள் ஊமையாகப்போய்;
உள்ளத்திற்குக் கல்லறைக்
கட்டியிருக்கும் மனிதநேயங்கள்!

துரத்தப்பட்ட அகதிகளுக்கு
இடம் கொடுத்ததால்;
பறிக்கொடுத்தோம்;
கண்ணீருக்குக் கதையுண்டு
வரலாற்றில்;
கண்ணீரேக் கதையாகி;
எங்கள் உயிர்கள்
மண்ணிற்கு விதையாகி!

சிந்தியக் குருதிகள்
எழுத்தாளனுக்கு வரியாய்;
கவிஞனுக்குக் கவியாய்;
பக்கங்கள் நிரப்ப
எல்லோருடைய
எழுதுகோலுக்கும் மையாய்!

தலைமுறைகள் அனாதையாய்;
வரலாற்றுக்குக் கோமாளியாய்;
உலகத்திற்கு ஏமாளியாய்;
பாலஸ்தீனியர்கள் நாங்கள்!

உதவி உண்டு எனக் குரல்
மட்டும் கொடுத்து;
கதவுகளைத் தாளிட்ட
உலக நாடுகள்!

உணர்வுகள் மரத்துப்போய்;
உதடுகள் ஊமையாகப்போய்;
உள்ளத்திற்குக் கல்லறைக்
கட்டியிருக்கும் மனிதநேயங்கள்!

துரத்தப்பட்ட அகதிகளுக்கு
இடம் கொடுத்ததால்;
பறிக்கொடுத்தோம்;
கண்ணீருக்குக் கதையுண்டு
வரலாற்றில்;
கண்ணீரேக் கதையாகி;
எங்கள் உயிர்கள்
மண்ணிற்கு விதையாகி!

சிந்தியக் குருதிகள்
எழுத்தாளனுக்கு வரியாய்;
கவிஞனுக்குக் கவியாய்;
பக்கங்கள் நிரப்ப
எல்லோருடைய
எழுதுகோலுக்கும் மையாய்!

தலைமுறைகள் அனாதையாய்;
வரலாற்றுக்குக் கோமாளியாய்;
உலகத்திற்கு ஏமாளியாய்;
பாலஸ்தீனியர்கள் நாங்கள்!

எங்கே நான்


முட்டும் நினைவுகள்
கண்ணீராய் கக்கிக்
கொண்டிருக்க;
சிந்தித்துச் சிந்தித்துச்
சிகை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்
மண்ணிற்குச் சமர்ப்பணமாய்!

விடியும் இரவுகள் தினமும்;
விடியா இருளாய்
சூழ்ந்திருக்கும்;
தாகித்திருக்கும் மனதிற்கு
ஏக்கமாய் தூக்கம் மறந்து
நாட்களை எண்ணி எண்ணி
அலுத்துப்போன விழிகளுக்கு
வலி மட்டும் மிச்சமாய்!

சோகங்கள்
தனிமைக்குத் தீனியாய்;
ஆணியைக் கொண்டு
அறைந்த சுவராய்;
புதிருக்குப் புரியாமல்;
புரிந்தவருக்கு விளங்காமல் நான்!

பாஷையைக் கொண்டு
ஓசை ஒளிவட்டமிடக் காதோரம்;
விழிகள் இரண்டும்
நீரில் நீந்திச் செல்லும்!
உறவுகளைச் சொல்லிச் செல்லும்!

முட்டும் நினைவுகள்
கண்ணீராய் கக்கிக்
கொண்டிருக்க;
சிந்தித்துச் சிந்தித்துச்
சிகை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்
மண்ணிற்குச் சமர்ப்பணமாய்!

விடியும் இரவுகள் தினமும்;
விடியா இருளாய்
சூழ்ந்திருக்கும்;
தாகித்திருக்கும் மனதிற்கு
ஏக்கமாய் தூக்கம் மறந்து
நாட்களை எண்ணி எண்ணி
அலுத்துப்போன விழிகளுக்கு
வலி மட்டும் மிச்சமாய்!

சோகங்கள்
தனிமைக்குத் தீனியாய்;
ஆணியைக் கொண்டு
அறைந்த சுவராய்;
புதிருக்குப் புரியாமல்;
புரிந்தவருக்கு விளங்காமல் நான்!

பாஷையைக் கொண்டு
ஓசை ஒளிவட்டமிடக் காதோரம்;
விழிகள் இரண்டும்
நீரில் நீந்திச் செல்லும்!
உறவுகளைச் சொல்லிச் செல்லும்!

வயதானத் தந்தை...


நீ பட்டம் பெற்றச்
சான்றிதழ்களில்;
ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது எனது
வியர்வை;
எல்லாம் முடித்து
என்னால் மட்டும் என்கிறாய்
இது என்ன மாயை!

தொலைத்துவிட்ட
இளமையை;
தேட வந்திருக்கிறேன்;
ஓய்ந்துப்போனதால்
ஓய்வெடுக்க உன்னைத்
தேடி வந்திருக்கிறேன்!

கண்கொட்டாமல்
கண்டு ரசிப்பேன்;
நீ சிறு வயதில்
எட்டி உதைப்பதை அன்று;
கண்கலங்கி என்
தோளைச் சுருக்குகிறேன்
நீ கண்டு முறைப்பதை இன்று!

பணம் கேட்க என்
கன்னம் நனைப்பாய்
உன் உதட்டைக் கொண்டு
அன்று;
மருந்து வாங்க உன்
உதட்டைப் பிதுக்குகிறாய்
இன்று!

அணுதினமும் நான்
அஞ்சுவதெல்லாம்;
உன் பிள்ளைகளும்
உன் போல் வேண்டாமென்று;
எனக்குத் தெரியும்
என்னைப்போல் உனக்கு
எதிர்ப்பு சக்தி இல்லையென்று!

நீ பட்டம் பெற்றச்
சான்றிதழ்களில்;
ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது எனது
வியர்வை;
எல்லாம் முடித்து
என்னால் மட்டும் என்கிறாய்
இது என்ன மாயை!

தொலைத்துவிட்ட
இளமையை;
தேட வந்திருக்கிறேன்;
ஓய்ந்துப்போனதால்
ஓய்வெடுக்க உன்னைத்
தேடி வந்திருக்கிறேன்!

கண்கொட்டாமல்
கண்டு ரசிப்பேன்;
நீ சிறு வயதில்
எட்டி உதைப்பதை அன்று;
கண்கலங்கி என்
தோளைச் சுருக்குகிறேன்
நீ கண்டு முறைப்பதை இன்று!

பணம் கேட்க என்
கன்னம் நனைப்பாய்
உன் உதட்டைக் கொண்டு
அன்று;
மருந்து வாங்க உன்
உதட்டைப் பிதுக்குகிறாய்
இன்று!

அணுதினமும் நான்
அஞ்சுவதெல்லாம்;
உன் பிள்ளைகளும்
உன் போல் வேண்டாமென்று;
எனக்குத் தெரியும்
என்னைப்போல் உனக்கு
எதிர்ப்பு சக்தி இல்லையென்று!