மண்ணறை...


கட்டிப்பிடித்தச்
சொந்தங்கள் எல்லாம்;
உனை எட்டிவைத்து;
தொட்டுப்பார்த்து
அழுதுச் செல்லும்!

விலையுயர்ந்த
ஆடைகள்;
விலைப்போகாமல்;
வெள்ளை ஆடை
உனைக் கவ்விப்பிடிக்கும்!

ஆர்பரிக்கும்
அழுகைச் சத்தத்துடன்;
உறங்க உன்
இடத்திற்குச் செல்ல;
வழியனுப்பச் சொந்தங்கள்
கூட்டமாய்!

முதலீடுச் செய்த
நன்மைகளும்
தீமைகளும்;
மண்ணறையில்
காத்துக்கிடக்க!

பயணம்
முடியுமுன்னே;
பதிவுச்செய் உன்
இருப்பிடத்தை;
கண்ணீரைக் காணாத
உன் கண்களைக்
கசக்கி அழு பாவத்திற்காக!

கட்டிப்பிடித்தச்
சொந்தங்கள் எல்லாம்;
உனை எட்டிவைத்து;
தொட்டுப்பார்த்து
அழுதுச் செல்லும்!

விலையுயர்ந்த
ஆடைகள்;
விலைப்போகாமல்;
வெள்ளை ஆடை
உனைக் கவ்விப்பிடிக்கும்!

ஆர்பரிக்கும்
அழுகைச் சத்தத்துடன்;
உறங்க உன்
இடத்திற்குச் செல்ல;
வழியனுப்பச் சொந்தங்கள்
கூட்டமாய்!

முதலீடுச் செய்த
நன்மைகளும்
தீமைகளும்;
மண்ணறையில்
காத்துக்கிடக்க!

பயணம்
முடியுமுன்னே;
பதிவுச்செய் உன்
இருப்பிடத்தை;
கண்ணீரைக் காணாத
உன் கண்களைக்
கசக்கி அழு பாவத்திற்காக!

3 comments:

 1. முதலீடு செய்த நன்மைகளும் தீமைகளும்
  உனக்காக காத்திருக்கும்...
  நல்ல வித்தியாசமான சிந்தனை
  தொடர வாழ்த்துக்கள்

  ReplyDelete
 2. /பயணம்
  முடியுமுன்னே;
  பதிவுச்செய் உன்
  இருப்பிடத்தை;
  கண்ணீரைக் காணாத
  உன் கண்களைக்
  கசக்கி அழு பாவத்திற்காக!
  /

  உண்மை தான்

  ReplyDelete
 3. வாழ்த்துக்கள்

  ReplyDelete