சூரிய ஒளி மின்சாரம்
தொடர் மின்வெட்டும்
தொடரும் மின் கட்டண உயர்வும்
தொடர்ந்து நம்மை துரத்த;

இருள் சூழ்ந்த இடமென்று 
இதயம் ஒரமாய் உரைக்க;
இருளே இரவென்று இருந்தாலும்
மின்சாரமும் ஒளி கக்க 
வழியில்லாமல் வக்கத்துப் போக;

காற்றில் ஜன்னல் அடித்தாலும்
கள்ளனோ என அச்சமாய்;
மெழுகுவர்த்தி ஒளியில் தேடியதுபோதும்;
படிக்கும் பிள்ளைகள் 
புத்தகத்தோடு மெழுகைச் 
சுமந்ததுபோதும்;
காற்றுக்காக விசிறி 
சுற்றி சுற்றி விசிறிக்கே 
மயக்கம் வந்ததுபோதும்!

ஒயாமல் ஒடும்
சூரியஒளி மின்சாரம் வந்துவிட்டது;
பலம் கொண்ட ஒளியால்
இருளை வென்றுவிட்டது;
மின் கட்டண உயர்வை
கொன்றுவிட்டது!

சூரிய ஓளி மின்சாரத்திற்கு அணுகவும்:

SOLAR SQUARE
MAYILADUTHURAI
96 55 85 35 41
99 43 74 72 25
04364-222123
தொடர் மின்வெட்டும்
தொடரும் மின் கட்டண உயர்வும்
தொடர்ந்து நம்மை துரத்த;

இருள் சூழ்ந்த இடமென்று 
இதயம் ஒரமாய் உரைக்க;
இருளே இரவென்று இருந்தாலும்
மின்சாரமும் ஒளி கக்க 
வழியில்லாமல் வக்கத்துப் போக;

காற்றில் ஜன்னல் அடித்தாலும்
கள்ளனோ என அச்சமாய்;
மெழுகுவர்த்தி ஒளியில் தேடியதுபோதும்;
படிக்கும் பிள்ளைகள் 
புத்தகத்தோடு மெழுகைச் 
சுமந்ததுபோதும்;
காற்றுக்காக விசிறி 
சுற்றி சுற்றி விசிறிக்கே 
மயக்கம் வந்ததுபோதும்!

ஒயாமல் ஒடும்
சூரியஒளி மின்சாரம் வந்துவிட்டது;
பலம் கொண்ட ஒளியால்
இருளை வென்றுவிட்டது;
மின் கட்டண உயர்வை
கொன்றுவிட்டது!

சூரிய ஓளி மின்சாரத்திற்கு அணுகவும்:

SOLAR SQUARE
MAYILADUTHURAI
96 55 85 35 41
99 43 74 72 25
04364-222123

வறுத்தெடுக்கும் வட்டி


கொடுத்தவன் உள்ளம்
குளிர்ந்து நின்று;
வாங்கியவனின் உள்ளம்
குலைந்து விழுந்து;
அழுதுப் புலம்பும் சமுதாயம் 
அய்யகோ என்னப் பரிதாபம்!

வட்டிக்குச் செல்லப்பெயரிட்டு;
அதற்கு மீட்டர் 
ராக்கெட் பெயரிட்டு;
அணு தினமும் மனிதனின்
மானத்தைத் தூக்கிலிட்டு;
மிரட்டும் முரட்டு வட்டி!

தின்று மெல்லும் 
அரக்கனை மனம் 
அழிக்கத் துடிக்க எத்தனிக்குது;
அதற்கு இஸ்லாம்
மட்டும் வழிக்கொடுக்குது!

வறுத்தெடுக்கும் வட்டியைக்
கழுத்தறுப்போம்; 
விதைக்கு விலைக்கொடுப்போம்;
சமுதாயத்தின் சுமை ஒழிப்போம்!

உதவி வேண்டி:

கொடுத்தவன் உள்ளம்
குளிர்ந்து நின்று;
வாங்கியவனின் உள்ளம்
குலைந்து விழுந்து;
அழுதுப் புலம்பும் சமுதாயம் 
அய்யகோ என்னப் பரிதாபம்!

வட்டிக்குச் செல்லப்பெயரிட்டு;
அதற்கு மீட்டர் 
ராக்கெட் பெயரிட்டு;
அணு தினமும் மனிதனின்
மானத்தைத் தூக்கிலிட்டு;
மிரட்டும் முரட்டு வட்டி!

தின்று மெல்லும் 
அரக்கனை மனம் 
அழிக்கத் துடிக்க எத்தனிக்குது;
அதற்கு இஸ்லாம்
மட்டும் வழிக்கொடுக்குது!

வறுத்தெடுக்கும் வட்டியைக்
கழுத்தறுப்போம்; 
விதைக்கு விலைக்கொடுப்போம்;
சமுதாயத்தின் சுமை ஒழிப்போம்!

உதவி வேண்டி:

பர்மாவில் நாங்கள்கொடூரமாய் கொலையுண்டு 
இன்னொருமுறை 
மண்ணிற்கு உரமாகியச் 
சமூகம்!

குருதியை முத்தமிடாத பூமி
உலக வரைபடத்தில் 
மிச்சமேதுமில்லை;  
குரல் கொடுக்க எவருமில்லை!

ஊடகம் ஊமையானது ஏனோ;
எங்கள்  உயிர்கள் மட்டும் 
உங்களுக்கு ஈனமானது ஏனோ;
உலக நாடுகள் 
அமைதிக் காப்பது ஏனோ;
கொடூரமாய் இறக்கும் 
எங்களுக்கு இது 
அமைதி அஞ்சலி தானோ! 


கொடூரமாய் கொலையுண்டு 
இன்னொருமுறை 
மண்ணிற்கு உரமாகியச் 
சமூகம்!

குருதியை முத்தமிடாத பூமி
உலக வரைபடத்தில் 
மிச்சமேதுமில்லை;  
குரல் கொடுக்க எவருமில்லை!

ஊடகம் ஊமையானது ஏனோ;
எங்கள்  உயிர்கள் மட்டும் 
உங்களுக்கு ஈனமானது ஏனோ;
உலக நாடுகள் 
அமைதிக் காப்பது ஏனோ;
கொடூரமாய் இறக்கும் 
எங்களுக்கு இது 
அமைதி அஞ்சலி தானோ! 

இனிய ரமலானேதளர்ந்தத்  தசைகளும்
சிலிர்த்து நிற்கும்;
வறண்ட விழிகளும் 
நனைந்துப் போகும்;
பொன்னான மாதம் 
எனைப் போர்த்தியப்படி!

மணக்கும் இறைவேதமும்
என் மடியில்;
ஒளிரும் என் நெற்றியும்
தரையில்;
ஒளித்த செல்வங்கள்
தர்மத்திற்காக வெளியில்;
நன்மையை நோக்கி
என்  வயிறுப் பசியில்!

ஏக்கத்துடன்;
நன்மையைப் பெரும் 
நோக்கத்துடன்,
பாவமன்னிப்பிற்கானத்
தேட்டத்துடன்;
வல்லோனின் அருளுக்காக
வாட்டத்துடன் என் முகம்!

வளம் நிறைந்த ரமலானே 
உனை வீணடிப்பேனோ;
அடுத்த வருடம் உனையடைய 
நான் இருப்பேனோ!


தளர்ந்தத்  தசைகளும்
சிலிர்த்து நிற்கும்;
வறண்ட விழிகளும் 
நனைந்துப் போகும்;
பொன்னான மாதம் 
எனைப் போர்த்தியப்படி!

மணக்கும் இறைவேதமும்
என் மடியில்;
ஒளிரும் என் நெற்றியும்
தரையில்;
ஒளித்த செல்வங்கள்
தர்மத்திற்காக வெளியில்;
நன்மையை நோக்கி
என்  வயிறுப் பசியில்!

ஏக்கத்துடன்;
நன்மையைப் பெரும் 
நோக்கத்துடன்,
பாவமன்னிப்பிற்கானத்
தேட்டத்துடன்;
வல்லோனின் அருளுக்காக
வாட்டத்துடன் என் முகம்!

வளம் நிறைந்த ரமலானே 
உனை வீணடிப்பேனோ;
அடுத்த வருடம் உனையடைய 
நான் இருப்பேனோ!

ஓயாத ஊழல்அஸ்திவாரத்தின் 
அடியில் இருந்து 
ஒத்த ஒத்த செங்கல்லையும் 
உருவி எடுக்கும் ஊழலில்
பணியாட்களாக
அரசியல்வாதிகள்!

ஊழலோடு ஒட்டிப்பிறந்த
இரட்டைக் குழந்தையாக;
ஓட்டுக்கு மட்டும் 
கைகள் ஒட்டிக்கொண்டு;
வெற்றிக்குப் பின் 
வெறித்தப்படி வெளியில் 
அவர்களின் வருகைக்காக 
நாங்கள்!

பெருத்துவிட்ட ஊழலில் 
கருத்து நிற்கும் எங்கள் முகம்;
கருத்துச் சொல்ல;
எடுத்துச் சொன்னாலும் 
கறுப்புப் பணம் கேட்கும் 
ஆட்சி அதிகாரம்!

கொடுத்துக் கொடுத்துக்
கெடுத்து வைத்திருக்கும் 
நாங்களும் - உத்தமர்களாய்
அவ்வப்போது 
குரல் கொடுத்துக்கொண்டு! 


அஸ்திவாரத்தின் 
அடியில் இருந்து 
ஒத்த ஒத்த செங்கல்லையும் 
உருவி எடுக்கும் ஊழலில்
பணியாட்களாக
அரசியல்வாதிகள்!

ஊழலோடு ஒட்டிப்பிறந்த
இரட்டைக் குழந்தையாக;
ஓட்டுக்கு மட்டும் 
கைகள் ஒட்டிக்கொண்டு;
வெற்றிக்குப் பின் 
வெறித்தப்படி வெளியில் 
அவர்களின் வருகைக்காக 
நாங்கள்!

பெருத்துவிட்ட ஊழலில் 
கருத்து நிற்கும் எங்கள் முகம்;
கருத்துச் சொல்ல;
எடுத்துச் சொன்னாலும் 
கறுப்புப் பணம் கேட்கும் 
ஆட்சி அதிகாரம்!

கொடுத்துக் கொடுத்துக்
கெடுத்து வைத்திருக்கும் 
நாங்களும் - உத்தமர்களாய்
அவ்வப்போது 
குரல் கொடுத்துக்கொண்டு! 

தாகம்..தாகம்..வெடித்த நிலமும்;
வெட்டிய மரமும்;
கொளுத்தும் வெயிலும்;
பழித்துக் காட்டும்;
அப்போது நம் நாவு 
சப்தமில்லாமல் சரணடைந்து;
பாவமாய் கதறும்;
தாகம் தாகம் என்று!

சேர்த்து வைக்காத 
மழை நீரும்;
வளர்க்க மறந்த 
மரமும்;
நமுட்டுச் சிரிப்போடு; 
நம் விக்கலைக் கண்டு!

தண்ணீர் என்று 
புத்தகத்தில் மட்டும் 
தடவிப் பார்க்கும் 
காலம் வருமுன்னே;
சுதாரித்து விடு;
இல்லையேல்;
ஒருக் குவளை நீருக்காக 
உலகம் யுத்தம் காணும்
காட்சியைக் கண்முன்னே 
ஓட விடு!


வெடித்த நிலமும்;
வெட்டிய மரமும்;
கொளுத்தும் வெயிலும்;
பழித்துக் காட்டும்;
அப்போது நம் நாவு 
சப்தமில்லாமல் சரணடைந்து;
பாவமாய் கதறும்;
தாகம் தாகம் என்று!

சேர்த்து வைக்காத 
மழை நீரும்;
வளர்க்க மறந்த 
மரமும்;
நமுட்டுச் சிரிப்போடு; 
நம் விக்கலைக் கண்டு!

தண்ணீர் என்று 
புத்தகத்தில் மட்டும் 
தடவிப் பார்க்கும் 
காலம் வருமுன்னே;
சுதாரித்து விடு;
இல்லையேல்;
ஒருக் குவளை நீருக்காக 
உலகம் யுத்தம் காணும்
காட்சியைக் கண்முன்னே 
ஓட விடு!

பிறந்து இறந்த நான்ரணமாகும் அந்நியத் தேசத்து 
வாழ்க்கையில் - நீயும் நானும் 
மனம் வீச அப்பாவோடு!

கருவில் குட்டிக்கரணமிட்டு
முட்டிச் செல்லமாய்;
மெல்ல மெல்ல
உனை மகிழ்ச்சியில் தள்ள;
களிப்பில் உன் முகம் 
வெளுப்பாய்!

பாசம் மிகுந்த உனை;
பார்க்கத் துடித்து;
எனக்கு வழிக் கொடுக்கும் 
உன் வழியில் - நீயோ வலியில்!

அழு மூஞ்சியாய் வந்த எனை 
ஆனந்தமாய்  அணைத்தப்படி நீ ;
அரவணைப்பின் உச்சப்படியில் நான் ;

மூச்சி முட்டும்
உன் அன்பில் ;
மூச்சித் திணறி நான்;
ஒரு மணி நேரமே 
உன்னோடு உறவாடியக் 
களிப்போடுக் காலமாகிறேன்!
காரணம் நீ இல்லையம்மா 
எனும் வாக்குமூலத்தோடு!

கவிதைக்குக் கருக்கொடுத்தவர்: 
திருமதி சுதா (அமீரகம்)


ரணமாகும் அந்நியத் தேசத்து 
வாழ்க்கையில் - நீயும் நானும் 
மனம் வீச அப்பாவோடு!

கருவில் குட்டிக்கரணமிட்டு
முட்டிச் செல்லமாய்;
மெல்ல மெல்ல
உனை மகிழ்ச்சியில் தள்ள;
களிப்பில் உன் முகம் 
வெளுப்பாய்!

பாசம் மிகுந்த உனை;
பார்க்கத் துடித்து;
எனக்கு வழிக் கொடுக்கும் 
உன் வழியில் - நீயோ வலியில்!

அழு மூஞ்சியாய் வந்த எனை 
ஆனந்தமாய்  அணைத்தப்படி நீ ;
அரவணைப்பின் உச்சப்படியில் நான் ;

மூச்சி முட்டும்
உன் அன்பில் ;
மூச்சித் திணறி நான்;
ஒரு மணி நேரமே 
உன்னோடு உறவாடியக் 
களிப்போடுக் காலமாகிறேன்!
காரணம் நீ இல்லையம்மா 
எனும் வாக்குமூலத்தோடு!

கவிதைக்குக் கருக்கொடுத்தவர்: 
திருமதி சுதா (அமீரகம்)

விலைவாசிஅன்றாடத் தேவைகள்
திண்டாட்டமாய்;
அரசு சாதனையெனக்
கொண்டாட்டமாய்;
எரிபொருளின் விலையால்
வயிறுப் பத்தி எரிய;
பத்தி எரிய வேண்டிய
எரிவாயு உருளைக்கோ 
குடும்பக்கட்டுப்பாடு!

ரூபாய் நோட்டு 
அதிகப் புலக்கம் கொண்டதால்
புழுக்கம் கொண்ட விலைவாசி;
பாமரனுக்கும் பவ்வியமாய்
மனதில் பதியவைக்கும் அரசின்
புது முயற்சியோ;
பரவாயில்லை காட்டுவாசி!

கூட்டம் முட்டும் 
பேருந்தின் சீட்டு விலை
மட்டும் மூச்சு முட்ட;
படி உடைந்து;பல் இளித்து 
என் ஊர் பேருந்து
இன்னும் அப்படியே!


அன்றாடத் தேவைகள்
திண்டாட்டமாய்;
அரசு சாதனையெனக்
கொண்டாட்டமாய்;
எரிபொருளின் விலையால்
வயிறுப் பத்தி எரிய;
பத்தி எரிய வேண்டிய
எரிவாயு உருளைக்கோ 
குடும்பக்கட்டுப்பாடு!

ரூபாய் நோட்டு 
அதிகப் புலக்கம் கொண்டதால்
புழுக்கம் கொண்ட விலைவாசி;
பாமரனுக்கும் பவ்வியமாய்
மனதில் பதியவைக்கும் அரசின்
புது முயற்சியோ;
பரவாயில்லை காட்டுவாசி!

கூட்டம் முட்டும் 
பேருந்தின் சீட்டு விலை
மட்டும் மூச்சு முட்ட;
படி உடைந்து;பல் இளித்து 
என் ஊர் பேருந்து
இன்னும் அப்படியே!

முற்றுப்புள்ளிபரிவுக்காட்ட ஆளில்லாமல்
பிரிவுகளில் பிதுங்கியதுப் போதும்;
அழுத இரவுகளும்;
அழுத்தும் கனவுகளும்;
இனி - ஒய்ந்துப்போகட்டும்;
கொஞ்சம் ஒய்வும் எடுக்கட்டும்!

மூட்டுவலியும்
முதுகுவலியுடன் 
பாலையில் பாழாவதற்கு 
முன்னே;
முந்திக்கொண்டு
வளைடாவிற்கு
முற்றுப்புள்ளி வைத்தேன்!

சத்தான முடிவுகளால்
விசா ரத்தாகிப்போனது;
இனி - நித்தம் என் 
இரத்த உறவுகளோடு
நிஜத்திலேக்
கதைத்துச் சிரிப்பேன்;
மன கனத்தை
அறுத்து எடுப்பேன்!

கொளுத்தும் வெயிலானாலும்;
கரண்டே இல்லையென்றாலும்;
மகிழ்ந்து ரசிப்பேன்;
என் மழலையின் 
மடியில் கிடப்பேன்!


பரிவுக்காட்ட ஆளில்லாமல்
பிரிவுகளில் பிதுங்கியதுப் போதும்;
அழுத இரவுகளும்;
அழுத்தும் கனவுகளும்;
இனி - ஒய்ந்துப்போகட்டும்;
கொஞ்சம் ஒய்வும் எடுக்கட்டும்!

மூட்டுவலியும்
முதுகுவலியுடன் 
பாலையில் பாழாவதற்கு 
முன்னே;
முந்திக்கொண்டு
வளைடாவிற்கு
முற்றுப்புள்ளி வைத்தேன்!

சத்தான முடிவுகளால்
விசா ரத்தாகிப்போனது;
இனி - நித்தம் என் 
இரத்த உறவுகளோடு
நிஜத்திலேக்
கதைத்துச் சிரிப்பேன்;
மன கனத்தை
அறுத்து எடுப்பேன்!

கொளுத்தும் வெயிலானாலும்;
கரண்டே இல்லையென்றாலும்;
மகிழ்ந்து ரசிப்பேன்;
என் மழலையின் 
மடியில் கிடப்பேன்!

சாபக்கேடு


மாதமே முடிந்திருந்தது;
மணக் கோலத்தில்
நீயும் நானும்;
முழுமையாக 
உன் முகம் பார்க்கவே 
நாட்களை மென்று;
உறவுகள் பரிகாசத்தால் 
எனைக் கொன்று!

இரத்தப் பந்துக்களை 
பின்னுக்குத் தள்ளி;
பாசத்தின் பட்டியலில் 
ஒரு வாரத்திற்குள்ளே
முதல் இடத்தில் நீ!

விடுப்பு முடிய
சில நாட்களே என;
சிரித்தப்படி - விழிகளை
ஒரமாய் நனையவிட்டப்படி நீ;
அதுவரை ஒட்டியிருந்த
சந்தோஷத் தருணம்;
இருதயத்தை ரணமாய்
கனமாய்; பலமாய் அழுத்த!

எட்டி நின்று;
செல்லமாய்;மெல்லமாய்;
அத்தாவையும்; மாமாவையும்
சீண்டியப் பொழுதுகள் சாட்டையடியாய்;
அம்மாவும்;அக்காவும்;
அழுததின் காரணம்
அழுத்தமாய் உதித்தது!

என்னைப் போன்றே;
ஏக்கத்துடன் எம் சமுதாயம்
மட்டும் சாபக்கேடாய்!

மாதமே முடிந்திருந்தது;
மணக் கோலத்தில்
நீயும் நானும்;
முழுமையாக 
உன் முகம் பார்க்கவே 
நாட்களை மென்று;
உறவுகள் பரிகாசத்தால் 
எனைக் கொன்று!

இரத்தப் பந்துக்களை 
பின்னுக்குத் தள்ளி;
பாசத்தின் பட்டியலில் 
ஒரு வாரத்திற்குள்ளே
முதல் இடத்தில் நீ!

விடுப்பு முடிய
சில நாட்களே என;
சிரித்தப்படி - விழிகளை
ஒரமாய் நனையவிட்டப்படி நீ;
அதுவரை ஒட்டியிருந்த
சந்தோஷத் தருணம்;
இருதயத்தை ரணமாய்
கனமாய்; பலமாய் அழுத்த!

எட்டி நின்று;
செல்லமாய்;மெல்லமாய்;
அத்தாவையும்; மாமாவையும்
சீண்டியப் பொழுதுகள் சாட்டையடியாய்;
அம்மாவும்;அக்காவும்;
அழுததின் காரணம்
அழுத்தமாய் உதித்தது!

என்னைப் போன்றே;
ஏக்கத்துடன் எம் சமுதாயம்
மட்டும் சாபக்கேடாய்!

முதலும் முடிவும்


சுகமாய் முகம் பொதித்து;
அணைத்துப்படுக்க
தலையணையும்;
சில்லெனக் காற்றும்;
இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்
என கெஞ்சும் விழியும்;

கடுகாரத்தைக் கண்டு
முறைக்கும் கண்களும்;
அலாரத்திற்கு
அமைதிப் பேரணித்
தரும் கரமும்;
இன்னும் கொஞ்சம்;
இன்னும் கொஞ்சம்;
எத்தனை இன்பம்!

மறந்துவிட்ட மானிடனே;
நிரந்தர உறக்கம் உனக்குண்டு;
வெள்ளைத் துணி அதிலுண்டு;
சுமந்துச் செல்லத் துணையுண்டு!

எழ மறுத்த மனமும்;
தொழ மறுத்த உனையும்;
வாழ்த்தி வரவேற்க அறையுண்டு;
மண்ணறை என்ற பெயருண்டு!
கதறி நீ கரைந்தாலும்
கருணையாளன் தவிர
கேட்பார் எவருண்டு!

சுகமாய் முகம் பொதித்து;
அணைத்துப்படுக்க
தலையணையும்;
சில்லெனக் காற்றும்;
இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்
என கெஞ்சும் விழியும்;

கடுகாரத்தைக் கண்டு
முறைக்கும் கண்களும்;
அலாரத்திற்கு
அமைதிப் பேரணித்
தரும் கரமும்;
இன்னும் கொஞ்சம்;
இன்னும் கொஞ்சம்;
எத்தனை இன்பம்!

மறந்துவிட்ட மானிடனே;
நிரந்தர உறக்கம் உனக்குண்டு;
வெள்ளைத் துணி அதிலுண்டு;
சுமந்துச் செல்லத் துணையுண்டு!

எழ மறுத்த மனமும்;
தொழ மறுத்த உனையும்;
வாழ்த்தி வரவேற்க அறையுண்டு;
மண்ணறை என்ற பெயருண்டு!
கதறி நீ கரைந்தாலும்
கருணையாளன் தவிர
கேட்பார் எவருண்டு!

கோலிக் குண்டுஉச்சந்தலையைப் பிளக்கும் 
உச்சி வெயிலிலும்;
உற்சாகமாய் கோலிக் குண்டு!

வாகைச் சூடினால்;
பொல்லாதச் சிரிப்பும்;
தோற்றுப் போனால் 
அழுகையோடு 
அம்மாவின் முந்தாணையில்
வழக்காடும் மன்றமும்!

கோலிக் குண்டுக்கு 
முத்தமிட்டு;
எதிரியின் பளப்பளக்கும் 
குண்டுக்குக் குட்டுவைத்து;
குறிப் பார்க்கக் 
கற்றுக்கொடுத்தக்
கல்லூரியாக;
காலப்போக்கில் 
காலாவதியாகும் 
விளையாட்டுக்களில் ஒன்றாக!


உச்சந்தலையைப் பிளக்கும் 
உச்சி வெயிலிலும்;
உற்சாகமாய் கோலிக் குண்டு!

வாகைச் சூடினால்;
பொல்லாதச் சிரிப்பும்;
தோற்றுப் போனால் 
அழுகையோடு 
அம்மாவின் முந்தாணையில்
வழக்காடும் மன்றமும்!

கோலிக் குண்டுக்கு 
முத்தமிட்டு;
எதிரியின் பளப்பளக்கும் 
குண்டுக்குக் குட்டுவைத்து;
குறிப் பார்க்கக் 
கற்றுக்கொடுத்தக்
கல்லூரியாக;
காலப்போக்கில் 
காலாவதியாகும் 
விளையாட்டுக்களில் ஒன்றாக!

எதிர்கால இந்தியாவேகாய்ந்த விழிகளும் 
ஈரம் கக்கும்;
உறங்கிய ரோமங்களும் 
எழுந்து நிற்கும்;
அழுக்குச் சட்டையே 
அடையாளமாய்;
பரட்டைத் தலையே 
மகுடமாய்;
வறுமையே எம் தொட்டிலாய்;
பசியேத் தாலாட்டாய்!

வறுமைக் கோட்டிற்குக் 
கீழே என்று அறிக்கை உரைக்கும்;
எதிர்கால இந்தியாவே என
அரசியல்வாதியின் 
மேடை முழங்கும்!


காய்ந்த விழிகளும் 
ஈரம் கக்கும்;
உறங்கிய ரோமங்களும் 
எழுந்து நிற்கும்;
அழுக்குச் சட்டையே 
அடையாளமாய்;
பரட்டைத் தலையே 
மகுடமாய்;
வறுமையே எம் தொட்டிலாய்;
பசியேத் தாலாட்டாய்!

வறுமைக் கோட்டிற்குக் 
கீழே என்று அறிக்கை உரைக்கும்;
எதிர்கால இந்தியாவே என
அரசியல்வாதியின் 
மேடை முழங்கும்!

கிளி ஜோசியம்சொச்ச அட்டைகளில் 
மொத்த மக்களுக்கும் 
எதிர்காலம் உரைத்து;
நிகழ்காலம் தள்ளும் 
என்னிடம்;
உள்ளங்கையைக் காட்டி ;
பைசாக்களை நீட்டும்
மக்களை நினைத்தால்
கொல்லென்றுச் சிரிப்புடன் நான்;
ஓர் நெல்லுக்கு வேலைச் செய்யும் 
என் கிளி பரவாயில்லை என்று! 


சொச்ச அட்டைகளில் 
மொத்த மக்களுக்கும் 
எதிர்காலம் உரைத்து;
நிகழ்காலம் தள்ளும் 
என்னிடம்;
உள்ளங்கையைக் காட்டி ;
பைசாக்களை நீட்டும்
மக்களை நினைத்தால்
கொல்லென்றுச் சிரிப்புடன் நான்;
ஓர் நெல்லுக்கு வேலைச் செய்யும் 
என் கிளி பரவாயில்லை என்று! 

தன்மானம்ஒட்டியிருக்கும் பசியால்
முதுகு கூண் விழுந்தாலும் 
தன்மானம்; 
தலை நிமிர்ந்து நிற்கட்டும்;
இப்படித் தரையில்
கடையினைப்  போட்டாவது
முகம் சிரிக்கட்டும்;
நானே முதலாளி என 
உழைப்பிற்கு உயர்வால் 
கொடிக்கட்டிக் கொள்ளட்டும்!  


ஒட்டியிருக்கும் பசியால்
முதுகு கூண் விழுந்தாலும் 
தன்மானம்; 
தலை நிமிர்ந்து நிற்கட்டும்;
இப்படித் தரையில்
கடையினைப்  போட்டாவது
முகம் சிரிக்கட்டும்;
நானே முதலாளி என 
உழைப்பிற்கு உயர்வால் 
கொடிக்கட்டிக் கொள்ளட்டும்!  

வேண்டாம் நம் பிள்ளைக்குசேர்ந்து வாழும் காலத்தில்
சோர்ந்துப் போய்
தனிமையில் நீயும் நானும்;
அங்கலாய்க்கும் 
வயதின் கதறலை
வாய் மூடி விழிப்பிதிங்கி;
வழியனுப்புவிட்டேன்!   

படுத்து உருள
பஞ்சு மெத்தையும்;
உடுத்தி மகிழ
பட்டுப்புடவையும்;
வாழ்ந்து மகிழ
வசதியாய் வீடும் 
உனக்கு தந்து மகிழ்ந்தேன்!

தேவை எனும் தேடுதலுக்குப்
பாலையில் பலியாகி;
இப்போது;
கன்னம் குழியாகி;
முடியோ நரையாகி;
உன் முன்னே!

தேம்பி அழ 
தெம்பில்லாமல்;
சாய்ந்துக் கொள்கிறேன்
உன் மேனியில்;
சபதம் கொண்டேன்
இனியொரு புலம்பல்
வேண்டாம் நம் பிள்ளைக்கு!


சேர்ந்து வாழும் காலத்தில்
சோர்ந்துப் போய்
தனிமையில் நீயும் நானும்;
அங்கலாய்க்கும் 
வயதின் கதறலை
வாய் மூடி விழிப்பிதிங்கி;
வழியனுப்புவிட்டேன்!   

படுத்து உருள
பஞ்சு மெத்தையும்;
உடுத்தி மகிழ
பட்டுப்புடவையும்;
வாழ்ந்து மகிழ
வசதியாய் வீடும் 
உனக்கு தந்து மகிழ்ந்தேன்!

தேவை எனும் தேடுதலுக்குப்
பாலையில் பலியாகி;
இப்போது;
கன்னம் குழியாகி;
முடியோ நரையாகி;
உன் முன்னே!

தேம்பி அழ 
தெம்பில்லாமல்;
சாய்ந்துக் கொள்கிறேன்
உன் மேனியில்;
சபதம் கொண்டேன்
இனியொரு புலம்பல்
வேண்டாம் நம் பிள்ளைக்கு!

குழந்தைத் தொழிலாளி
குழந்தைத் தொழிலாளர்
எதிர்ப்புத் தினம்
கற்றுக்கொடுக்கும்
பள்ளிக்கு நாங்கள்
கொத்தனாருக்கு எடுபிடியாய்!

குருதிக் கொதிக்க;
குரல்வளை நெறிக்க;
கூக்குரலிடும் அரசியல்வாதிகளின்
மேடைப் பேச்சிற்கு;
தோரணம் கட்டக் கூலிகளாய்!

அட்டைப் படத்தில்
எங்களைப் போட்டு;
சட்டைப் பையை
நிரப்பிக்கொள்ளும் ஊடகத்திற்கு
வியாபாரச் சக்தியாய்!குழந்தைத் தொழிலாளர்
எதிர்ப்புத் தினம்
கற்றுக்கொடுக்கும்
பள்ளிக்கு நாங்கள்
கொத்தனாருக்கு எடுபிடியாய்!

குருதிக் கொதிக்க;
குரல்வளை நெறிக்க;
கூக்குரலிடும் அரசியல்வாதிகளின்
மேடைப் பேச்சிற்கு;
தோரணம் கட்டக் கூலிகளாய்!

அட்டைப் படத்தில்
எங்களைப் போட்டு;
சட்டைப் பையை
நிரப்பிக்கொள்ளும் ஊடகத்திற்கு
வியாபாரச் சக்தியாய்!

அவமானம்


தனித்திருக்கும்
தன்மானத்தை இடமாற்றி;
இதயத்தைக் கனமாக்கி;
வெற்றிக்கு வெறியேற்றி;
தோல்வியைத் துண்டாக்கி;
முயற்சிக்கு முறுக்கேற்றி;
தடம் மறித்தப் படிக்கற்களைப்
படிப்பினையாக்கிப்
பாடம் புகட்டு;
நகைத்த உதடுகளை
சுருங்கச் செய்ய;
அவமானத்தை வெகுமானமாக்கி;
சுகமாய் நீயும் ஒடு!

தனித்திருக்கும்
தன்மானத்தை இடமாற்றி;
இதயத்தைக் கனமாக்கி;
வெற்றிக்கு வெறியேற்றி;
தோல்வியைத் துண்டாக்கி;
முயற்சிக்கு முறுக்கேற்றி;
தடம் மறித்தப் படிக்கற்களைப்
படிப்பினையாக்கிப்
பாடம் புகட்டு;
நகைத்த உதடுகளை
சுருங்கச் செய்ய;
அவமானத்தை வெகுமானமாக்கி;
சுகமாய் நீயும் ஒடு!

ஒர் மொழி - பசி
ஒலிகளுக்கு வழிக்கொடுக்கும்
சவ்வுகள் இரண்டும்
சாத்திக்கொண்டு;
விழிகளின் ஓரம்;
ஈரம் ஓட்டிக்கொண்டு;
புதுமையாய் வயிறுக் கதைக்க
இரைச்சலாய் எரிச்சலாய்!

உணவைக் கொட்டுவதற்கு
முன்னே கொஞ்சம்
எட்டிப்பாருங்கள்;
விரையமாகும் உணவுகள்
எங்களுக்கு இரையாகும்;
வலியிலேக் கனமான
முதுகுத்தண்டையும்
நிமிரவைக்கும்!ஒலிகளுக்கு வழிக்கொடுக்கும்
சவ்வுகள் இரண்டும்
சாத்திக்கொண்டு;
விழிகளின் ஓரம்;
ஈரம் ஓட்டிக்கொண்டு;
புதுமையாய் வயிறுக் கதைக்க
இரைச்சலாய் எரிச்சலாய்!

உணவைக் கொட்டுவதற்கு
முன்னே கொஞ்சம்
எட்டிப்பாருங்கள்;
விரையமாகும் உணவுகள்
எங்களுக்கு இரையாகும்;
வலியிலேக் கனமான
முதுகுத்தண்டையும்
நிமிரவைக்கும்!

எலுமிச்சைசிலிர்க்க வைக்கும்
நிவாரணத்தோடுப் 
பிதிங்கி நிற்கிறேன்; 
கர்ப்பவதியைப் போல!

துவண்டுப்போன 
மேனியைப் பளப்பளக்க; 
கொழுத்து நிற்கும் பொடுகிற்குப் 
பொடிவைத்து அடிக்கொடுக்க;
பருக்களுக்குப் பாரமாய்;
களைப்பிற்குத் தூரமாய்!

அடுக்கிவைக்கும் ஆரோக்கியம் 
ஆயிரம் கொண்டாலும்;
வாகனத்தின் 
திருஷ்டியைக் கழிக்க;   
சக்கரத்திற்கு அடியில் 
என்னைத் திணித்து; 
இளித்து  நிற்கும்
மனிதர்களுக்கு மத்தியில்
மணமாய் நான்!சிலிர்க்க வைக்கும்
நிவாரணத்தோடுப் 
பிதிங்கி நிற்கிறேன்; 
கர்ப்பவதியைப் போல!

துவண்டுப்போன 
மேனியைப் பளப்பளக்க; 
கொழுத்து நிற்கும் பொடுகிற்குப் 
பொடிவைத்து அடிக்கொடுக்க;
பருக்களுக்குப் பாரமாய்;
களைப்பிற்குத் தூரமாய்!

அடுக்கிவைக்கும் ஆரோக்கியம் 
ஆயிரம் கொண்டாலும்;
வாகனத்தின் 
திருஷ்டியைக் கழிக்க;   
சக்கரத்திற்கு அடியில் 
என்னைத் திணித்து; 
இளித்து  நிற்கும்
மனிதர்களுக்கு மத்தியில்
மணமாய் நான்!

பாலையில் ஓர் கோழைகதை சொல்லும் விழிகள்
கண்ணீர் கக்க;
விரல்களோ வழியை மறிக்க;
பிதிங்கியது இதழ்கள்!

உன் குரல் கேட்டு;
இதயத்தில் உரல் ஒன்று இடிக்க;
சப்தம் எழுப்பாதத்  
தொண்டையைக்  கனைத்து;
வெறுப்பாய் உறுப்புகள் 
நெருப்பாய் உஷ்ணம் காட்ட;
ஒலிகள் உதறலோடு!

உன் நெருக்கமின்றி;
பல இரவுகள் உறக்கமின்றி;
உருண்டுப் படுக்க;
அறை நண்பர்கள்
குறை கேட்க;
ஒன்றுமில்லை என 
மென்று விழுங்க!
புது மாப்பிள்ளை 
எல்லோரும் கொஞ்ச;
தலையணை மட்டும் 
எனக்குத் தாலாட்டுப் பாட;
பாலையில் நான் 
கோழையாக!


கதை சொல்லும் விழிகள்
கண்ணீர் கக்க;
விரல்களோ வழியை மறிக்க;
பிதிங்கியது இதழ்கள்!

உன் குரல் கேட்டு;
இதயத்தில் உரல் ஒன்று இடிக்க;
சப்தம் எழுப்பாதத்  
தொண்டையைக்  கனைத்து;
வெறுப்பாய் உறுப்புகள் 
நெருப்பாய் உஷ்ணம் காட்ட;
ஒலிகள் உதறலோடு!

உன் நெருக்கமின்றி;
பல இரவுகள் உறக்கமின்றி;
உருண்டுப் படுக்க;
அறை நண்பர்கள்
குறை கேட்க;
ஒன்றுமில்லை என 
மென்று விழுங்க!
புது மாப்பிள்ளை 
எல்லோரும் கொஞ்ச;
தலையணை மட்டும் 
எனக்குத் தாலாட்டுப் பாட;
பாலையில் நான் 
கோழையாக!

கொஞ்சம் சாப்பிடுங்கவெதும்பிய உள்ளத்தால் 
விழிகள் தளும்பும்;
உன் நினைவுகளிலே 
நெஞ்சம் மூழ்கும்;
ஒரு பிடி உண்டாலும் 
உன் நினைவுகளால் 
தொண்டைத் திக்கும்!

கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க எனக் 
கெஞ்சலாய் நீ 
கொஞ்சும் போதெல்லாம்
முடியாது என 
முறைத்தத் தருணம்
இன்று முட்டித் தள்ளுகிறது;
நெஞ்சைக் கனக்கச் செய்கிறது!


வெதும்பிய உள்ளத்தால் 
விழிகள் தளும்பும்;
உன் நினைவுகளிலே 
நெஞ்சம் மூழ்கும்;
ஒரு பிடி உண்டாலும் 
உன் நினைவுகளால் 
தொண்டைத் திக்கும்!

கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க எனக் 
கெஞ்சலாய் நீ 
கொஞ்சும் போதெல்லாம்
முடியாது என 
முறைத்தத் தருணம்
இன்று முட்டித் தள்ளுகிறது;
நெஞ்சைக் கனக்கச் செய்கிறது!

மன்னித்துவிடு


கறுத்த முடிகள்
நகைத்து வெளுத்து;
திமிர் கொண்டத் தோள்கள்
தளர்ந்துத் துவண்டு;
பளப்பளத்தத் தோல்கள்
பள்ளம் மேடுக் காட்சியோடு!

என்னோடு நீ
கழித்தக் காலம்;
எத்தனையோ முறை
உன் மனதை நான்
கிழித்தக் கோலம்;
நான் இழைத்தப் பிழைக்கு;
நீ கேட்ட மன்னிப்புகள்;
திரும்பிப் பார்த்தாலேத் 
திகைப்பாய்;
விழிகளுக்கு மலைப்பாய்!

வெட்கிக் குனிகிறேன்
வேதனையில்;
கர்வம் துடைத்து;
விழிகளால் விழைந்து;
மனதால் அழுது;
மன்னிப்புக்கேட்கிறேன்;
மணம் முடிக்க
மணக்கூலிக் கேட்டு
உறவை மாசுப்படுத்தியதற்கு;
அன்று நான்
உன் விழிகளைத்
தூசுத் தட்டியதற்கு!

கறுத்த முடிகள்
நகைத்து வெளுத்து;
திமிர் கொண்டத் தோள்கள்
தளர்ந்துத் துவண்டு;
பளப்பளத்தத் தோல்கள்
பள்ளம் மேடுக் காட்சியோடு!

என்னோடு நீ
கழித்தக் காலம்;
எத்தனையோ முறை
உன் மனதை நான்
கிழித்தக் கோலம்;
நான் இழைத்தப் பிழைக்கு;
நீ கேட்ட மன்னிப்புகள்;
திரும்பிப் பார்த்தாலேத் 
திகைப்பாய்;
விழிகளுக்கு மலைப்பாய்!

வெட்கிக் குனிகிறேன்
வேதனையில்;
கர்வம் துடைத்து;
விழிகளால் விழைந்து;
மனதால் அழுது;
மன்னிப்புக்கேட்கிறேன்;
மணம் முடிக்க
மணக்கூலிக் கேட்டு
உறவை மாசுப்படுத்தியதற்கு;
அன்று நான்
உன் விழிகளைத்
தூசுத் தட்டியதற்கு!