இலஞ்சம்..


மூலை முடுக்கானாலும்
மூளையைத் தட்டுவேன்;
கொடுத்துச் சரிக்கட்டினால்
யார் வாயையும் கட்டுவேன்!

விரலில் ஒளித்துக்
கரத்தில் திணிப்பான்
அவன் வேலை முடிய;
பற்களை இளித்துப்
புறங்கையை நீட்டுவான்
வேலையைச் செய்ய!

கடமையைச் செய்யவேக்
கண் தேடும் என்னை;
கொடுப்பவன்;
திட்டித் தீர்த்து
மனதாலே வீசுவான்
மண்ணை!

அடிமைப் பட்டுப்போனப் பணத்திற்கு;
அடிமாடாய் என்னிடம்;
முகம் சுளிப்பான் பணத்திற்கென்றால்;
கொண்டுச் செல்வேன் பெண்ணிடம்!

வண்ண வண்ண அலங்கரமாய்
வீட்டின் முன்னே நிற்பேன்;
வாரி அணைக்கும் மனிதனின்
ஆசையைக் கண்டு மலைப்பேன்!

எந்தப் பொருளில்
வந்தாலும் எனக்குப் பெயர்
இலஞ்சம்;
தடுமாறும் மனிதன் என்னிடம்
அடைவான் தஞ்சம்! 

மூலை முடுக்கானாலும்
மூளையைத் தட்டுவேன்;
கொடுத்துச் சரிக்கட்டினால்
யார் வாயையும் கட்டுவேன்!

விரலில் ஒளித்துக்
கரத்தில் திணிப்பான்
அவன் வேலை முடிய;
பற்களை இளித்துப்
புறங்கையை நீட்டுவான்
வேலையைச் செய்ய!

கடமையைச் செய்யவேக்
கண் தேடும் என்னை;
கொடுப்பவன்;
திட்டித் தீர்த்து
மனதாலே வீசுவான்
மண்ணை!

அடிமைப் பட்டுப்போனப் பணத்திற்கு;
அடிமாடாய் என்னிடம்;
முகம் சுளிப்பான் பணத்திற்கென்றால்;
கொண்டுச் செல்வேன் பெண்ணிடம்!

வண்ண வண்ண அலங்கரமாய்
வீட்டின் முன்னே நிற்பேன்;
வாரி அணைக்கும் மனிதனின்
ஆசையைக் கண்டு மலைப்பேன்!

எந்தப் பொருளில்
வந்தாலும் எனக்குப் பெயர்
இலஞ்சம்;
தடுமாறும் மனிதன் என்னிடம்
அடைவான் தஞ்சம்! 

1 comment:

  1. பதிவுலகினருக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி :

    http://tamilrail.blogspot.com/2010/11/blog-post_7159.html

    ReplyDelete