முற்றுப்புள்ளிபரிவுக்காட்ட ஆளில்லாமல்
பிரிவுகளில் பிதுங்கியதுப் போதும்;
அழுத இரவுகளும்;
அழுத்தும் கனவுகளும்;
இனி - ஒய்ந்துப்போகட்டும்;
கொஞ்சம் ஒய்வும் எடுக்கட்டும்!

மூட்டுவலியும்
முதுகுவலியுடன் 
பாலையில் பாழாவதற்கு 
முன்னே;
முந்திக்கொண்டு
வளைடாவிற்கு
முற்றுப்புள்ளி வைத்தேன்!

சத்தான முடிவுகளால்
விசா ரத்தாகிப்போனது;
இனி - நித்தம் என் 
இரத்த உறவுகளோடு
நிஜத்திலேக்
கதைத்துச் சிரிப்பேன்;
மன கனத்தை
அறுத்து எடுப்பேன்!

கொளுத்தும் வெயிலானாலும்;
கரண்டே இல்லையென்றாலும்;
மகிழ்ந்து ரசிப்பேன்;
என் மழலையின் 
மடியில் கிடப்பேன்!


பரிவுக்காட்ட ஆளில்லாமல்
பிரிவுகளில் பிதுங்கியதுப் போதும்;
அழுத இரவுகளும்;
அழுத்தும் கனவுகளும்;
இனி - ஒய்ந்துப்போகட்டும்;
கொஞ்சம் ஒய்வும் எடுக்கட்டும்!

மூட்டுவலியும்
முதுகுவலியுடன் 
பாலையில் பாழாவதற்கு 
முன்னே;
முந்திக்கொண்டு
வளைடாவிற்கு
முற்றுப்புள்ளி வைத்தேன்!

சத்தான முடிவுகளால்
விசா ரத்தாகிப்போனது;
இனி - நித்தம் என் 
இரத்த உறவுகளோடு
நிஜத்திலேக்
கதைத்துச் சிரிப்பேன்;
மன கனத்தை
அறுத்து எடுப்பேன்!

கொளுத்தும் வெயிலானாலும்;
கரண்டே இல்லையென்றாலும்;
மகிழ்ந்து ரசிப்பேன்;
என் மழலையின் 
மடியில் கிடப்பேன்!

சாபக்கேடு


மாதமே முடிந்திருந்தது;
மணக் கோலத்தில்
நீயும் நானும்;
முழுமையாக 
உன் முகம் பார்க்கவே 
நாட்களை மென்று;
உறவுகள் பரிகாசத்தால் 
எனைக் கொன்று!

இரத்தப் பந்துக்களை 
பின்னுக்குத் தள்ளி;
பாசத்தின் பட்டியலில் 
ஒரு வாரத்திற்குள்ளே
முதல் இடத்தில் நீ!

விடுப்பு முடிய
சில நாட்களே என;
சிரித்தப்படி - விழிகளை
ஒரமாய் நனையவிட்டப்படி நீ;
அதுவரை ஒட்டியிருந்த
சந்தோஷத் தருணம்;
இருதயத்தை ரணமாய்
கனமாய்; பலமாய் அழுத்த!

எட்டி நின்று;
செல்லமாய்;மெல்லமாய்;
அத்தாவையும்; மாமாவையும்
சீண்டியப் பொழுதுகள் சாட்டையடியாய்;
அம்மாவும்;அக்காவும்;
அழுததின் காரணம்
அழுத்தமாய் உதித்தது!

என்னைப் போன்றே;
ஏக்கத்துடன் எம் சமுதாயம்
மட்டும் சாபக்கேடாய்!

மாதமே முடிந்திருந்தது;
மணக் கோலத்தில்
நீயும் நானும்;
முழுமையாக 
உன் முகம் பார்க்கவே 
நாட்களை மென்று;
உறவுகள் பரிகாசத்தால் 
எனைக் கொன்று!

இரத்தப் பந்துக்களை 
பின்னுக்குத் தள்ளி;
பாசத்தின் பட்டியலில் 
ஒரு வாரத்திற்குள்ளே
முதல் இடத்தில் நீ!

விடுப்பு முடிய
சில நாட்களே என;
சிரித்தப்படி - விழிகளை
ஒரமாய் நனையவிட்டப்படி நீ;
அதுவரை ஒட்டியிருந்த
சந்தோஷத் தருணம்;
இருதயத்தை ரணமாய்
கனமாய்; பலமாய் அழுத்த!

எட்டி நின்று;
செல்லமாய்;மெல்லமாய்;
அத்தாவையும்; மாமாவையும்
சீண்டியப் பொழுதுகள் சாட்டையடியாய்;
அம்மாவும்;அக்காவும்;
அழுததின் காரணம்
அழுத்தமாய் உதித்தது!

என்னைப் போன்றே;
ஏக்கத்துடன் எம் சமுதாயம்
மட்டும் சாபக்கேடாய்!

முதலும் முடிவும்


சுகமாய் முகம் பொதித்து;
அணைத்துப்படுக்க
தலையணையும்;
சில்லெனக் காற்றும்;
இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்
என கெஞ்சும் விழியும்;

கடுகாரத்தைக் கண்டு
முறைக்கும் கண்களும்;
அலாரத்திற்கு
அமைதிப் பேரணித்
தரும் கரமும்;
இன்னும் கொஞ்சம்;
இன்னும் கொஞ்சம்;
எத்தனை இன்பம்!

மறந்துவிட்ட மானிடனே;
நிரந்தர உறக்கம் உனக்குண்டு;
வெள்ளைத் துணி அதிலுண்டு;
சுமந்துச் செல்லத் துணையுண்டு!

எழ மறுத்த மனமும்;
தொழ மறுத்த உனையும்;
வாழ்த்தி வரவேற்க அறையுண்டு;
மண்ணறை என்ற பெயருண்டு!
கதறி நீ கரைந்தாலும்
கருணையாளன் தவிர
கேட்பார் எவருண்டு!

சுகமாய் முகம் பொதித்து;
அணைத்துப்படுக்க
தலையணையும்;
சில்லெனக் காற்றும்;
இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்
என கெஞ்சும் விழியும்;

கடுகாரத்தைக் கண்டு
முறைக்கும் கண்களும்;
அலாரத்திற்கு
அமைதிப் பேரணித்
தரும் கரமும்;
இன்னும் கொஞ்சம்;
இன்னும் கொஞ்சம்;
எத்தனை இன்பம்!

மறந்துவிட்ட மானிடனே;
நிரந்தர உறக்கம் உனக்குண்டு;
வெள்ளைத் துணி அதிலுண்டு;
சுமந்துச் செல்லத் துணையுண்டு!

எழ மறுத்த மனமும்;
தொழ மறுத்த உனையும்;
வாழ்த்தி வரவேற்க அறையுண்டு;
மண்ணறை என்ற பெயருண்டு!
கதறி நீ கரைந்தாலும்
கருணையாளன் தவிர
கேட்பார் எவருண்டு!

கோலிக் குண்டுஉச்சந்தலையைப் பிளக்கும் 
உச்சி வெயிலிலும்;
உற்சாகமாய் கோலிக் குண்டு!

வாகைச் சூடினால்;
பொல்லாதச் சிரிப்பும்;
தோற்றுப் போனால் 
அழுகையோடு 
அம்மாவின் முந்தாணையில்
வழக்காடும் மன்றமும்!

கோலிக் குண்டுக்கு 
முத்தமிட்டு;
எதிரியின் பளப்பளக்கும் 
குண்டுக்குக் குட்டுவைத்து;
குறிப் பார்க்கக் 
கற்றுக்கொடுத்தக்
கல்லூரியாக;
காலப்போக்கில் 
காலாவதியாகும் 
விளையாட்டுக்களில் ஒன்றாக!


உச்சந்தலையைப் பிளக்கும் 
உச்சி வெயிலிலும்;
உற்சாகமாய் கோலிக் குண்டு!

வாகைச் சூடினால்;
பொல்லாதச் சிரிப்பும்;
தோற்றுப் போனால் 
அழுகையோடு 
அம்மாவின் முந்தாணையில்
வழக்காடும் மன்றமும்!

கோலிக் குண்டுக்கு 
முத்தமிட்டு;
எதிரியின் பளப்பளக்கும் 
குண்டுக்குக் குட்டுவைத்து;
குறிப் பார்க்கக் 
கற்றுக்கொடுத்தக்
கல்லூரியாக;
காலப்போக்கில் 
காலாவதியாகும் 
விளையாட்டுக்களில் ஒன்றாக!