மகள் திருமணம்


உன் சிறுவயதில்
தாலாட்டுப் பாடும் - உன்
தத்தி தத்தி நடைக்கு
மயங்கி விழுந்திருக்கிறேன் பல முறை;

அருகில் இல்லா உன்
அன்னையை அழைக்க ;
உதடு பிதுக்கி; 
கண்கள் கசக்கி கரையும் நேரம்;
என் நெஞ்சைக் கசக்கிப் பிழியும் 
அத்தருணத்திற்கு
ஆறுதல் சொல்லச் 
சிரித்துப் பகடி காட்டுவேன்;
நீ பூரிக்க;

பள்ளிக்குச் செல்ல
முரண்டுப் பிடிக்கும்
உன் பாதத்தைத் தோள்களில்
சுமந்தப்படி சுற்றிக் காட்டுவேன்
பள்ளியை உனக்கு;
உன் அழுகை தீரும் வரை;

பத்தாம் வகுப்பு முடிக்கும் போதே
பத்திரமாய் எனைப்
பார்த்துக்கொண்டாய்
இன்னொருத் தாயாய்;

கல்லூரி முடிந்து;
கல்யாணம் உனக்கு;
விட்டுப்பிரிகிற நேரம்;
கனமானது; ரணமானது இதயம்;
சூடானக் கண்ணீரால்;
தேகமும் கொதிக்க;
முதல்முறையாக உன் 
அழுகையை அடக்க 
நான் சிரிக்க முடியாமல்
தவிக்கும் தருணம்; நிச்சயம் ரணம்!உன் சிறுவயதில்
தாலாட்டுப் பாடும் - உன்
தத்தி தத்தி நடைக்கு
மயங்கி விழுந்திருக்கிறேன் பல முறை;

அருகில் இல்லா உன்
அன்னையை அழைக்க ;
உதடு பிதுக்கி; 
கண்கள் கசக்கி கரையும் நேரம்;
என் நெஞ்சைக் கசக்கிப் பிழியும் 
அத்தருணத்திற்கு
ஆறுதல் சொல்லச் 
சிரித்துப் பகடி காட்டுவேன்;
நீ பூரிக்க;

பள்ளிக்குச் செல்ல
முரண்டுப் பிடிக்கும்
உன் பாதத்தைத் தோள்களில்
சுமந்தப்படி சுற்றிக் காட்டுவேன்
பள்ளியை உனக்கு;
உன் அழுகை தீரும் வரை;

பத்தாம் வகுப்பு முடிக்கும் போதே
பத்திரமாய் எனைப்
பார்த்துக்கொண்டாய்
இன்னொருத் தாயாய்;

கல்லூரி முடிந்து;
கல்யாணம் உனக்கு;
விட்டுப்பிரிகிற நேரம்;
கனமானது; ரணமானது இதயம்;
சூடானக் கண்ணீரால்;
தேகமும் கொதிக்க;
முதல்முறையாக உன் 
அழுகையை அடக்க 
நான் சிரிக்க முடியாமல்
தவிக்கும் தருணம்; நிச்சயம் ரணம்!


இன்றைய ஊடகம்...


கரு பையை
அகற்றியவருக்கும்
அழகான ஆண் குழந்தைத் தரும்;

நெருப்பில்லாமல்
புகையாது என
நெருப்பை மூட்டும்;

அடித்ததை
மறைத்துவிட்டு தடுத்ததிற்கு
எண்ணையிட்டு; திரியிட்டு;
திரித்தவிட்டு; ஒளியேற்றும்;

தட்டிக்கேட்பதை
அட்டைப் படமிட்டு
அநியாயம் என்று...
கொட்டிவிட்டுச் செல்வதை
குறுச்செய்தியாய் அதுவும்
குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாய்;

மெய்யிற்குத் தார்பூசி
பொய்யிற்குப் பொட்டுவைத்து
அலங்காரம் செய்து
மேடையில் ஏற்றும்;
எங்கள் தார்மீக ஊகம்..
மன்னிக்கவும் ஊடகம்!!!

கரு பையை
அகற்றியவருக்கும்
அழகான ஆண் குழந்தைத் தரும்;

நெருப்பில்லாமல்
புகையாது என
நெருப்பை மூட்டும்;

அடித்ததை
மறைத்துவிட்டு தடுத்ததிற்கு
எண்ணையிட்டு; திரியிட்டு;
திரித்தவிட்டு; ஒளியேற்றும்;

தட்டிக்கேட்பதை
அட்டைப் படமிட்டு
அநியாயம் என்று...
கொட்டிவிட்டுச் செல்வதை
குறுச்செய்தியாய் அதுவும்
குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாய்;

மெய்யிற்குத் தார்பூசி
பொய்யிற்குப் பொட்டுவைத்து
அலங்காரம் செய்து
மேடையில் ஏற்றும்;
எங்கள் தார்மீக ஊகம்..
மன்னிக்கவும் ஊடகம்!!!

கூட்டு மனசாட்சி..


மனித சட்டங்கள்
சல்லடைகளாக - பல நேரங்களில்
நல்லவர்கள் தேக்கமாக – தீயவர்கள்
வடிகால்களின் வழியாக
வெளியே ஒய்யாரமாய்!

குற்றத்திற்கு ஆதாரம் கேட்கப்பட்டு;
இல்லையெனில்..
கூட்டு மனசாட்சி என்ற வாசகத்தை இட்டு;
வம்படியாக…
மையிட்ட எழுதுக்கோல் பொய்யுரைக்கும்;

சட்டம் தன் கடமையைச் செய்யும்

என்று!

மனித சட்டங்கள்
சல்லடைகளாக - பல நேரங்களில்
நல்லவர்கள் தேக்கமாக – தீயவர்கள்
வடிகால்களின் வழியாக
வெளியே ஒய்யாரமாய்!

குற்றத்திற்கு ஆதாரம் கேட்கப்பட்டு;
இல்லையெனில்..
கூட்டு மனசாட்சி என்ற வாசகத்தை இட்டு;
வம்படியாக…
மையிட்ட எழுதுக்கோல் பொய்யுரைக்கும்;

சட்டம் தன் கடமையைச் செய்யும்

என்று!

பொது மக்கள்


சுருங்கிக் கொண்டிருக்கும்
குடலின் சீற்றத்தால்
பசி எங்களைப் பாடாய்படுத்த;
உழைப்பதற்குப் பிழைப்புத் தேடி நான்;
பரட்டைத்தலையும் பராரி ஆடையும்
எங்களுக்கு எதிரியாய் நிற்க;
முதலாளிக்கோ ஐயம் கொடுக்க;
பணியில்லாமல் பசி பிணியுடன்
நடைப்பயணம்..

புடைத்தெடுக்கும் பசியால்
பச்சிளங்குழந்தையுடன்
பிச்சையெடுக்கச் சென்றால்
”உழைத்தால் என்ன கேடு” என
வசைப்பாடும் பொதுமக்கள்!

இந்த பொதுமக்கள் இருக்கிறாங்களே….சுருங்கிக் கொண்டிருக்கும்
குடலின் சீற்றத்தால்
பசி எங்களைப் பாடாய்படுத்த;
உழைப்பதற்குப் பிழைப்புத் தேடி நான்;
பரட்டைத்தலையும் பராரி ஆடையும்
எங்களுக்கு எதிரியாய் நிற்க;
முதலாளிக்கோ ஐயம் கொடுக்க;
பணியில்லாமல் பசி பிணியுடன்
நடைப்பயணம்..

புடைத்தெடுக்கும் பசியால்
பச்சிளங்குழந்தையுடன்
பிச்சையெடுக்கச் சென்றால்
”உழைத்தால் என்ன கேடு” என
வசைப்பாடும் பொதுமக்கள்!

இந்த பொதுமக்கள் இருக்கிறாங்களே….


எங்கே நிழல்


நிழல் தேடி
அலையும் போதுதான்;
மனிதனின் மண்டையில் உறைக்கும்
ச்சே..

இங்கு ஒரு மரம்கூட இல்லையே என்று..நிழல் தேடி
அலையும் போதுதான்;
மனிதனின் மண்டையில் உறைக்கும்
ச்சே..

இங்கு ஒரு மரம்கூட இல்லையே என்று..


எதிர்பார்த்து


உன் சின்னச் சிறு சிரிப்பிற்காக
அழுது அழுது நடிப்போம்
நானும் உனது அன்னையும்;

நீ ஒங்கி ஒர் குத்துவிட்டால்
பாய்ந்துபோய் விழுவேன்;
எலும்புகள் திடகாத்திரமான போதே;
எல்லாம் உன் வெடிச்சிரிப்பிற்காக..

இளமையில் கல்
என்பதை உனக்கு நிறைவேற்ற;
நான் கல் சுமந்தேன் அயல்தேசத்தில்..

இன்றோ!
பார்த்து பார்த்து வளர்த்த எங்களை
பார்க்கவே மாட்டேன் என்கிறாய்;
வயதாகிவிட்டதால்; கிழடாகிவிட்டோம்;
எலும்புகளும் நரம்புகளும் ஒய்வுக்கேட்பதால்
பாராமாகிவிட்டோம் உனக்கு!

தற்போது
மெல்ல கனக்கிறது நெஞ்சம்;
என் பேரப்பிள்ளைக்காக
நீயும் பாய்ந்து விழுகிறாய்;

அவன் வெடிச்சிரிப்பை எதிர்பார்த்து…

உன் சின்னச் சிறு சிரிப்பிற்காக
அழுது அழுது நடிப்போம்
நானும் உனது அன்னையும்;

நீ ஒங்கி ஒர் குத்துவிட்டால்
பாய்ந்துபோய் விழுவேன்;
எலும்புகள் திடகாத்திரமான போதே;
எல்லாம் உன் வெடிச்சிரிப்பிற்காக..

இளமையில் கல்
என்பதை உனக்கு நிறைவேற்ற;
நான் கல் சுமந்தேன் அயல்தேசத்தில்..

இன்றோ!
பார்த்து பார்த்து வளர்த்த எங்களை
பார்க்கவே மாட்டேன் என்கிறாய்;
வயதாகிவிட்டதால்; கிழடாகிவிட்டோம்;
எலும்புகளும் நரம்புகளும் ஒய்வுக்கேட்பதால்
பாராமாகிவிட்டோம் உனக்கு!

தற்போது
மெல்ல கனக்கிறது நெஞ்சம்;
என் பேரப்பிள்ளைக்காக
நீயும் பாய்ந்து விழுகிறாய்;

அவன் வெடிச்சிரிப்பை எதிர்பார்த்து…

அன்று அறைந்தது


செவியோடு நின்றுப்போன
தங்கமான என் தகப்பனின்
அறிவுறைகள் அறைந்தார்போல்;
படிக்காவிடின் மாடுதான் மேய்ப்பாய்..

அன்று அறைந்தது;
இன்று வலிக்கிறது…

படித்துவிட்டு மாடும் மேய்த்திருக்கலாம்;

என் நாட்டிலேயாவது!!

செவியோடு நின்றுப்போன
தங்கமான என் தகப்பனின்
அறிவுறைகள் அறைந்தார்போல்;
படிக்காவிடின் மாடுதான் மேய்ப்பாய்..

அன்று அறைந்தது;
இன்று வலிக்கிறது…

படித்துவிட்டு மாடும் மேய்த்திருக்கலாம்;

என் நாட்டிலேயாவது!!

நீர் இல்லா தரணி


விரயமாக்குவதற்கு முன்னே
கிரயமாக்குங்கள்;
பின்னொரு நாளில் முட்டிக்கொண்டும்;
வெட்டிக்கொண்டும் தாகம் தீர்க்க;
தாகம் எடுக்க சண்டையிடுவதற்கு முன்

சேமியுங்கள் நீரை..

விரயமாக்குவதற்கு முன்னே
கிரயமாக்குங்கள்;
பின்னொரு நாளில் முட்டிக்கொண்டும்;
வெட்டிக்கொண்டும் தாகம் தீர்க்க;
தாகம் எடுக்க சண்டையிடுவதற்கு முன்

சேமியுங்கள் நீரை..