என் பிள்ளை..


மடிக்கணிணியை
மடியில் தாலாட்ட;
தலையாட்ட வேண்டிய
என் மழலை ஒலியாக!

ஓடிந்துப்போன என்
குரலைக் கேட்க முடியாமல்
என் தாரத்திடம்
தாரை வார்த்துவிட்டுத்;
தாவி விடும்!

விழிகளால் மிரட்டி;
விரல்களால் விரட்டி;
கொஞ்சும் குழந்தைக்;
கைதியாக கதைக்கும்;
நெஞ்சு வெடிக்கும்!

ம்மட்டுமே பதிலாய்;
ஒற்றை வார்த்தையில்;
குற்றவாளியாக நான்;
அடுத்த வார்த்தைக்கு
ஏங்கும் என் மனம்!

முட்டும் கண்ணீர்;
கன்னத்தைத் தொட்டதால்;
மெதுவாய் உரைப்பேன்;
அம்மாவிடம் கொடு;
மெளனமாய் அடிமனதில்
அழுதுக்கொண்டு!

மடிக்கணிணியை
மடியில் தாலாட்ட;
தலையாட்ட வேண்டிய
என் மழலை ஒலியாக!

ஓடிந்துப்போன என்
குரலைக் கேட்க முடியாமல்
என் தாரத்திடம்
தாரை வார்த்துவிட்டுத்;
தாவி விடும்!

விழிகளால் மிரட்டி;
விரல்களால் விரட்டி;
கொஞ்சும் குழந்தைக்;
கைதியாக கதைக்கும்;
நெஞ்சு வெடிக்கும்!

ம்மட்டுமே பதிலாய்;
ஒற்றை வார்த்தையில்;
குற்றவாளியாக நான்;
அடுத்த வார்த்தைக்கு
ஏங்கும் என் மனம்!

முட்டும் கண்ணீர்;
கன்னத்தைத் தொட்டதால்;
மெதுவாய் உரைப்பேன்;
அம்மாவிடம் கொடு;
மெளனமாய் அடிமனதில்
அழுதுக்கொண்டு!

மாத்திரை..


வளர்ந்துவிட்ட
விஞ்ஞானத்தால்;
சுருங்கிவிட்ட உலகத்தில்;
பெருகிவிட்ட வியாதிகள்!

உடனடித் தீர்வுக்கு ஆயுதமாய்;
சக்திகள் சரணடைந்து;
வெள்ளை அணுக்கள்
வெள்ளைக் கொடிக்காட்டி;
ஆரோக்கியம் அடி மாடாய்!

செல்கள் சோர்ந்துப்போய்;
தமனிகள் தவழ்ந்து;
எதிர்ப்புச் சக்திகள்;
ஏமாற்றி;
விழித் தேடும்;
விரல் எடுக்க;
குடலுக்குக் கொண்டுச் செல்லத்
துணைக்கு நீரையும்;
கசப்பாய் இருந்தாலும்
கண்மூடி;
நாவும் வெட்கப்பட்டு
வெளியே வரும்!

இலக்கணங்களில்
இருக்க வேண்டியவை;
இயந்திர மயமான
வாழ்க்கையில்;
இயல்பாய் மாறிய;
மாறாத மாத்திரை!

வளர்ந்துவிட்ட
விஞ்ஞானத்தால்;
சுருங்கிவிட்ட உலகத்தில்;
பெருகிவிட்ட வியாதிகள்!

உடனடித் தீர்வுக்கு ஆயுதமாய்;
சக்திகள் சரணடைந்து;
வெள்ளை அணுக்கள்
வெள்ளைக் கொடிக்காட்டி;
ஆரோக்கியம் அடி மாடாய்!

செல்கள் சோர்ந்துப்போய்;
தமனிகள் தவழ்ந்து;
எதிர்ப்புச் சக்திகள்;
ஏமாற்றி;
விழித் தேடும்;
விரல் எடுக்க;
குடலுக்குக் கொண்டுச் செல்லத்
துணைக்கு நீரையும்;
கசப்பாய் இருந்தாலும்
கண்மூடி;
நாவும் வெட்கப்பட்டு
வெளியே வரும்!

இலக்கணங்களில்
இருக்க வேண்டியவை;
இயந்திர மயமான
வாழ்க்கையில்;
இயல்பாய் மாறிய;
மாறாத மாத்திரை!

சினம்..


முடிச்சிப்போடும்
உறவுகளையும்
திரிச்சிப் போடும்;
வெடித்து நிற்கும் உதடுகள்;
பிளந்து நிற்கும்;
சுழன்றுக் கொல்லும்
நாவிற்கு இடம் கொடுக்கும்!

இரத்தம் சூடேறிப்
பித்தம் ஏறும்;
நரம்புகள் முறுக்கேறி
அறிவுத் தோற்கும்!

வலிமை என்று;
காதோறும்
பெருமைப் பீற்றும்;
ஒதுங்கிப்போகும்
மனிதனைக்கண்டு
ஆணவம் அரங்கேறும்!

எப்போதாவது;
வரும் கோபத்திற்கு
மதிப்பு வரும்;
எப்போதும் வரும்
கோபத்திற்கு  
நோயாளி என்றப்
பெயர்தான் வரும்!

புறம் சிரித்து;
இனம் காண;
வழித்தேடு;
வலிக்கொடுக்கும் சினத்திற்கு
வழியனுப்ப
உதடுகளைப் பிரித்து அனுப்பு!

முடிச்சிப்போடும்
உறவுகளையும்
திரிச்சிப் போடும்;
வெடித்து நிற்கும் உதடுகள்;
பிளந்து நிற்கும்;
சுழன்றுக் கொல்லும்
நாவிற்கு இடம் கொடுக்கும்!

இரத்தம் சூடேறிப்
பித்தம் ஏறும்;
நரம்புகள் முறுக்கேறி
அறிவுத் தோற்கும்!

வலிமை என்று;
காதோறும்
பெருமைப் பீற்றும்;
ஒதுங்கிப்போகும்
மனிதனைக்கண்டு
ஆணவம் அரங்கேறும்!

எப்போதாவது;
வரும் கோபத்திற்கு
மதிப்பு வரும்;
எப்போதும் வரும்
கோபத்திற்கு  
நோயாளி என்றப்
பெயர்தான் வரும்!

புறம் சிரித்து;
இனம் காண;
வழித்தேடு;
வலிக்கொடுக்கும் சினத்திற்கு
வழியனுப்ப
உதடுகளைப் பிரித்து அனுப்பு!

விஞ்ஞானிகள் நாங்கள்


பசித்துப்போன மனிதனால்;
புசிக்கப்படும் பசுமைக்கு;
வறட்சிக்கண்டப் பூமி;
வெடித்து நிற்கும் காட்சி!

கொட்டித் தீர்க்கும் மழையைக்
கைக்கட்டி நின்றுப் பார்ப்போம்;
காய்ந்துப்போனப் பூமிக்குக்
குடைப்பிடித்து நிற்போம்!

வெட்டிவிடும் மரத்திற்கு;
மாற்று மருந்திட
மறந்திடுவோம்;
நீர் மூழ்கி
இயந்திரங்கொண்டு;
அடிவயிறு வரை
உறிஞ்சிடுவோம்!

புத்தம் புது
எருவைக் கொண்டு;
மண்ணின் கருவைக்
கலைத்திடுவோம்!

சுட்டெறிக்கும்
சூரியனுக்கும்
முகம் சுருக்கி;
உச்சி நனைக்கும்
மழைக்கும் உச் கொட்டி;
விளங்காத விளக்கம்கெட்ட
விஞ்ஞானிகள் நாங்கள்!

பசித்துப்போன மனிதனால்;
புசிக்கப்படும் பசுமைக்கு;
வறட்சிக்கண்டப் பூமி;
வெடித்து நிற்கும் காட்சி!

கொட்டித் தீர்க்கும் மழையைக்
கைக்கட்டி நின்றுப் பார்ப்போம்;
காய்ந்துப்போனப் பூமிக்குக்
குடைப்பிடித்து நிற்போம்!

வெட்டிவிடும் மரத்திற்கு;
மாற்று மருந்திட
மறந்திடுவோம்;
நீர் மூழ்கி
இயந்திரங்கொண்டு;
அடிவயிறு வரை
உறிஞ்சிடுவோம்!

புத்தம் புது
எருவைக் கொண்டு;
மண்ணின் கருவைக்
கலைத்திடுவோம்!

சுட்டெறிக்கும்
சூரியனுக்கும்
முகம் சுருக்கி;
உச்சி நனைக்கும்
மழைக்கும் உச் கொட்டி;
விளங்காத விளக்கம்கெட்ட
விஞ்ஞானிகள் நாங்கள்!

நெருடிக்கொண்டு


மூச்சுத்திணறி
முறுக்கிக்கொண்டு;
செவியை நிரப்பும்
உன் ஒலியைக்
கேட்டதில்லை!

பாலுக்கு அழுது;
சிவக்கும் உன்
கன்னத்தை நான்
தொட்டதில்லை!

எரிச்சலில்
என் மனைவியின்
கூந்தலைக்
கொத்தும் உன்
பிஞ்சுவிரலை
முத்தமிட்டதில்லை!

அலைத்தொடர்பில்
வெகுதொலைவில்
உள்ள எனக்கு;
உன் நிழற்படம் மட்டும்!

நான் அனுப்பிய
பெயர் மட்டும் உன்னை
வருடிக்கொண்டு;
என் நெஞ்சை
நெருடிக்கொண்டு!

மூச்சுத்திணறி
முறுக்கிக்கொண்டு;
செவியை நிரப்பும்
உன் ஒலியைக்
கேட்டதில்லை!

பாலுக்கு அழுது;
சிவக்கும் உன்
கன்னத்தை நான்
தொட்டதில்லை!

எரிச்சலில்
என் மனைவியின்
கூந்தலைக்
கொத்தும் உன்
பிஞ்சுவிரலை
முத்தமிட்டதில்லை!

அலைத்தொடர்பில்
வெகுதொலைவில்
உள்ள எனக்கு;
உன் நிழற்படம் மட்டும்!

நான் அனுப்பிய
பெயர் மட்டும் உன்னை
வருடிக்கொண்டு;
என் நெஞ்சை
நெருடிக்கொண்டு!

பயணக் காசு..


இமைகள் நனைந்து;
இதயம் உடைந்து;
மூச்சோடுச் சேர்ந்து
மூக்கும் அழுது;
தள்ளாடும் நடையால்;
தடுமாறும் பாதை!

கதவோடு நானும்
கரைந்துக் கொண்டிருக்க;
ஈரமான விரல்களும்
இடுக்கில் நசிங்கி நிற்க;
பொத்தி அழும்
முந்தாணையும்
சூடேறிப்போக!

பெட்டிப்படுக்கையும்
புறப்பாட்டிற்கு நிற்க;
அடக்கமுடியா
அழுகையும்
அலறிக்கொண்டு வர;
தாங்கவேண்டிய உன்
தோள்களும் தூரமாய்!

புதுப்பெண் நான்
புத்தம் புது ஆடைகளுடன்;
உறவினர்கள் வந்துப்பார்க்க;
பார்க்க வேண்டிய நீயோ
பயணத்திற்குச் செல்ல!

பயணக் காசு என்று ;
கசங்கிப்போன ரூபாயைக்
கண்கொட்டாமல் காண;
உன் விரல் பட்ட
காகிதமும் மணம் வீச;
பூட்டிவைத்தேன்
இரும்புப்பெட்டியில் - என்
இதயத்தைப் போல்!

இமைகள் நனைந்து;
இதயம் உடைந்து;
மூச்சோடுச் சேர்ந்து
மூக்கும் அழுது;
தள்ளாடும் நடையால்;
தடுமாறும் பாதை!

கதவோடு நானும்
கரைந்துக் கொண்டிருக்க;
ஈரமான விரல்களும்
இடுக்கில் நசிங்கி நிற்க;
பொத்தி அழும்
முந்தாணையும்
சூடேறிப்போக!

பெட்டிப்படுக்கையும்
புறப்பாட்டிற்கு நிற்க;
அடக்கமுடியா
அழுகையும்
அலறிக்கொண்டு வர;
தாங்கவேண்டிய உன்
தோள்களும் தூரமாய்!

புதுப்பெண் நான்
புத்தம் புது ஆடைகளுடன்;
உறவினர்கள் வந்துப்பார்க்க;
பார்க்க வேண்டிய நீயோ
பயணத்திற்குச் செல்ல!

பயணக் காசு என்று ;
கசங்கிப்போன ரூபாயைக்
கண்கொட்டாமல் காண;
உன் விரல் பட்ட
காகிதமும் மணம் வீச;
பூட்டிவைத்தேன்
இரும்புப்பெட்டியில் - என்
இதயத்தைப் போல்!

தர்ஹா வழிக்கேடு


மின்னும் விளக்குகளும்
கண்ணைப் பறிக்க;
மேள தாளங்களும்
காதைக் கிழிக்க;
மூச்சி முட்டும் கூட்டத்தில்
முகம் சுளிக்க;
தடுமாறி வழிமாறி நடக்கும்
வழிபாடு!

மங்கையர் கூட்டம்
மனதை அள்ள;
எத்தனிக்கும் கரம்
இடுப்பைக் கிள்ள;
சிரித்துக்கொண்டு
ஓதுக்கித் தள்ள - இந்தக்
கொடுமையை எங்கேப்
போய் நான் சொல்ல!

நாற்றமெடுக்கும் குடியும்
நாராம்சமான இடியும்;
தோற்றுப்போகும் மாற்றானின்
திருவிழாவும்;
விழிப்பிதுங்கும் சாம்பிராணியில்
கப்ரு விழாவும்!

ஓரிறையை முழக்கமிட்டு;
அனாச்சாரங்களை ஒதுக்கிவிட்டு;
மாறிவிடு
மாற்றான் கொள்கையை விட்டு;
பாவத்திற்காக அழுதுவிடுக்
கண்ணீர் விட்டு!

மின்னும் விளக்குகளும்
கண்ணைப் பறிக்க;
மேள தாளங்களும்
காதைக் கிழிக்க;
மூச்சி முட்டும் கூட்டத்தில்
முகம் சுளிக்க;
தடுமாறி வழிமாறி நடக்கும்
வழிபாடு!

மங்கையர் கூட்டம்
மனதை அள்ள;
எத்தனிக்கும் கரம்
இடுப்பைக் கிள்ள;
சிரித்துக்கொண்டு
ஓதுக்கித் தள்ள - இந்தக்
கொடுமையை எங்கேப்
போய் நான் சொல்ல!

நாற்றமெடுக்கும் குடியும்
நாராம்சமான இடியும்;
தோற்றுப்போகும் மாற்றானின்
திருவிழாவும்;
விழிப்பிதுங்கும் சாம்பிராணியில்
கப்ரு விழாவும்!

ஓரிறையை முழக்கமிட்டு;
அனாச்சாரங்களை ஒதுக்கிவிட்டு;
மாறிவிடு
மாற்றான் கொள்கையை விட்டு;
பாவத்திற்காக அழுதுவிடுக்
கண்ணீர் விட்டு!

காதல்..


துளிர்விட்டப் பருவத்தால்
குளிர்விட்ட இளமை;
சுணைத் தீட்டும் நண்பர்களால்
கணநேர மதி மாற்றம்;
வெட்கப்பட்ட விழிகள்;
அவனைக் கண்டு மொட்டுவிட்டது;
காதல் வெட்கப்பட்டது!

மாறி மாறிப்
பார்த்துக்கொண்டு;
மாற்றிக்கொண்டோம்
கைப்பேசி இலக்கை;
ஆரம்பித்தோம் தொடக்கை!

விரல் ரேகைகளும்
சோர்ந்துப்போய்;
குறுந்தகவல்களில் மூழ்கிப்போய்;
சந்தோசத்தில் நனைய!

படிப்பு எனத்
தனி அறைகளில்
படுத்துக்கொண்டு;
பெற்றோருக்கு மாதிரியாய்
நடித்துக்கொண்டு!

ஓடி விட;
மனம் எத்தனித்துக்;
காதல் பித்துப் பிடித்துக்;
குறுக்குறுத்த உள்ளத்திற்குக்
குடச்சல் கொடுக்கும்
நண்பர்களும்;
ஆசை வார்த்தைக்கு
அச்சானியாய் அவனும்!

குழப்பத்திலே;
தயக்கத்திலே;
நள்ளிரவில் நான்;
தீராதச் சோகம் சேருமோ;
என் பெற்றோருக்கு;
ஒயாத வலியும்;
ஓடுகாலிப் பட்டமும் எதற்கு;

தூக்கி நின்றப் பெட்டியும்
தூர வீசினேன் மூலைக்கு;
உதித்து நின்ற அறிவிற்கு
தொட்டு முத்தமிட்டேன் மூளைக்கு!

மார்க்கம் தந்த விதிமுறையில்;
இதற்கு இல்லை வழிமுறை;
துள்ளி நிற்கும் இளமைக்கு
அல்லல் படும் தலைமுறை;

மானம் இழந்த ஆசை
மனதிற்கு வேண்டாம்;
தூண்டிலிடும் தவறுக்கு
இலக்காக வேண்டாம்!

துளிர்விட்டப் பருவத்தால்
குளிர்விட்ட இளமை;
சுணைத் தீட்டும் நண்பர்களால்
கணநேர மதி மாற்றம்;
வெட்கப்பட்ட விழிகள்;
அவனைக் கண்டு மொட்டுவிட்டது;
காதல் வெட்கப்பட்டது!

மாறி மாறிப்
பார்த்துக்கொண்டு;
மாற்றிக்கொண்டோம்
கைப்பேசி இலக்கை;
ஆரம்பித்தோம் தொடக்கை!

விரல் ரேகைகளும்
சோர்ந்துப்போய்;
குறுந்தகவல்களில் மூழ்கிப்போய்;
சந்தோசத்தில் நனைய!

படிப்பு எனத்
தனி அறைகளில்
படுத்துக்கொண்டு;
பெற்றோருக்கு மாதிரியாய்
நடித்துக்கொண்டு!

ஓடி விட;
மனம் எத்தனித்துக்;
காதல் பித்துப் பிடித்துக்;
குறுக்குறுத்த உள்ளத்திற்குக்
குடச்சல் கொடுக்கும்
நண்பர்களும்;
ஆசை வார்த்தைக்கு
அச்சானியாய் அவனும்!

குழப்பத்திலே;
தயக்கத்திலே;
நள்ளிரவில் நான்;
தீராதச் சோகம் சேருமோ;
என் பெற்றோருக்கு;
ஒயாத வலியும்;
ஓடுகாலிப் பட்டமும் எதற்கு;

தூக்கி நின்றப் பெட்டியும்
தூர வீசினேன் மூலைக்கு;
உதித்து நின்ற அறிவிற்கு
தொட்டு முத்தமிட்டேன் மூளைக்கு!

மார்க்கம் தந்த விதிமுறையில்;
இதற்கு இல்லை வழிமுறை;
துள்ளி நிற்கும் இளமைக்கு
அல்லல் படும் தலைமுறை;

மானம் இழந்த ஆசை
மனதிற்கு வேண்டாம்;
தூண்டிலிடும் தவறுக்கு
இலக்காக வேண்டாம்!

வெள்ளைக் கைலி


அணைக்கும் உறவுகள்
அனலாய் விழிகளில்;
சிலிர்த்து நிற்கும்
கைரேகைகளும்
நனைந்துப்போய்;
நிழற்படங்கள் நமுத்துப்போய்!

குழந்தையின்
எச்சில் சொட்டும் உதடும்;
விரல் தொடும் அழகும்;
கொடுத்த வைத்தக் கைப்பேசியைக்
கண்டு உறுமி நிற்கும் மனம்!

மாறி மாறி
ஆறுதல் சொல்லி;
மாதங்கள் ஓடி;
ஓய்ந்துப்போய் ஓரமாய்;
என்னையும்
உன்னையும் போல்!

படித்தக் கடிதங்களுக்கு
மீண்டும் விழி திரும்பும்;
வெடித்து நிற்கும்
இதயத்திற்கு மருந்தாய்;
கண்ணீர்துளிகள் அதன்
விருந்தாய்!

பிரிந்து வாடும் எனக்கு;
வரிந்துக் கட்டும்
வெள்ளிக்கிழமையில்
வெள்ளைக் கைலி மட்டும்
ஆறுதலாய்;
ஊர் வாசத்துடன்!

அணைக்கும் உறவுகள்
அனலாய் விழிகளில்;
சிலிர்த்து நிற்கும்
கைரேகைகளும்
நனைந்துப்போய்;
நிழற்படங்கள் நமுத்துப்போய்!

குழந்தையின்
எச்சில் சொட்டும் உதடும்;
விரல் தொடும் அழகும்;
கொடுத்த வைத்தக் கைப்பேசியைக்
கண்டு உறுமி நிற்கும் மனம்!

மாறி மாறி
ஆறுதல் சொல்லி;
மாதங்கள் ஓடி;
ஓய்ந்துப்போய் ஓரமாய்;
என்னையும்
உன்னையும் போல்!

படித்தக் கடிதங்களுக்கு
மீண்டும் விழி திரும்பும்;
வெடித்து நிற்கும்
இதயத்திற்கு மருந்தாய்;
கண்ணீர்துளிகள் அதன்
விருந்தாய்!

பிரிந்து வாடும் எனக்கு;
வரிந்துக் கட்டும்
வெள்ளிக்கிழமையில்
வெள்ளைக் கைலி மட்டும்
ஆறுதலாய்;
ஊர் வாசத்துடன்!

பணம்..


மாத இறுதியில்
பணப் பை
பல் இளிக்க;
கர்பிணியினைப் போல்
முட்டிக்கொண்டு;
விலாச அட்டைகள்;
குடும்ப நிழற்படங்கள்
மட்டுமேத் துணையாக!

இறந்துப்போனத்
தலைவர்களின்
புகைப்படங்கள்
புன்னகைக்க;
வெற்றுக் காகிதங்களும்;
விலைமதிப்பாகி;
எங்களையே விலைப்பேசி!
 
தேசம் மாறி;
பெயர்கள் மாறி;
பணத்தின் மதிப்புகள்
மாறினாலும்;
எடைப்போடும்
மதிப்புக்கல்
சட்டைப்பையில்
பிதிங்கி நிற்கும்
பணம்மட்டும்தான்!

விலைப்போகும்
மனிதனுக்கு;
வலை வீசும்
ரூபாய் நோட்டுகள்;
உழைத்து உடம்பின்
வியர்வையில் ஓட்டும்
பணமே இன்பத்திற்கு அலாதி;
ஏய்த்துப் பிழைக்க
எண்ணினால் வரும்
மனதிற்கு எண்ணிலடங்கா 
வியாதி!

மாத இறுதியில்
பணப் பை
பல் இளிக்க;
கர்பிணியினைப் போல்
முட்டிக்கொண்டு;
விலாச அட்டைகள்;
குடும்ப நிழற்படங்கள்
மட்டுமேத் துணையாக!

இறந்துப்போனத்
தலைவர்களின்
புகைப்படங்கள்
புன்னகைக்க;
வெற்றுக் காகிதங்களும்;
விலைமதிப்பாகி;
எங்களையே விலைப்பேசி!
 
தேசம் மாறி;
பெயர்கள் மாறி;
பணத்தின் மதிப்புகள்
மாறினாலும்;
எடைப்போடும்
மதிப்புக்கல்
சட்டைப்பையில்
பிதிங்கி நிற்கும்
பணம்மட்டும்தான்!

விலைப்போகும்
மனிதனுக்கு;
வலை வீசும்
ரூபாய் நோட்டுகள்;
உழைத்து உடம்பின்
வியர்வையில் ஓட்டும்
பணமே இன்பத்திற்கு அலாதி;
ஏய்த்துப் பிழைக்க
எண்ணினால் வரும்
மனதிற்கு எண்ணிலடங்கா 
வியாதி!

பொறாமைமனம் சுளித்து;
முகம் கறுத்து;
கொதிக்கும் உள்ளத்திற்குச்;
சுகமாய் சம்மணமிட்டு;
மெல்லமாய் எரிப்பேன்;
செல்லமாய் புகைப்பேன்!

திட்டம் தீட்டிக்;
கட்டம் கட்டி;
வேண்டியவர்களை;
வேண்டாதவனாக்கி;
உள் ஒன்று வைத்து;
புறம் ஒன்று வைத்து;
பகை வளர்ப்பேன்;
வகைச் சேர்ப்பேன்!
 
பொருமித்தள்ளும்
மனதிற்குப் போர்வையாய்;
எச்சச் சந்தோஷத்திற்கு
எச்சில் சொட்டி;
எட்டிப் பார்ப்பேன்;
சிக்கியவனைக் கண்டு
ரசிப்பேன்!

இயலாமையால்;
இல்லாமையாகி;
முயலாமையால்;
முடங்கிப்போய்;
முடமான மூளையால்;
ஒதுங்கிப்போன மூலையில்
சிந்தித்துச் சிந்தித்து
நிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவன்
நான்தான் பொறாமை!


மனம் சுளித்து;
முகம் கறுத்து;
கொதிக்கும் உள்ளத்திற்குச்;
சுகமாய் சம்மணமிட்டு;
மெல்லமாய் எரிப்பேன்;
செல்லமாய் புகைப்பேன்!

திட்டம் தீட்டிக்;
கட்டம் கட்டி;
வேண்டியவர்களை;
வேண்டாதவனாக்கி;
உள் ஒன்று வைத்து;
புறம் ஒன்று வைத்து;
பகை வளர்ப்பேன்;
வகைச் சேர்ப்பேன்!
 
பொருமித்தள்ளும்
மனதிற்குப் போர்வையாய்;
எச்சச் சந்தோஷத்திற்கு
எச்சில் சொட்டி;
எட்டிப் பார்ப்பேன்;
சிக்கியவனைக் கண்டு
ரசிப்பேன்!

இயலாமையால்;
இல்லாமையாகி;
முயலாமையால்;
முடங்கிப்போய்;
முடமான மூளையால்;
ஒதுங்கிப்போன மூலையில்
சிந்தித்துச் சிந்தித்து
நிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவன்
நான்தான் பொறாமை!

இக்கறைக்கு..


பம்பரமும்
கோலியும் விளையாடும்
அண்ணன்களுடன்
போட்டியிடமுடியாமல்
ஒரத்தில்;
ஏறாத வயதைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

ஒற்றை மிதிவண்டியின்
சக்கரத்தில்
ஊரைச் சுற்றி
உலாவரும் போது;
மிதிவண்டியிலே ரோந்துவரும்
முதியோனைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பாடத்தால் மூளையை
திணறடிக்கும்;
பள்ளியைக் கண்டுவிட்டு;
கல்லூரியைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பட்டங்களைப்
பெறுவதற்கு முன்னே;
முண்டியடித்த
நினைவுகள் ஏக்கமாய்
உழைக்க வேண்டுமென!

உழைத்து அழுத்து;
ஒய்வூதியம்
பெறும் போது;
மழலையைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பம்பரமும்
கோலியும் விளையாடும்
அண்ணன்களுடன்
போட்டியிடமுடியாமல்
ஒரத்தில்;
ஏறாத வயதைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

ஒற்றை மிதிவண்டியின்
சக்கரத்தில்
ஊரைச் சுற்றி
உலாவரும் போது;
மிதிவண்டியிலே ரோந்துவரும்
முதியோனைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பாடத்தால் மூளையை
திணறடிக்கும்;
பள்ளியைக் கண்டுவிட்டு;
கல்லூரியைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

பட்டங்களைப்
பெறுவதற்கு முன்னே;
முண்டியடித்த
நினைவுகள் ஏக்கமாய்
உழைக்க வேண்டுமென!

உழைத்து அழுத்து;
ஒய்வூதியம்
பெறும் போது;
மழலையைக் கண்டு
ஏக்கமாய் நான்!

நிலா..


முரண்டுச் செய்யும்
குழந்தைக்குச் சோறு
ஊட்ட உந்துக்கோலாய்
அன்னைக்கு!

காதலனுக்குக் காதலியாய்;
காதலிக்குக் காதலானாய்;
விவஸ்தைக் கெட்ட
விழிகளுக்கு;
வெறுமே என்று!

பொய்யைக் கொண்டு
மை நிரப்பி;
வழியும் கவிதைக்குக்
கருவாய்
கவிஞனுக்கு!

மற்றொருக் கோள்;
என்பதை மறந்து;
கதை அளந்து;
கதைப் படைத்து வர்ணித்து;
வரிகளில் மொழிய
மட்டுமல்ல நான்!

எதிரொலிக்கும் ஒளிக்கு;
வழிக்கொடுத்து;
வழிக்காட்டிக் கைக்கட்டி
உலாவரும் நிலா;
நகரும் தேதிக்கு
நாட்காட்டி நான்!

முரண்டுச் செய்யும்
குழந்தைக்குச் சோறு
ஊட்ட உந்துக்கோலாய்
அன்னைக்கு!

காதலனுக்குக் காதலியாய்;
காதலிக்குக் காதலானாய்;
விவஸ்தைக் கெட்ட
விழிகளுக்கு;
வெறுமே என்று!

பொய்யைக் கொண்டு
மை நிரப்பி;
வழியும் கவிதைக்குக்
கருவாய்
கவிஞனுக்கு!

மற்றொருக் கோள்;
என்பதை மறந்து;
கதை அளந்து;
கதைப் படைத்து வர்ணித்து;
வரிகளில் மொழிய
மட்டுமல்ல நான்!

எதிரொலிக்கும் ஒளிக்கு;
வழிக்கொடுத்து;
வழிக்காட்டிக் கைக்கட்டி
உலாவரும் நிலா;
நகரும் தேதிக்கு
நாட்காட்டி நான்!

தாய் வாசம்..


அழுது அடம்பிடிக்கும்
என்னை மிரட்டலோடு;
விரல் நீட்டி;
அள்ளி அணைப்பாய்;

என் பிஞ்சி விரல்கள்
நசுங்கிப்போகும்;
உன் உதட்டின்  
நடுவேச் சிக்கி!

நீருப்பூத்த என்
விழிகளைத் துடைத்துவிட்டு;
சில்லைறைகளால்
சமாதனம் செய்து
பள்ளிக்கு அனுப்பி;
விம்மி அழுவாய்;
நான் பார்க்காதப் போது!

அரும்பு மீசை
துளிர் விட்டாலும்;
துளியும் விடாத
உன் அன்பு!

கல்லூரிக்குள் என்
பாதம் படிந்தாலும்;
மடியாத உன்
மணமான தாய் வாசம்!

எதை நினைத்து
அழுதாயோ நான்
மணவாளனாய்
நிற்கும் போது;
குழந்தையாக நீ!

சுருக்கம் விழுந்த
உன் கைரேகை;
என் முகத்தைக் கீறினாலும்;
மாறாது என் மனம்;
மறவாது உன் மணம்!

அழுது அடம்பிடிக்கும்
என்னை மிரட்டலோடு;
விரல் நீட்டி;
அள்ளி அணைப்பாய்;

என் பிஞ்சி விரல்கள்
நசுங்கிப்போகும்;
உன் உதட்டின்  
நடுவேச் சிக்கி!

நீருப்பூத்த என்
விழிகளைத் துடைத்துவிட்டு;
சில்லைறைகளால்
சமாதனம் செய்து
பள்ளிக்கு அனுப்பி;
விம்மி அழுவாய்;
நான் பார்க்காதப் போது!

அரும்பு மீசை
துளிர் விட்டாலும்;
துளியும் விடாத
உன் அன்பு!

கல்லூரிக்குள் என்
பாதம் படிந்தாலும்;
மடியாத உன்
மணமான தாய் வாசம்!

எதை நினைத்து
அழுதாயோ நான்
மணவாளனாய்
நிற்கும் போது;
குழந்தையாக நீ!

சுருக்கம் விழுந்த
உன் கைரேகை;
என் முகத்தைக் கீறினாலும்;
மாறாது என் மனம்;
மறவாது உன் மணம்!

மனிதன் மாயம்..


வறண்டு
வெடித்துப்போன
இதயங்களின் நடுவே;
நடவுச் செய்யப்பட்டு;
கானல் நீருக்காகக்;
கால் கடுத்து;
உதடு வெடித்து;
வயோதிகத்தில் மனிதநேயம்!

அண்டை வீட்டாரின்
அடிவயிறு பசியில் கொதிக்க;
வேடிக்கைப் பார்த்து;
வேதனையை நினைக்க மறந்த;
மந்தமான மனிதநேயம்!

உற்றாருக்கும்
உறவினருக்கும்
ஒளிந்து ஒவ்வாமை;
பாராட்டி மார்தட்டி
மாயமான மனிதநேயம்!

இறக்கப்பட்டு
ஈரமாகாத விழிகளும்;
சிலைகளாகச் சிரித்தப்படி;
உலாவரும் மனிதநேயம்!

மதங்களை
மட்டும் கண்டு;
மனம் உருகும்;
மலடானா மனிதநேயம்!

வறண்டு
வெடித்துப்போன
இதயங்களின் நடுவே;
நடவுச் செய்யப்பட்டு;
கானல் நீருக்காகக்;
கால் கடுத்து;
உதடு வெடித்து;
வயோதிகத்தில் மனிதநேயம்!

அண்டை வீட்டாரின்
அடிவயிறு பசியில் கொதிக்க;
வேடிக்கைப் பார்த்து;
வேதனையை நினைக்க மறந்த;
மந்தமான மனிதநேயம்!

உற்றாருக்கும்
உறவினருக்கும்
ஒளிந்து ஒவ்வாமை;
பாராட்டி மார்தட்டி
மாயமான மனிதநேயம்!

இறக்கப்பட்டு
ஈரமாகாத விழிகளும்;
சிலைகளாகச் சிரித்தப்படி;
உலாவரும் மனிதநேயம்!

மதங்களை
மட்டும் கண்டு;
மனம் உருகும்;
மலடானா மனிதநேயம்!

இஸ்லாம் ஒரு..


அன்பிற்கு முத்தமிட்டு;
அமைதிற்கு வித்திட்டு;
கலகத்திற்கு விலங்கிட்டு;
கலக்கத்திற்கு விளக்கிட்டு;

எதிரியின் புருவத்தையும்
எதிர் எதிர் திசையில்
பிரிக்கச்செய்யும்;
இஸ்லாம் ஒரு
எளிமையான மார்க்கம்!

குழப்பத்தைக்
குப்பைக்குத் தள்ளி;
இணக்கத்திற்கு
நெஞ்சை அள்ளிப்;
பொய்யை
ஒதுக்கித் தள்ளிச்;
சுடராய் மிளிரும்;

இனிக்கும்
இஸ்லாம் ஒரு
இனிய மார்க்கம்!

அன்பிற்கு முத்தமிட்டு;
அமைதிற்கு வித்திட்டு;
கலகத்திற்கு விலங்கிட்டு;
கலக்கத்திற்கு விளக்கிட்டு;

எதிரியின் புருவத்தையும்
எதிர் எதிர் திசையில்
பிரிக்கச்செய்யும்;
இஸ்லாம் ஒரு
எளிமையான மார்க்கம்!

குழப்பத்தைக்
குப்பைக்குத் தள்ளி;
இணக்கத்திற்கு
நெஞ்சை அள்ளிப்;
பொய்யை
ஒதுக்கித் தள்ளிச்;
சுடராய் மிளிரும்;

இனிக்கும்
இஸ்லாம் ஒரு
இனிய மார்க்கம்!

பழைய ஆடை


மங்கிப்போன வண்ணங்களால்
ஏக்கமாய்;
வாரி சுருட்டிக்கொண்டு
மூச்சிப் பேச்சில்லாமல்;
மூட்டைகளில் உறங்கியப்படி!

பொருத்தமானப்
பொத்தான்களை
இழந்ததால்;
மவுசு இழந்துப்;
பவுசை இழந்து!

ஓரமாய் கிழிந்ததால்;
மூலைக்குப்போன
முகத்தால்;
குப்பைக்கு எத்தனிக்கும்
பழைய ஆடை!

வீசுவதற்கு முன்
சுழற்றுங்கள் விழியை;
ஆடை நமக்குதான்
பழையது!

மங்கிப்போன வண்ணங்களால்
ஏக்கமாய்;
வாரி சுருட்டிக்கொண்டு
மூச்சிப் பேச்சில்லாமல்;
மூட்டைகளில் உறங்கியப்படி!

பொருத்தமானப்
பொத்தான்களை
இழந்ததால்;
மவுசு இழந்துப்;
பவுசை இழந்து!

ஓரமாய் கிழிந்ததால்;
மூலைக்குப்போன
முகத்தால்;
குப்பைக்கு எத்தனிக்கும்
பழைய ஆடை!

வீசுவதற்கு முன்
சுழற்றுங்கள் விழியை;
ஆடை நமக்குதான்
பழையது!

ஆள் தேடி..


உழைத்துக்
களைத்துப்போனதால்;
ஓய்ந்துப்போய்
ஓரமாய் நான்;
நினைவுகளுக்குத் தீனிப்போடத்
தாகித்து இருக்கும்;
மங்கிப்போன என்
விழிகளுக்கு!

இரத்தங்களை
வியர்வையாக்கி;
உணர்வுகளை ஊனமாக்கித்;
திண்ணையில் துணையின்றித்;
தன்னந்தனியாக நான்!

வருஷங்களை
வளைகுடாவில்
அறுவடைச் செய்து;
இறந்துப்போன உறவினருக்குக்
கண்காணத் தேசத்தில்
இருந்தப்படியேக்;
கண்ணீர்துளிகளையும்
கைக்குட்டைக்குள்
ஒளித்துக்கொண்டு!

எலும்புகள் தோய்ந்து
வலு என்னை
வம்பு இழுத்தப்படி;
படிக்கட்டில் நான்;
பேச்சுத் துணைக்கு
ஆள் தேடி!

ஒத்தவயதில்
ஒருவருமில்லாமல்;
கிட்ட வரும் இளசுகளும்;
என்னைக் கண்டு
ஒதுங்கிச் செல்லும்;
பெருசுப் பேச
ஆரம்பித்துவிட்டதென்றால்
என்று!


உழைத்துக்
களைத்துப்போனதால்;
ஓய்ந்துப்போய்
ஓரமாய் நான்;
நினைவுகளுக்குத் தீனிப்போடத்
தாகித்து இருக்கும்;
மங்கிப்போன என்
விழிகளுக்கு!

இரத்தங்களை
வியர்வையாக்கி;
உணர்வுகளை ஊனமாக்கித்;
திண்ணையில் துணையின்றித்;
தன்னந்தனியாக நான்!

வருஷங்களை
வளைகுடாவில்
அறுவடைச் செய்து;
இறந்துப்போன உறவினருக்குக்
கண்காணத் தேசத்தில்
இருந்தப்படியேக்;
கண்ணீர்துளிகளையும்
கைக்குட்டைக்குள்
ஒளித்துக்கொண்டு!

எலும்புகள் தோய்ந்து
வலு என்னை
வம்பு இழுத்தப்படி;
படிக்கட்டில் நான்;
பேச்சுத் துணைக்கு
ஆள் தேடி!

ஒத்தவயதில்
ஒருவருமில்லாமல்;
கிட்ட வரும் இளசுகளும்;
என்னைக் கண்டு
ஒதுங்கிச் செல்லும்;
பெருசுப் பேச
ஆரம்பித்துவிட்டதென்றால்
என்று!

இரவு


உறக்கத்தோடு
உறவுக்கொள்ள
இமைகளுக்கு இடம்
கொடுத்து;
அவசரத்திற்குக்
கவசமிட்டு;
அமைதிக்கு
அனுமதிக்கொடுத்துத்;
தவழ்ந்து வரும்
ஓய்வுக்கு;
ஓய்வு இடமாய் இரவு!

விளக்குகளுக்கு
மதிப்புக்கொடுத்து;
வெளிச்சத்திற்கு இடம்
கொடுக்கும் இனிமையான
இரவு!
 
மிரண்டவனுக்குப்
பயம் கொடுத்து;
கோழைக்குக் காலை
வாரும் இருள் சூழ்ந்த இரவு!

ஒளிச் சூழ்ந்து
வெளிப்படையாய்
இருந்தாலும்;
இருட்டில் அதற்குத்
துண்டுப்போட்டு
இடம் கொடுக்கும்
இரவின் அழகு!

உறக்கத்தோடு
உறவுக்கொள்ள
இமைகளுக்கு இடம்
கொடுத்து;
அவசரத்திற்குக்
கவசமிட்டு;
அமைதிக்கு
அனுமதிக்கொடுத்துத்;
தவழ்ந்து வரும்
ஓய்வுக்கு;
ஓய்வு இடமாய் இரவு!

விளக்குகளுக்கு
மதிப்புக்கொடுத்து;
வெளிச்சத்திற்கு இடம்
கொடுக்கும் இனிமையான
இரவு!
 
மிரண்டவனுக்குப்
பயம் கொடுத்து;
கோழைக்குக் காலை
வாரும் இருள் சூழ்ந்த இரவு!

ஒளிச் சூழ்ந்து
வெளிப்படையாய்
இருந்தாலும்;
இருட்டில் அதற்குத்
துண்டுப்போட்டு
இடம் கொடுக்கும்
இரவின் அழகு!

தலைவலி


கட்டுப்பட்ட நரம்புகள்
முட்டிக்கொண்டு நிற்கும்;
விண் விண்னென்றத்
வலியால் தோல்வியடையும்
எண்ணங்கள்!

கரம் தாங்கித்
தலைப்பிடிக்கும்;
விரல் கொண்டு
வர்ணம் தீட்டும்;

எதிரொலிக்கும்
வலியால்;
விழிக் கலங்கி நிற்கும்;
பாதை தெளிவாய்
தெரிந்தாலும் பார்வை
மட்டும் மண்ணைக் கவ்வும்!

கனமானச் சுமைகள்
கபாலத்தில்
கைவரிசைக் காட்ட;
நிஜமாகவேப் புரியாமல்
நிலைத் தடுமாறி நிற்க;
மருந்தென்று ஒன்று
தொண்டைக்குள் நீரோடுத்;
துணைப்போட்டுச் செல்ல;
குட்டிக் கர்ணம் போடும்
தலைவலியோ
விழுந்தடித்து ஓட!

வழக்கமான மருந்துகளால்
இணக்கமான நோய்;
கொண்டுவரும் வலிக்கு
இதுதான் தாய்!

கட்டுப்பட்ட நரம்புகள்
முட்டிக்கொண்டு நிற்கும்;
விண் விண்னென்றத்
வலியால் தோல்வியடையும்
எண்ணங்கள்!

கரம் தாங்கித்
தலைப்பிடிக்கும்;
விரல் கொண்டு
வர்ணம் தீட்டும்;

எதிரொலிக்கும்
வலியால்;
விழிக் கலங்கி நிற்கும்;
பாதை தெளிவாய்
தெரிந்தாலும் பார்வை
மட்டும் மண்ணைக் கவ்வும்!

கனமானச் சுமைகள்
கபாலத்தில்
கைவரிசைக் காட்ட;
நிஜமாகவேப் புரியாமல்
நிலைத் தடுமாறி நிற்க;
மருந்தென்று ஒன்று
தொண்டைக்குள் நீரோடுத்;
துணைப்போட்டுச் செல்ல;
குட்டிக் கர்ணம் போடும்
தலைவலியோ
விழுந்தடித்து ஓட!

வழக்கமான மருந்துகளால்
இணக்கமான நோய்;
கொண்டுவரும் வலிக்கு
இதுதான் தாய்!

எறும்பு


அலைவரிசையைத்
தெரிந்துக்கொண்டுச்
சீர் செய்வோம் வரிசையை;
கூடி நின்றுப் பேசிக்
கும்மாளமாய் வருவோம்;
முட்டி மோதி சென்றாலும்
தொட்டுப்பார்த்தே நடப்போம்!

கொட்டிக்கிடக்கும்
இனிப்பினைக்
கட்டியணைக்க வருவோம்;
மிச்சமீதிக் கிடந்ததையும்
முத்தமிட்டு உண்போம்!

உற்சாகத்திற்கு
உதாரணமாய்
உலகிற்கு இருப்போம்;
கூட்டாஞ்சோறு உண்ணக்
கூட்டமாய்தான் வாழ்வோம்!
வழியைத் தடுக்கிற
மனிதனைக் கடித்துவிட்டுச்
சிரிப்போம்;
கடுப்பாகி அவன் கரத்தினால்
சிலநேரத்தில் மிதிப்பட்டுக்
கிடப்போம்!

பல வண்ணம் கொண்ட
எனக்கு மனிதன்
எண்ணம் போல்
பெயர் வைப்பான்;
எங்கள் எண்ணிக்கைக் கண்டுப்
பிடிக்காமல் அவனே
மருந்து வைத்து
முகம் சிரிப்பான்!

அலைவரிசையைத்
தெரிந்துக்கொண்டுச்
சீர் செய்வோம் வரிசையை;
கூடி நின்றுப் பேசிக்
கும்மாளமாய் வருவோம்;
முட்டி மோதி சென்றாலும்
தொட்டுப்பார்த்தே நடப்போம்!

கொட்டிக்கிடக்கும்
இனிப்பினைக்
கட்டியணைக்க வருவோம்;
மிச்சமீதிக் கிடந்ததையும்
முத்தமிட்டு உண்போம்!

உற்சாகத்திற்கு
உதாரணமாய்
உலகிற்கு இருப்போம்;
கூட்டாஞ்சோறு உண்ணக்
கூட்டமாய்தான் வாழ்வோம்!
வழியைத் தடுக்கிற
மனிதனைக் கடித்துவிட்டுச்
சிரிப்போம்;
கடுப்பாகி அவன் கரத்தினால்
சிலநேரத்தில் மிதிப்பட்டுக்
கிடப்போம்!

பல வண்ணம் கொண்ட
எனக்கு மனிதன்
எண்ணம் போல்
பெயர் வைப்பான்;
எங்கள் எண்ணிக்கைக் கண்டுப்
பிடிக்காமல் அவனே
மருந்து வைத்து
முகம் சிரிப்பான்!

அனுபவம்


வெடிக்கும் இளமைக்கு
முன்னே ஓரமாய்
ஓய்வாக;
இரத்தம் சூடு ஏறி;
முதுமை என்றப் பட்டம்
பெற்ற அனுபவம் நான்!

பழக்கப்பட்ட விசயங்கள்
பக்குவமாய் என்னிடம்;
அவசரத்திற்குக் கடிவாளமிட்டு;
பதற்றத்திற்கு முலாமிட்டு;
மூடி இடாமல்
திறந்திருக்கும் என் முகம்!

முதுமை எண்ணும்
போர்வைக்கொண்டு;
முடித்துவைக்கக்
என்னைக் கொண்டு;
கட்டியணைக்கும்
கரங்கள்;
என்னைத் தொட்டுப்பார்க்கத்
துடிக்கும் மனங்கள்!

பட்டுத்தெளியப்
பயன்பாட்டாய் நான்;
ஒருமுறைப்
பட்டால்தான் தெரியும்
நான் யார்!

வெடிக்கும் இளமைக்கு
முன்னே ஓரமாய்
ஓய்வாக;
இரத்தம் சூடு ஏறி;
முதுமை என்றப் பட்டம்
பெற்ற அனுபவம் நான்!

பழக்கப்பட்ட விசயங்கள்
பக்குவமாய் என்னிடம்;
அவசரத்திற்குக் கடிவாளமிட்டு;
பதற்றத்திற்கு முலாமிட்டு;
மூடி இடாமல்
திறந்திருக்கும் என் முகம்!

முதுமை எண்ணும்
போர்வைக்கொண்டு;
முடித்துவைக்கக்
என்னைக் கொண்டு;
கட்டியணைக்கும்
கரங்கள்;
என்னைத் தொட்டுப்பார்க்கத்
துடிக்கும் மனங்கள்!

பட்டுத்தெளியப்
பயன்பாட்டாய் நான்;
ஒருமுறைப்
பட்டால்தான் தெரியும்
நான் யார்!

கடல்...


முந்திக்கொண்டு;
உதடுகளைப் பிதுக்கிக்கொண்டு;
உருண்டு வருகிறேன்;
சில நேரம் உனை
உருட்ட வருகிறேன்!

நீர் உறியும் மண்ணிலே
நான் நீந்துகிறேன்;
என்னை விழுங்கி
ஏப்பம்விட முடியாமல்
ஏங்கி நிற்கும்;
என்னைத் தாங்கி நிற்கும்
மணற்பரப்பு!
 
கொள்ளைக் கொள்ளும்
அதியங்களில் எட்டாவது
இடமும் எனக்கில்லை;
என்னுள் ஒளிந்திருக்கும்
இரகசியங்கள் அதிசயம் காணும்
அதிசயங்கள்!

மகத்தான உயிரனங்கள்
கண்கள் மிளிரச் செய்யும்;
எண்ண முடியாமல்
ஓய்வைத் தேடும்
மனிதனின் நாவும்!

முந்திக்கொண்டு;
உதடுகளைப் பிதுக்கிக்கொண்டு;
உருண்டு வருகிறேன்;
சில நேரம் உனை
உருட்ட வருகிறேன்!

நீர் உறியும் மண்ணிலே
நான் நீந்துகிறேன்;
என்னை விழுங்கி
ஏப்பம்விட முடியாமல்
ஏங்கி நிற்கும்;
என்னைத் தாங்கி நிற்கும்
மணற்பரப்பு!
 
கொள்ளைக் கொள்ளும்
அதியங்களில் எட்டாவது
இடமும் எனக்கில்லை;
என்னுள் ஒளிந்திருக்கும்
இரகசியங்கள் அதிசயம் காணும்
அதிசயங்கள்!

மகத்தான உயிரனங்கள்
கண்கள் மிளிரச் செய்யும்;
எண்ண முடியாமல்
ஓய்வைத் தேடும்
மனிதனின் நாவும்!

இளம் மனைவி..


விழிகளில் நீர்
கோர்த்துக்கொண்டு;
வழிகளைப் பார்த்துக்கொண்டு;
உனக்காகக்
காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்;

அறையினில் வந்தால்
உன் நறுமணத்தால்;
நசுங்கிப்போகும் என் மனம்;
நீ இல்லையென்றாலும்
எதிரொலிக்கும் உன்
குரல் ஒலி பிரம்மையாக!

சந்தோஷங்களை உன்
செவிகளுக்கு எடுத்துச்செல்ல;
இடையில் தரகராகத்
தொலைப்பேசி!
திறந்துவிடும் உதடுகளால்;
பளிச்சிடும் பற்கள்;
உன் அழைப்பைக்கண்டு;

துண்டிக்கக் காத்துக்கொண்டிருக்கும்
தொலைப்பேசி இருப்பால்;
இருப்புக்கொள்ளாது என்
மனம் உன் அழைப்பை
வெறுத்துத் தள்ளாது!

பணம் எடுக்க
ரணம் கொடுத்துப்;
பயணம் சென்றாய்;
இளமைத் தவித்து;
கனவை இறுக்கிப்பிடித்து;
இளம் மனைவி உனக்காக;
உன் விடுமுறைக்காக!

விழிகளில் நீர்
கோர்த்துக்கொண்டு;
வழிகளைப் பார்த்துக்கொண்டு;
உனக்காகக்
காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்;

அறையினில் வந்தால்
உன் நறுமணத்தால்;
நசுங்கிப்போகும் என் மனம்;
நீ இல்லையென்றாலும்
எதிரொலிக்கும் உன்
குரல் ஒலி பிரம்மையாக!

சந்தோஷங்களை உன்
செவிகளுக்கு எடுத்துச்செல்ல;
இடையில் தரகராகத்
தொலைப்பேசி!
திறந்துவிடும் உதடுகளால்;
பளிச்சிடும் பற்கள்;
உன் அழைப்பைக்கண்டு;

துண்டிக்கக் காத்துக்கொண்டிருக்கும்
தொலைப்பேசி இருப்பால்;
இருப்புக்கொள்ளாது என்
மனம் உன் அழைப்பை
வெறுத்துத் தள்ளாது!

பணம் எடுக்க
ரணம் கொடுத்துப்;
பயணம் சென்றாய்;
இளமைத் தவித்து;
கனவை இறுக்கிப்பிடித்து;
இளம் மனைவி உனக்காக;
உன் விடுமுறைக்காக!

அவமானம்


அடிப்பட்ட நெஞ்சமோ
அழுதுக்கொண்டு நிற்கும்;
கலங்கிப்போனக் கண்களால்
பொங்கிவரும் வஞ்சம்!

மனம்விட்டுக் கதற
விரல் தேடும் முகம்;
துடித்துப்போன வார்த்தையால்
கறுத்துப்போகும் அகம்!

காய்ந்துப்போனக் கரங்கள்
மிரட்டிக்கொண்டு நிற்கும்;
மாய்ந்துப்போன மானத்தால்
மனம் கூனிக்குறுகித் தவிக்கும்!

குருதி வராமல்;
குத்துப்பட்டுக்கிடக்கும்;
வெட்டிவிடும் நாவினால்
குட்டுப்பட்டுத் தவிக்கும்!

கனமான மேனியும்
கைவிட்டுப்போகும்;
அவமானம் தாங்காமல்
துடித் துடித்துப்போகும்!

சொல்லும் அறிவுரையைச்
சுவற்றுக்குள்ளேச் சொல்லு;
தலைக்குனியச் செய்யும்
அறிவுரையைப் புறந்தள்ளு!

அடிப்பட்ட நெஞ்சமோ
அழுதுக்கொண்டு நிற்கும்;
கலங்கிப்போனக் கண்களால்
பொங்கிவரும் வஞ்சம்!

மனம்விட்டுக் கதற
விரல் தேடும் முகம்;
துடித்துப்போன வார்த்தையால்
கறுத்துப்போகும் அகம்!

காய்ந்துப்போனக் கரங்கள்
மிரட்டிக்கொண்டு நிற்கும்;
மாய்ந்துப்போன மானத்தால்
மனம் கூனிக்குறுகித் தவிக்கும்!

குருதி வராமல்;
குத்துப்பட்டுக்கிடக்கும்;
வெட்டிவிடும் நாவினால்
குட்டுப்பட்டுத் தவிக்கும்!

கனமான மேனியும்
கைவிட்டுப்போகும்;
அவமானம் தாங்காமல்
துடித் துடித்துப்போகும்!

சொல்லும் அறிவுரையைச்
சுவற்றுக்குள்ளேச் சொல்லு;
தலைக்குனியச் செய்யும்
அறிவுரையைப் புறந்தள்ளு!

கர்வம்..


பெருமை எண்ணும்
பெயர் கொண்டு;
அமர்ந்துவிடுவேன்;
உள்ளேச் சென்று;
ஏறிவிட்டக் கனத்தால் இன்று;
எடுத்தெறிந்துக் கதைப்பேன்;
எல்லோரிடமும் சென்று!

அறிவுரைச் சொல்லும்
மனிதனின் பேச்சைக் கேட்டு;
அடைத்துக்கொள்ளச்
செவிகளின் மதிலுக்கு
இடுவேன் பூட்டு!
 
மெல்லமாய் புகுந்து;
ஏற்றுவேன் போதையை – பின்
மூடிக்கொள்வேன்
நேரானப் பாதையை!
நான் தான் என்று;
உதடுகள் உரைக்கும்;
நான் மட்டும்தான் என்று
உள்ளம் கதைக்கும்!

பெருமைக்குக் கட்டுப்பட்டு;
மக்களிடத்தில் குட்டுப்பட்டு;
தனிமனிதனைக் கெடுக்க;
நான் இருக்கிறேன் கர்வமாய்!
உச்சத்தில் இருந்தால்;
மாற்றிவிடுவேன்
மனிதனை மிருகமாய்!

பெருமை எண்ணும்
பெயர் கொண்டு;
அமர்ந்துவிடுவேன்;
உள்ளேச் சென்று;
ஏறிவிட்டக் கனத்தால் இன்று;
எடுத்தெறிந்துக் கதைப்பேன்;
எல்லோரிடமும் சென்று!

அறிவுரைச் சொல்லும்
மனிதனின் பேச்சைக் கேட்டு;
அடைத்துக்கொள்ளச்
செவிகளின் மதிலுக்கு
இடுவேன் பூட்டு!
 
மெல்லமாய் புகுந்து;
ஏற்றுவேன் போதையை – பின்
மூடிக்கொள்வேன்
நேரானப் பாதையை!
நான் தான் என்று;
உதடுகள் உரைக்கும்;
நான் மட்டும்தான் என்று
உள்ளம் கதைக்கும்!

பெருமைக்குக் கட்டுப்பட்டு;
மக்களிடத்தில் குட்டுப்பட்டு;
தனிமனிதனைக் கெடுக்க;
நான் இருக்கிறேன் கர்வமாய்!
உச்சத்தில் இருந்தால்;
மாற்றிவிடுவேன்
மனிதனை மிருகமாய்!

இஸ்லாத்தின் பக்கம்..


வண்ணங்கள்
வரிசையில் நின்றாலும்;
எண்ணங்கள் நசுக்கிவிடும்;
பிரிவினையைப் பொசுக்கிவிடும்!

தள்ளாடும் போதையில்லை;
தள்ளிவிடும் பேதையில்லை;
ஒதுக்கிவைக்கும் சாதியில்லை;
கண்டுப்பிடிக்க இதில்
குறையில்லை!   

அன்பிற்கு முன்னுரை;
தவிடுப்பொடியாகும் வன்முறை;
மனிதன் வாழச் செய்முறை;
அழகாகச் சொல்லும் விதிமுறை!

அனைத்திற்கும் சட்டமுண்டு;
தவறுச் செய்தால் தண்டனையுண்டு;
எடுத்துரைக்கும் மறையுண்டு;
ஏற்று நடந்தால் சுவனமுண்டு!

நுகர்ந்துவிட்டால் மணம் வீசும்;
நுழைந்துவிட்டால்
அமைதி அலை வீசும்;
எட்டி நின்றுப் பார்த்தால்
மனம் தடுமாறும்;
எட்டு வைத்து வா;
இஸ்லாத்தின் பக்கம்
மனம் மாறும்!

வண்ணங்கள்
வரிசையில் நின்றாலும்;
எண்ணங்கள் நசுக்கிவிடும்;
பிரிவினையைப் பொசுக்கிவிடும்!

தள்ளாடும் போதையில்லை;
தள்ளிவிடும் பேதையில்லை;
ஒதுக்கிவைக்கும் சாதியில்லை;
கண்டுப்பிடிக்க இதில்
குறையில்லை!   

அன்பிற்கு முன்னுரை;
தவிடுப்பொடியாகும் வன்முறை;
மனிதன் வாழச் செய்முறை;
அழகாகச் சொல்லும் விதிமுறை!

அனைத்திற்கும் சட்டமுண்டு;
தவறுச் செய்தால் தண்டனையுண்டு;
எடுத்துரைக்கும் மறையுண்டு;
ஏற்று நடந்தால் சுவனமுண்டு!

நுகர்ந்துவிட்டால் மணம் வீசும்;
நுழைந்துவிட்டால்
அமைதி அலை வீசும்;
எட்டி நின்றுப் பார்த்தால்
மனம் தடுமாறும்;
எட்டு வைத்து வா;
இஸ்லாத்தின் பக்கம்
மனம் மாறும்!

எங்கள் கூடு..


அடுக்குப் படுக்கையைக் கொண்ட
அடுக்கு மாடிக் கட்டிடங்களில்
வாழும் சிறுவண்டுகள்!

மூட்டைப் பூச்சியும்;
முகச் சுளிப்பும்;
வந்துப்போகும் எங்கள்
வசந்த மாளிகைக்கு!

படித்தவரும்;படிக்காதவரும்;
படுப்பதால்;
சமச்சீர் கொள்கைகள்
சாரல் வீசும்!
 
சமைப்பதும்;குளிப்பதும்;
அட்டவணையில் தொங்க;
ஊர்ச் சாமான்கள்
படுக்கைக்குக் கீழே
பதுங்கிக்கிடக்க;
காலணிகள் ஒரத்தில்
ஒதுங்கிக் கிடக்க;
கனமான இதயத்துடன்
கவனமாக உழைக்க
வந்தத் தேசத்தில்;
நாங்கள் ஓய்வெடுக்கும் இடம்!

அடுக்குப் படுக்கையைக் கொண்ட
அடுக்கு மாடிக் கட்டிடங்களில்
வாழும் சிறுவண்டுகள்!

மூட்டைப் பூச்சியும்;
முகச் சுளிப்பும்;
வந்துப்போகும் எங்கள்
வசந்த மாளிகைக்கு!

படித்தவரும்;படிக்காதவரும்;
படுப்பதால்;
சமச்சீர் கொள்கைகள்
சாரல் வீசும்!
 
சமைப்பதும்;குளிப்பதும்;
அட்டவணையில் தொங்க;
ஊர்ச் சாமான்கள்
படுக்கைக்குக் கீழே
பதுங்கிக்கிடக்க;
காலணிகள் ஒரத்தில்
ஒதுங்கிக் கிடக்க;
கனமான இதயத்துடன்
கவனமாக உழைக்க
வந்தத் தேசத்தில்;
நாங்கள் ஓய்வெடுக்கும் இடம்!

அன்னையின் இரகசியம்..


அழும் உன்னை
ஆறுதல் செய்ய;
ஆயிரம் முகபாவனைகள்;
தும்மினாலும் சிரிக்கிறாய்;
அழுதாலும் சிரிக்கிறாய்!

என் தூக்கத்தைக்
கெடுக்கும் உன் அழுகை;
காரணிகள் காண்பதற்குள்;
எகிறும் உன் குரலோசை!

எனக்கேப் புரியாமல்
கொஞ்சல் என;
உளறி வைப்பேன்;
மிரள வைப்பேன்;
அழும் உன்னைக் கொஞ்சம்
உருளவும் வைப்பேன்!

அலுத்துப்போன நான்;
அழைப்பேன் உன்
அன்னையை;
வாரி அணைத்து;
உன் வாயில் முத்தமிட்டுக்;
கொஞ்சும் குரலால்
உன்னைக் கொஞ்சி எடுக்க;
அழும் உன் குரலோ அடங்கிப்போக!

குடும்பச் சுமை;
என் தலையில் என்றுக்;
கனம் பிடித்து அலைந்த நான்;
உன் அழுகையிடம்
தோற்றுப்போனேன்;
அடக்கி வைத்த;
உன் அன்னையைக் கண்டு
மலைத்துப் போனேன்!

அழும் உன்னை
ஆறுதல் செய்ய;
ஆயிரம் முகபாவனைகள்;
தும்மினாலும் சிரிக்கிறாய்;
அழுதாலும் சிரிக்கிறாய்!

என் தூக்கத்தைக்
கெடுக்கும் உன் அழுகை;
காரணிகள் காண்பதற்குள்;
எகிறும் உன் குரலோசை!

எனக்கேப் புரியாமல்
கொஞ்சல் என;
உளறி வைப்பேன்;
மிரள வைப்பேன்;
அழும் உன்னைக் கொஞ்சம்
உருளவும் வைப்பேன்!

அலுத்துப்போன நான்;
அழைப்பேன் உன்
அன்னையை;
வாரி அணைத்து;
உன் வாயில் முத்தமிட்டுக்;
கொஞ்சும் குரலால்
உன்னைக் கொஞ்சி எடுக்க;
அழும் உன் குரலோ அடங்கிப்போக!

குடும்பச் சுமை;
என் தலையில் என்றுக்;
கனம் பிடித்து அலைந்த நான்;
உன் அழுகையிடம்
தோற்றுப்போனேன்;
அடக்கி வைத்த;
உன் அன்னையைக் கண்டு
மலைத்துப் போனேன்!

கவிதை எழுத


எரியும் உண்மைகள்
எதிரினில் இருக்க;
கருவில் உதிக்கும்
சிந்தனைத் தெறிக்க;
மூடி மறைக்கும்
பொய் எதற்கு;
முட்டித் தள்ளுவோம்
உண்மையை உரைத்து!

வலிகள் உணர்த்த
வரியைக் கொண்டு;
வரிசைப்படுத்தக்
கவிதை உண்டு;
குத்தும் உண்மைகள்
குரல்வளையை அடைக்க;
குற்றம் கொண்டப் 
பொய்யைக் கொண்டுக்;
கற்பனையானக்
கவிதை எதற்கு!

சொல்லும் பொய்யோ
நடத்தையைக் கெடுக்கும்;
சுவர்க்கம் செல்லும்
வழியைத் தடுக்கும்;
பக்கத்தைத் திண்ணும்
பொய்யை விடு;
முத்தமிடும்
உண்மையைத் தொடு!

எரியும் உண்மைகள்
எதிரினில் இருக்க;
கருவில் உதிக்கும்
சிந்தனைத் தெறிக்க;
மூடி மறைக்கும்
பொய் எதற்கு;
முட்டித் தள்ளுவோம்
உண்மையை உரைத்து!

வலிகள் உணர்த்த
வரியைக் கொண்டு;
வரிசைப்படுத்தக்
கவிதை உண்டு;
குத்தும் உண்மைகள்
குரல்வளையை அடைக்க;
குற்றம் கொண்டப் 
பொய்யைக் கொண்டுக்;
கற்பனையானக்
கவிதை எதற்கு!

சொல்லும் பொய்யோ
நடத்தையைக் கெடுக்கும்;
சுவர்க்கம் செல்லும்
வழியைத் தடுக்கும்;
பக்கத்தைத் திண்ணும்
பொய்யை விடு;
முத்தமிடும்
உண்மையைத் தொடு!

வாக்காளன் நான்என் விரல் நுனியில்
மையிட;
விலை நடக்கும்;
இடம் கொடுத்தால்
பை நிறையும்!

போட்டிப் போட்டுப்
போஸ்டர்கள்;
வாட்டி எடுக்கும்;
என் வீட்டுச் சுவர்கள்
காட்டிக் கொடுக்கும்!

வீசி எறியும்
வாக்குறுதிகள்
காற்றோடுக் கலந்துவிடும்;
காத்திருந்துக் காத்திருந்து
எங்கள் வயதுக்
காலமாகிவிடும்!

மறந்துப்போன
என் நினைவுகள்
மலர்ந்து விடும்;
ஓயாத ஒலிப்பெருக்கியின்
ஓலங்கள் செவிப்பறயை
எட்டி உதைக்கும்;
யாரென்றுத் தெரியாமலே;
கட்சி என்னைக்
கட்டியணைக்கும்!


என் விரல் நுனியில்
மையிட;
விலை நடக்கும்;
இடம் கொடுத்தால்
பை நிறையும்!

போட்டிப் போட்டுப்
போஸ்டர்கள்;
வாட்டி எடுக்கும்;
என் வீட்டுச் சுவர்கள்
காட்டிக் கொடுக்கும்!

வீசி எறியும்
வாக்குறுதிகள்
காற்றோடுக் கலந்துவிடும்;
காத்திருந்துக் காத்திருந்து
எங்கள் வயதுக்
காலமாகிவிடும்!

மறந்துப்போன
என் நினைவுகள்
மலர்ந்து விடும்;
ஓயாத ஒலிப்பெருக்கியின்
ஓலங்கள் செவிப்பறயை
எட்டி உதைக்கும்;
யாரென்றுத் தெரியாமலே;
கட்சி என்னைக்
கட்டியணைக்கும்!