பணம்..


மாத இறுதியில்
பணப் பை
பல் இளிக்க;
கர்பிணியினைப் போல்
முட்டிக்கொண்டு;
விலாச அட்டைகள்;
குடும்ப நிழற்படங்கள்
மட்டுமேத் துணையாக!

இறந்துப்போனத்
தலைவர்களின்
புகைப்படங்கள்
புன்னகைக்க;
வெற்றுக் காகிதங்களும்;
விலைமதிப்பாகி;
எங்களையே விலைப்பேசி!
 
தேசம் மாறி;
பெயர்கள் மாறி;
பணத்தின் மதிப்புகள்
மாறினாலும்;
எடைப்போடும்
மதிப்புக்கல்
சட்டைப்பையில்
பிதிங்கி நிற்கும்
பணம்மட்டும்தான்!

விலைப்போகும்
மனிதனுக்கு;
வலை வீசும்
ரூபாய் நோட்டுகள்;
உழைத்து உடம்பின்
வியர்வையில் ஓட்டும்
பணமே இன்பத்திற்கு அலாதி;
ஏய்த்துப் பிழைக்க
எண்ணினால் வரும்
மனதிற்கு எண்ணிலடங்கா 
வியாதி!

மாத இறுதியில்
பணப் பை
பல் இளிக்க;
கர்பிணியினைப் போல்
முட்டிக்கொண்டு;
விலாச அட்டைகள்;
குடும்ப நிழற்படங்கள்
மட்டுமேத் துணையாக!

இறந்துப்போனத்
தலைவர்களின்
புகைப்படங்கள்
புன்னகைக்க;
வெற்றுக் காகிதங்களும்;
விலைமதிப்பாகி;
எங்களையே விலைப்பேசி!
 
தேசம் மாறி;
பெயர்கள் மாறி;
பணத்தின் மதிப்புகள்
மாறினாலும்;
எடைப்போடும்
மதிப்புக்கல்
சட்டைப்பையில்
பிதிங்கி நிற்கும்
பணம்மட்டும்தான்!

விலைப்போகும்
மனிதனுக்கு;
வலை வீசும்
ரூபாய் நோட்டுகள்;
உழைத்து உடம்பின்
வியர்வையில் ஓட்டும்
பணமே இன்பத்திற்கு அலாதி;
ஏய்த்துப் பிழைக்க
எண்ணினால் வரும்
மனதிற்கு எண்ணிலடங்கா 
வியாதி!

2 comments:

  1. அனைத்து கவிதைகளும் நன்று..!!

    ReplyDelete