மழை நீர் சேகரிப்பு..பிடித்த மழையை
அணைத்துக் கொள்ள;
பிடித்துக் கொள்ளும்
ஜலதோஷம்!

தும்மினாலும்
நனைந்துவிடுவேன்;
காரணம் சந்தோஷம்!

சிரித்தப் படியே சீண்டி;   
மண்ணைத் தொட்டு;
மேனிக் குளிர;
மனதை நனைக்க;
மறையோனின்
மாபெரும் கருணை!

விரண்டு ஓடும்
மழையைக் குழித்தோண்டிப்
புதைத்து வைப்போம்!

விரயமாகும் நீரை 
விதைத்து வைத்து
எதிர்காலத்தைச்
செழிக்க வைப்போம்!


பிடித்த மழையை
அணைத்துக் கொள்ள;
பிடித்துக் கொள்ளும்
ஜலதோஷம்!

தும்மினாலும்
நனைந்துவிடுவேன்;
காரணம் சந்தோஷம்!

சிரித்தப் படியே சீண்டி;   
மண்ணைத் தொட்டு;
மேனிக் குளிர;
மனதை நனைக்க;
மறையோனின்
மாபெரும் கருணை!

விரண்டு ஓடும்
மழையைக் குழித்தோண்டிப்
புதைத்து வைப்போம்!

விரயமாகும் நீரை 
விதைத்து வைத்து
எதிர்காலத்தைச்
செழிக்க வைப்போம்!

2 comments:

  1. Little Drops of Water Make the Mighty Ocean...,

    Save Water! Save Tamil Nadu!

    ReplyDelete