எல்லாம் அன்பிற்காக..


விடுதியில்
விட்டத்தைப் பார்த்து;
ஏக்கமாய்;
தூக்கத்திற்குப் போர்வைக்குள்
சுருங்கும் பிஞ்சுகள்!

பையை முட்டிக்கொண்டு;
பணம் இருந்தாலும்;
கொடுக்க மறுத்து;
மனம் இறுத்துப்போன
இதயங்கள்!

பாரம் என்றெண்ணி;
தூரமான முதியோர்
இல்லங்கள் இனிப்பாக;
துருப்பிடித்தக் கரைப்பிடித்தக்
கருவறைக் குளவிகளுக்கு!

விழிகள் பேசி;
உதடுகள் சுருங்கி;
சுரந்தக் கன்னங்கள்
விம்மி பார்க்கும்;
அன்பிற்கு அழுதுப் புலம்பும்!

பாவப்பட்ட
உள்ளங்களைக் கண்டு;
விழிக்கு வியர்க்காவிட்டாலும்
பரவாயில்லை;
வற்றிய இதயத்தோடு வறியவரை
முட்டிப்பார்க்க வேண்டாம்!

விடுதியில்
விட்டத்தைப் பார்த்து;
ஏக்கமாய்;
தூக்கத்திற்குப் போர்வைக்குள்
சுருங்கும் பிஞ்சுகள்!

பையை முட்டிக்கொண்டு;
பணம் இருந்தாலும்;
கொடுக்க மறுத்து;
மனம் இறுத்துப்போன
இதயங்கள்!

பாரம் என்றெண்ணி;
தூரமான முதியோர்
இல்லங்கள் இனிப்பாக;
துருப்பிடித்தக் கரைப்பிடித்தக்
கருவறைக் குளவிகளுக்கு!

விழிகள் பேசி;
உதடுகள் சுருங்கி;
சுரந்தக் கன்னங்கள்
விம்மி பார்க்கும்;
அன்பிற்கு அழுதுப் புலம்பும்!

பாவப்பட்ட
உள்ளங்களைக் கண்டு;
விழிக்கு வியர்க்காவிட்டாலும்
பரவாயில்லை;
வற்றிய இதயத்தோடு வறியவரை
முட்டிப்பார்க்க வேண்டாம்!

அன்புள்ள மகனுக்கு..


பருவத்தில் மறுத்துவிட்டப்
பள்ளிச் சீருடையால்;
வயதுக் கடந்து
வளைகுடாவில்
உடமையான உடை!

புதிய ஆடைகள்
உன் மேனியை
மணக்கச் செய்ய;
கம கமக்கும்
ஈர வியர்வை ஆடை
தினமும்!

நமக்கென்றுத் தனிவீட்டில்
உனக்கு ஒரு அறை எழுப்ப;
ஒரு அறையே வீடாக்கி;
அறியாதவர்களுடன்
நான் இங்கே!

கண்டிப்புகள் கசப்பாய்;
கொஞ்சம் வெறுப்பாய்;
உண்மை நெருப்பாய்
தோன்றுகிறதா;

என் தந்தை
விசும்பல் இப்போதுதான்;
இதயத்தில் இறுக்கமாய் எனக்கு;
மீண்டும் ஒரு சந்தர்பம்
வேண்டாம் உனக்கு!

பருவத்தில் மறுத்துவிட்டப்
பள்ளிச் சீருடையால்;
வயதுக் கடந்து
வளைகுடாவில்
உடமையான உடை!

புதிய ஆடைகள்
உன் மேனியை
மணக்கச் செய்ய;
கம கமக்கும்
ஈர வியர்வை ஆடை
தினமும்!

நமக்கென்றுத் தனிவீட்டில்
உனக்கு ஒரு அறை எழுப்ப;
ஒரு அறையே வீடாக்கி;
அறியாதவர்களுடன்
நான் இங்கே!

கண்டிப்புகள் கசப்பாய்;
கொஞ்சம் வெறுப்பாய்;
உண்மை நெருப்பாய்
தோன்றுகிறதா;

என் தந்தை
விசும்பல் இப்போதுதான்;
இதயத்தில் இறுக்கமாய் எனக்கு;
மீண்டும் ஒரு சந்தர்பம்
வேண்டாம் உனக்கு!

இடிந்த தேசத்தில் இருந்து
பகையால் புகையும் தேசம்;
புதைந்த நேசங்களால்
கதறும் பாசம்;

குண்டுச் சப்தத்தால்
சவ்வுகள் அலற;
உறக்கம் எங்களுக்கு
இரக்கமாக இரங்கல்
தெரிவிக்கும்!

நேசநாடுகள்
மோசம் செய்ய;
சுவாசம் செய்ய
வழியில்லாமல்;
வாசம் தேடி
அகதிகளாய்
அநாதைகளாய்!

கனல் தெறிக்கும்
கண்களோடு;
நியாயத்திற்கு
ஏங்கித் தவிக்கும்;
இடிந்த தேசத்தில் இருந்து;
ஒடிந்துப்போனக் குரலுடன்!பகையால் புகையும் தேசம்;
புதைந்த நேசங்களால்
கதறும் பாசம்;

குண்டுச் சப்தத்தால்
சவ்வுகள் அலற;
உறக்கம் எங்களுக்கு
இரக்கமாக இரங்கல்
தெரிவிக்கும்!

நேசநாடுகள்
மோசம் செய்ய;
சுவாசம் செய்ய
வழியில்லாமல்;
வாசம் தேடி
அகதிகளாய்
அநாதைகளாய்!

கனல் தெறிக்கும்
கண்களோடு;
நியாயத்திற்கு
ஏங்கித் தவிக்கும்;
இடிந்த தேசத்தில் இருந்து;
ஒடிந்துப்போனக் குரலுடன்!

அழும் வயிறு..


அழுக்கு ஆடையும்;
வறட்சிச் சிகையும்;
ஏழ்மைக்கு
உரிமையாளனாய்
ஏழை என்றப் பெயருடன்!

அழும் வயிறுக்கு
ஆதரவாய்
விழிகள் விசும்ப;
குடலில் உலைக் கொதிக்க;
பாதம் இரண்டும்
படுக்கையைத் தேடும்!

எச்சம் கொண்ட
மிச்ச உணவை
வீசுவதற்கு முன்;
வீதியில் பாருங்கள்;
வக்கற்று வயிற்றில்
பசி சுமந்து;
என்னைப்போல
எவருமுண்டா என்று!


அழுக்கு ஆடையும்;
வறட்சிச் சிகையும்;
ஏழ்மைக்கு
உரிமையாளனாய்
ஏழை என்றப் பெயருடன்!

அழும் வயிறுக்கு
ஆதரவாய்
விழிகள் விசும்ப;
குடலில் உலைக் கொதிக்க;
பாதம் இரண்டும்
படுக்கையைத் தேடும்!

எச்சம் கொண்ட
மிச்ச உணவை
வீசுவதற்கு முன்;
வீதியில் பாருங்கள்;
வக்கற்று வயிற்றில்
பசி சுமந்து;
என்னைப்போல
எவருமுண்டா என்று!

நொறுங்கும் மனம்...
அத்தா என்ற
வார்த்தை மட்டும்
பரிட்சயமாய்;
வந்து நிற்கும் என்னை
வழிப்போக்கனாய் கண்டு
விழிப்பிதிங்கி
உதட்டைப் பிதுக்கும்
குழந்தை!

அத்தாம்மா
எனச் செல்லமாய்;
உன்னை அள்ள
நினைத்த எனக்கு;
உன் நகக்கீறல்கள்
பதக்கமாய்!

இப்பத்தானே;
வந்து இருக்குறாய் என
உறவினர்களின்
ஆறுதல் வார்த்தைகள்
அவமானமாய் எனக்கு;

அசடு வழியச்
சிரித்துவிட்டு;
அம்மாவிடம் கொடுக்க;
அடங்கிப்போகும்
உன் அழுகை!

வண்ண வண்ண 
விளையாட்டுச்
சாமான்கள் காட்டி;
ஆசைத்தீர அழைத்துப்
பார்ப்பேன் உன்னை;
கரத்தில் உள்ள
பொருளை வாங்க
உன் தலை
அம்மாவிடம் திரும்ப;
என் மனம் நொறுங்க!அத்தா என்ற
வார்த்தை மட்டும்
பரிட்சயமாய்;
வந்து நிற்கும் என்னை
வழிப்போக்கனாய் கண்டு
விழிப்பிதிங்கி
உதட்டைப் பிதுக்கும்
குழந்தை!

அத்தாம்மா
எனச் செல்லமாய்;
உன்னை அள்ள
நினைத்த எனக்கு;
உன் நகக்கீறல்கள்
பதக்கமாய்!

இப்பத்தானே;
வந்து இருக்குறாய் என
உறவினர்களின்
ஆறுதல் வார்த்தைகள்
அவமானமாய் எனக்கு;

அசடு வழியச்
சிரித்துவிட்டு;
அம்மாவிடம் கொடுக்க;
அடங்கிப்போகும்
உன் அழுகை!

வண்ண வண்ண 
விளையாட்டுச்
சாமான்கள் காட்டி;
ஆசைத்தீர அழைத்துப்
பார்ப்பேன் உன்னை;
கரத்தில் உள்ள
பொருளை வாங்க
உன் தலை
அம்மாவிடம் திரும்ப;
என் மனம் நொறுங்க!

பிரார்த்தனை..


கரங்களைச் சேர்த்து;
காய்ந்துப்போன
விழிகளை குளமாக்கி;
உள்ளம் நடுங்க;
தாடைகள் சிலிர்க்க;
முத்தமிடட்டும் விழி நீர்;
விழுதாய் விழட்டும்;
புறத்தில்!

சகோதரனின்
சதைக்கடித்துக்
கறைப்படிந்த நாவும்
வெட்கிப்போகட்டும்;
வஞ்சம் கொண்ட
நெஞ்சமும் பஞ்சாய்
போகட்டும்!

பாவத்தின் துர்நாற்றத்தை
முகர்ந்துப்பார்க்கச்
சந்தர்பத்தைத் தேடும்
வலுவிழந்த மனமும்;
மணம் வீசட்டும்;
மறையோனின்
மனம் குளிரட்டும்!

கரங்களைச் சேர்த்து;
காய்ந்துப்போன
விழிகளை குளமாக்கி;
உள்ளம் நடுங்க;
தாடைகள் சிலிர்க்க;
முத்தமிடட்டும் விழி நீர்;
விழுதாய் விழட்டும்;
புறத்தில்!

சகோதரனின்
சதைக்கடித்துக்
கறைப்படிந்த நாவும்
வெட்கிப்போகட்டும்;
வஞ்சம் கொண்ட
நெஞ்சமும் பஞ்சாய்
போகட்டும்!

பாவத்தின் துர்நாற்றத்தை
முகர்ந்துப்பார்க்கச்
சந்தர்பத்தைத் தேடும்
வலுவிழந்த மனமும்;
மணம் வீசட்டும்;
மறையோனின்
மனம் குளிரட்டும்!

வரம் தேடும் வயது..


தவறான உறவால்
கருவிலேக் காயமாக்கி
மாயமாக்கும் ஒரு கூட்டம்!

இளவயதுதானே என்று;
காலத்தைக் காலாவதியாக்க;
மாத்திரைக் கொண்டுப்
பேறு காலத்தை
மருந்து அடிக்கும்
ஒரு கூட்டம்!

எதிர்பார்க்கும் குழந்தைக்காக;
வருடத்திற்கு ஒருமுறை;
பள்ளிக்கூடமாகும்
வீட்டுக்கூடம்!

ஏக்கத்திலேத்
தூக்கத்தைத் தொலைத்து;
மழலைக்காக மன்றாடும்
ஒரு கூட்டம்!

தவறான உறவால்
கருவிலேக் காயமாக்கி
மாயமாக்கும் ஒரு கூட்டம்!

இளவயதுதானே என்று;
காலத்தைக் காலாவதியாக்க;
மாத்திரைக் கொண்டுப்
பேறு காலத்தை
மருந்து அடிக்கும்
ஒரு கூட்டம்!

எதிர்பார்க்கும் குழந்தைக்காக;
வருடத்திற்கு ஒருமுறை;
பள்ளிக்கூடமாகும்
வீட்டுக்கூடம்!

ஏக்கத்திலேத்
தூக்கத்தைத் தொலைத்து;
மழலைக்காக மன்றாடும்
ஒரு கூட்டம்!

எதுவும் இல்லை..கண்பார்வைக்குக்
கிட்டும்முன்னே;
கருவறையிலே
கரைந்தவர்கள் சிலர்;

மலரும்போதே
மரணம்
நுகர்ந்தவர்கள் சிலர்;

சிறகடிக்கும் வயதில்
சிறகொடிந்தவர் சிலர்;
போகின்ற வயதா எனப்
பட்டம் வாங்கியச் சிலர்;
தள்ளாத வயதில்
தடுமாறியவர்கள் சிலர்;

அழுகையோடு அவதானித்த
உன்னைக் கண்டு
ஆர்பரிக்கும் சிரிப்பொலிக்குப்
பெயர் உன் பிறப்பு;
உன் அழுகையோடு
உறவுகளையும்
அழவைத்த உனக்குப்
பெயர் இறப்பு!


கண்பார்வைக்குக்
கிட்டும்முன்னே;
கருவறையிலே
கரைந்தவர்கள் சிலர்;

மலரும்போதே
மரணம்
நுகர்ந்தவர்கள் சிலர்;

சிறகடிக்கும் வயதில்
சிறகொடிந்தவர் சிலர்;
போகின்ற வயதா எனப்
பட்டம் வாங்கியச் சிலர்;
தள்ளாத வயதில்
தடுமாறியவர்கள் சிலர்;

அழுகையோடு அவதானித்த
உன்னைக் கண்டு
ஆர்பரிக்கும் சிரிப்பொலிக்குப்
பெயர் உன் பிறப்பு;
உன் அழுகையோடு
உறவுகளையும்
அழவைத்த உனக்குப்
பெயர் இறப்பு!

மூலையில் மூளை..


காரணத்தோடு;
சில நேரம்
காரியத்தோடு;
உள்ளம் வெடிக்க;
உதடுகள் துடுக்க;
உறவுகள் அறுபடும்!

முரண்டுச் செய்யும்
கோபத்தால்;
வாசலில் நிற்கும்
பழி உணர்ச்சி;
மூளையின் வேலைநிறுத்தப்
பணியால் முடங்கிப்போகும்
முதிர்ச்சி!

இரண்டு நிமிடச்
சண்டையால்;
இருதயங்கள் கனக்கும்;
இரத்தநாளங்கள் தவிக்கும்;
கெடு கொடுக்கும்
சினத்திற்குத் தடைவிதிப்போம்;
கடைக்கண் பார்வைப்பட்டால்
கதவடைப்போம்!

காரணத்தோடு;
சில நேரம்
காரியத்தோடு;
உள்ளம் வெடிக்க;
உதடுகள் துடுக்க;
உறவுகள் அறுபடும்!

முரண்டுச் செய்யும்
கோபத்தால்;
வாசலில் நிற்கும்
பழி உணர்ச்சி;
மூளையின் வேலைநிறுத்தப்
பணியால் முடங்கிப்போகும்
முதிர்ச்சி!

இரண்டு நிமிடச்
சண்டையால்;
இருதயங்கள் கனக்கும்;
இரத்தநாளங்கள் தவிக்கும்;
கெடு கொடுக்கும்
சினத்திற்குத் தடைவிதிப்போம்;
கடைக்கண் பார்வைப்பட்டால்
கதவடைப்போம்!

பயம்..
சோறு
ஊட்டுவதிலிருந்து;
இரவு சொப்பனத்திற்குத்
தள்ளும் வரை;
தவறாமல் பயம் காட்டியேப்
பழக்கப்படுத்திய அன்னை;

மறுப்பேச்சு இல்லாமல்
மாக்கானுக்குப் பயந்து;
அம்மாவின் முந்தாணையில்
ஒளிந்துக்கொண்டு;
போர்வைக்குள் வீரமாய்;
விழிகள் மட்டும் ஈரமாய்!

தந்தியடிக்கும்
உள்ளத்தால்;
நொண்டியடிக்கும்
தைரியம்!

இமை மூடும்
இருளுக்காக;
இருள் கண்டால்;
பயத்தால்
இமைத்திறக்கும்;
பயம் வெடிக்கும்!

மிரட்சிக் கொடுத்தேக்
காரியம் சாதித்த அன்னை;
என் சிறுபிராயத்தில்;
இப்போது
நான் வளர்ந்தப் பின்னே;
வருத்தெடுக்கிறாள்;
ஆண்பிள்ளைகுப் பயமா!சோறு
ஊட்டுவதிலிருந்து;
இரவு சொப்பனத்திற்குத்
தள்ளும் வரை;
தவறாமல் பயம் காட்டியேப்
பழக்கப்படுத்திய அன்னை;

மறுப்பேச்சு இல்லாமல்
மாக்கானுக்குப் பயந்து;
அம்மாவின் முந்தாணையில்
ஒளிந்துக்கொண்டு;
போர்வைக்குள் வீரமாய்;
விழிகள் மட்டும் ஈரமாய்!

தந்தியடிக்கும்
உள்ளத்தால்;
நொண்டியடிக்கும்
தைரியம்!

இமை மூடும்
இருளுக்காக;
இருள் கண்டால்;
பயத்தால்
இமைத்திறக்கும்;
பயம் வெடிக்கும்!

மிரட்சிக் கொடுத்தேக்
காரியம் சாதித்த அன்னை;
என் சிறுபிராயத்தில்;
இப்போது
நான் வளர்ந்தப் பின்னே;
வருத்தெடுக்கிறாள்;
ஆண்பிள்ளைகுப் பயமா!

ஜிஹாத்..


அநீதியின் கதவை
உடைத்து;
அப்பாவிகளின்
உயிருக்குக்
கரம் கொடுக்கும்;
ஆழமுள்ள வார்த்தைக்கு;
வர்ணமிட்டு;
கெட்ட எண்ணமிட்டு;
தவறாகத் தலையில்
ஏறியத் தலைப்பு!

உறவைக் காட்க
உயிரைக் கொடு;
சொந்தச் சொத்தை
மீட்க சாவைத் தொடு;
குண்டுவெடிப்பில்
குளிர்காயவில்லை;
அப்பாவிகளைக்
கொன்றுக் குவிப்பதைச்
சொல்லித்தரவில்லை;

உள்ளத்தை அறுக்கும்
கயமையை அறு;
நீதிக் கெட்ட அரசனிடம்
நியாயம் சொல்லும் கரு!
புரிந்துணர்வுப்
புண்ணாகியாதால்;
அழகான வார்த்தை
வன்முறையாக்கப்பட்டுள்ளது!

அநீதியின் கதவை
உடைத்து;
அப்பாவிகளின்
உயிருக்குக்
கரம் கொடுக்கும்;
ஆழமுள்ள வார்த்தைக்கு;
வர்ணமிட்டு;
கெட்ட எண்ணமிட்டு;
தவறாகத் தலையில்
ஏறியத் தலைப்பு!

உறவைக் காட்க
உயிரைக் கொடு;
சொந்தச் சொத்தை
மீட்க சாவைத் தொடு;
குண்டுவெடிப்பில்
குளிர்காயவில்லை;
அப்பாவிகளைக்
கொன்றுக் குவிப்பதைச்
சொல்லித்தரவில்லை;

உள்ளத்தை அறுக்கும்
கயமையை அறு;
நீதிக் கெட்ட அரசனிடம்
நியாயம் சொல்லும் கரு!
புரிந்துணர்வுப்
புண்ணாகியாதால்;
அழகான வார்த்தை
வன்முறையாக்கப்பட்டுள்ளது!

மண்ணறை...


கட்டிப்பிடித்தச்
சொந்தங்கள் எல்லாம்;
உனை எட்டிவைத்து;
தொட்டுப்பார்த்து
அழுதுச் செல்லும்!

விலையுயர்ந்த
ஆடைகள்;
விலைப்போகாமல்;
வெள்ளை ஆடை
உனைக் கவ்விப்பிடிக்கும்!

ஆர்பரிக்கும்
அழுகைச் சத்தத்துடன்;
உறங்க உன்
இடத்திற்குச் செல்ல;
வழியனுப்பச் சொந்தங்கள்
கூட்டமாய்!

முதலீடுச் செய்த
நன்மைகளும்
தீமைகளும்;
மண்ணறையில்
காத்துக்கிடக்க!

பயணம்
முடியுமுன்னே;
பதிவுச்செய் உன்
இருப்பிடத்தை;
கண்ணீரைக் காணாத
உன் கண்களைக்
கசக்கி அழு பாவத்திற்காக!

கட்டிப்பிடித்தச்
சொந்தங்கள் எல்லாம்;
உனை எட்டிவைத்து;
தொட்டுப்பார்த்து
அழுதுச் செல்லும்!

விலையுயர்ந்த
ஆடைகள்;
விலைப்போகாமல்;
வெள்ளை ஆடை
உனைக் கவ்விப்பிடிக்கும்!

ஆர்பரிக்கும்
அழுகைச் சத்தத்துடன்;
உறங்க உன்
இடத்திற்குச் செல்ல;
வழியனுப்பச் சொந்தங்கள்
கூட்டமாய்!

முதலீடுச் செய்த
நன்மைகளும்
தீமைகளும்;
மண்ணறையில்
காத்துக்கிடக்க!

பயணம்
முடியுமுன்னே;
பதிவுச்செய் உன்
இருப்பிடத்தை;
கண்ணீரைக் காணாத
உன் கண்களைக்
கசக்கி அழு பாவத்திற்காக!

பொய் சொல்லலாம்...


பாசத்தைப் பிழிந்துச்;
சமையல் நீ செய்ய;
சொல்பேச்சிக் கேட்காமல்
புளிப்பும் உப்பும்;
சுவையைக் கூட்ட;
சினத்தை என் முகத்தில்
காட்டாமல்;
சிரித்துக்கொண்டேச்
சொல்லலாம் பொய்;
நல்லாயிருக்கு என்று!

பிடிக்காத வண்ணத்தில்;
உனக்குப் பிடித்த
எண்ணத்தில் சட்டையை
என் நெஞ்சில் ஒற்றி;
அழகாயிருக்குல்ல எனும்போது;
சிரித்துக்கொண்டேச்
சொல்லலாம் பொய்;
நல்லாயிருக்கு என்று!

முன்பே
முடிவெடுத்துவிட்டு;
ஒப்புக்காக என் பதிலை
நீ கேட்கும் போது;
சிரித்துக்கொண்டேச்
சொல்லலாம் பொய்;
சரிதான் என்று!

எனக்காகவே
என்னோடு நீ
ஒட்டியிருக்கும் போது;
உனக்காக;
உதடுகளைப் பிரிப்பதில்
தவறில்லை;
பொய்யென்றாலும்!

பாசத்தைப் பிழிந்துச்;
சமையல் நீ செய்ய;
சொல்பேச்சிக் கேட்காமல்
புளிப்பும் உப்பும்;
சுவையைக் கூட்ட;
சினத்தை என் முகத்தில்
காட்டாமல்;
சிரித்துக்கொண்டேச்
சொல்லலாம் பொய்;
நல்லாயிருக்கு என்று!

பிடிக்காத வண்ணத்தில்;
உனக்குப் பிடித்த
எண்ணத்தில் சட்டையை
என் நெஞ்சில் ஒற்றி;
அழகாயிருக்குல்ல எனும்போது;
சிரித்துக்கொண்டேச்
சொல்லலாம் பொய்;
நல்லாயிருக்கு என்று!

முன்பே
முடிவெடுத்துவிட்டு;
ஒப்புக்காக என் பதிலை
நீ கேட்கும் போது;
சிரித்துக்கொண்டேச்
சொல்லலாம் பொய்;
சரிதான் என்று!

எனக்காகவே
என்னோடு நீ
ஒட்டியிருக்கும் போது;
உனக்காக;
உதடுகளைப் பிரிப்பதில்
தவறில்லை;
பொய்யென்றாலும்!

உழைத்த உன் பாதம்..


உழைத்துத்
தோய்ந்துப்போனப்
பாதங்கள் இன்னும்
ஒயாமல்;

புரண்டுப் படுத்துக்;
கட்டில் முரண்டிப்பிடித்து
எழுப்பிவிடும் என்னை;

தோளுக்கு மேல்
வளர்ந்த என்னை – உன்
பாதம் பிடிக்க;
அழைக்காமல் - நீங்கள்
அடம்பிடிக்க!

உறுத்தும் நெஞ்சத்தோடுக்;
கரத்தில் தைலத்துடன்;
தேய்த்தச் சந்தோஷத்தில்
நிம்மதியாய் உறங்குவேன்;
நான்!

வலித்தாலும் நான்
தேய்த்துவிட்டச் சந்தோஷத்தில்
நிம்மதியான உறக்கத்தில்
நீங்கள்!

உழைத்துத்
தோய்ந்துப்போனப்
பாதங்கள் இன்னும்
ஒயாமல்;

புரண்டுப் படுத்துக்;
கட்டில் முரண்டிப்பிடித்து
எழுப்பிவிடும் என்னை;

தோளுக்கு மேல்
வளர்ந்த என்னை – உன்
பாதம் பிடிக்க;
அழைக்காமல் - நீங்கள்
அடம்பிடிக்க!

உறுத்தும் நெஞ்சத்தோடுக்;
கரத்தில் தைலத்துடன்;
தேய்த்தச் சந்தோஷத்தில்
நிம்மதியாய் உறங்குவேன்;
நான்!

வலித்தாலும் நான்
தேய்த்துவிட்டச் சந்தோஷத்தில்
நிம்மதியான உறக்கத்தில்
நீங்கள்!

ஆறாம் அறிவு..


கருவில் இடம்
கொடுத்த அன்னையும்;
கருத்தில் இடம்
ஒதுக்கியத் 
தந்தையைக் கண்டு;
பாசம் பிதுங்கும்;
விழிகள் ததும்பும்;
திரைப்படம் பார்த்து;

கையேந்தும்
குழந்தையையும்;
யாசகம் கேட்டுப்
படியேறும் முதுமையையும்;
முகம் சுளித்து;
முதுகை காட்டும்;
கதையாய் படித்தால்
மட்டும் கண்ணீர் திக்கும்!

மகிழுந்தின் ஜன்னலில்
மகிழ்ச்சியாய்
வேடிக்கைப் பார்க்க;
வாடிக்கையாளரைப் பிடிக்க;
ஒத்த ஒருபாய் பொருளை;
ஓடி விற்க வரும்
அழுக்குச் சட்டை
வியாபாரியைக் கண்டு;
கரம் சுழற்ற;
கதவுகள் இறுக;
கண்ணாடி உயர;
ஒளிந்துக்கொள்ளும்
ஆறாம் அறிவு!

கருவில் இடம்
கொடுத்த அன்னையும்;
கருத்தில் இடம்
ஒதுக்கியத் 
தந்தையைக் கண்டு;
பாசம் பிதுங்கும்;
விழிகள் ததும்பும்;
திரைப்படம் பார்த்து;

கையேந்தும்
குழந்தையையும்;
யாசகம் கேட்டுப்
படியேறும் முதுமையையும்;
முகம் சுளித்து;
முதுகை காட்டும்;
கதையாய் படித்தால்
மட்டும் கண்ணீர் திக்கும்!

மகிழுந்தின் ஜன்னலில்
மகிழ்ச்சியாய்
வேடிக்கைப் பார்க்க;
வாடிக்கையாளரைப் பிடிக்க;
ஒத்த ஒருபாய் பொருளை;
ஓடி விற்க வரும்
அழுக்குச் சட்டை
வியாபாரியைக் கண்டு;
கரம் சுழற்ற;
கதவுகள் இறுக;
கண்ணாடி உயர;
ஒளிந்துக்கொள்ளும்
ஆறாம் அறிவு!

இறைவேதம்..


கரைப்புறண்டக் கண்ணீர்;
இமைத்தாண்டி வழியும்;
விழியும்;
வலித் தாங்கி நனையும்!

போற்றி;
போர்த்திருக்கும்;
திருமறையை
ஒருமுறையைக் காணுகையிலே!

எட்டிப்பிடிக்கும்
தொலைவினில்;
தொலைக்காட்சியை
இயக்கும் கருவி;
எட்டிப்பார்த்தாலும்
தொடமுடியா உயரத்தில்
நம்மை இயக்கும்
அருள்மறை!

இதில் தீர்வுகள்
இல்லாமல் இல்லை;
இதற்கு நிகர் எதுவுமில்லை;
ஜொலிக்கும் கருத்துகள்
மனதை ஜெயிக்கும்;
ஆழ்ந்து ஊன்றினால்
உள்ளம் லயிக்கும்!

தினமும் பார்த்துச்
செல்ல இது
பொருட்காட்சியல்ல;
முத்தமிட்டு;மனதை
தொட்டுச்செல்லும்
அருள் காட்சி!

கரைப்புறண்டக் கண்ணீர்;
இமைத்தாண்டி வழியும்;
விழியும்;
வலித் தாங்கி நனையும்!

போற்றி;
போர்த்திருக்கும்;
திருமறையை
ஒருமுறையைக் காணுகையிலே!

எட்டிப்பிடிக்கும்
தொலைவினில்;
தொலைக்காட்சியை
இயக்கும் கருவி;
எட்டிப்பார்த்தாலும்
தொடமுடியா உயரத்தில்
நம்மை இயக்கும்
அருள்மறை!

இதில் தீர்வுகள்
இல்லாமல் இல்லை;
இதற்கு நிகர் எதுவுமில்லை;
ஜொலிக்கும் கருத்துகள்
மனதை ஜெயிக்கும்;
ஆழ்ந்து ஊன்றினால்
உள்ளம் லயிக்கும்!

தினமும் பார்த்துச்
செல்ல இது
பொருட்காட்சியல்ல;
முத்தமிட்டு;மனதை
தொட்டுச்செல்லும்
அருள் காட்சி!

இளைஞனின் தொப்பை..


சோர்ந்துவிட்டக்
கால்களால்;
நாற்காலியில்
சாய்ந்துக்கிடக்கும்
முதுகு;
எட்டி உதைக்கும் வயிறு;
முட்டிக் கிடக்கும் தொந்தி!

வருடக்கணக்கில்
பாலையில் வாசம்
கொண்டதால்;
மோசம் செய்தச்
சதைகளை காண மறந்த
விழிகள்!

குறைக்கச் சொல்லிக்
குறுக்குறுக்கும் மனது;
ஊருக்கும் போகும்
போது மட்டும்;
மணநாளை எண்ணி;
மாதத்திற்கு முன் மட்டும்;
முன் பதிவுச் செய்ய
உடற்பயிற்சிக் கூடம்;
இளைஞர்கள் கூட்டம்!

சோர்ந்துவிட்டக்
கால்களால்;
நாற்காலியில்
சாய்ந்துக்கிடக்கும்
முதுகு;
எட்டி உதைக்கும் வயிறு;
முட்டிக் கிடக்கும் தொந்தி!

வருடக்கணக்கில்
பாலையில் வாசம்
கொண்டதால்;
மோசம் செய்தச்
சதைகளை காண மறந்த
விழிகள்!

குறைக்கச் சொல்லிக்
குறுக்குறுக்கும் மனது;
ஊருக்கும் போகும்
போது மட்டும்;
மணநாளை எண்ணி;
மாதத்திற்கு முன் மட்டும்;
முன் பதிவுச் செய்ய
உடற்பயிற்சிக் கூடம்;
இளைஞர்கள் கூட்டம்!