வயதான வெளிநாட்டுக் கணவன்மூட்டை முடிச்சும்
முட்டுவலியும்
மூச்சிப்பிடிப்புடன்
வீடு வந்து சேர்ந்தேன்
வளைகுடாவிலிருந்து
விடுதலையாகி வந்தேன்!

மணக்கும் மனைவியின்
முகமோ சுருக்கம் கண்டு;
சுறுக்கமாய் முதுமைக் கொண்டு!  
முன்னாடி நிற்கும் எனைத்தெரிய
கண்ணாடு போடும்
திரை மறைத்த விழி!

நரைக்கொண்டு
கரைப்படிந்து;
உழைத்தக் காசை
செலவுச் செய்ய
வியாதியுடன் வந்திருக்கிறேன்
வயோதிகத்தில் வந்து நிற்கிறேன்!

இளமைக்கு வேட்டு வைத்து
கடமைக்கு ஓட்டுப் போட்டு
கடனுக்கு ஒட்டுப்போட்டு;
பாலையிலேப் பலக்காலம்!

செழிப்பான வாலிபத்தை
மாதச் சம்பளத்திற்கு
விற்றுவிட்டு;
நமக்கென்று துணைவேண்டி
ஓடிவரமுடியாமல்
ஊன்றி வருகிறேன்
குச்சினை!

எட்டி உதைக்கும்
பிள்ளை வேண்டி
ஏங்கி நிற்கும் வயதான
வெளிநாட்டுக் கணவன்
உள்நாட்டில் உன்னோடு!


மூட்டை முடிச்சும்
முட்டுவலியும்
மூச்சிப்பிடிப்புடன்
வீடு வந்து சேர்ந்தேன்
வளைகுடாவிலிருந்து
விடுதலையாகி வந்தேன்!

மணக்கும் மனைவியின்
முகமோ சுருக்கம் கண்டு;
சுறுக்கமாய் முதுமைக் கொண்டு!  
முன்னாடி நிற்கும் எனைத்தெரிய
கண்ணாடு போடும்
திரை மறைத்த விழி!

நரைக்கொண்டு
கரைப்படிந்து;
உழைத்தக் காசை
செலவுச் செய்ய
வியாதியுடன் வந்திருக்கிறேன்
வயோதிகத்தில் வந்து நிற்கிறேன்!

இளமைக்கு வேட்டு வைத்து
கடமைக்கு ஓட்டுப் போட்டு
கடனுக்கு ஒட்டுப்போட்டு;
பாலையிலேப் பலக்காலம்!

செழிப்பான வாலிபத்தை
மாதச் சம்பளத்திற்கு
விற்றுவிட்டு;
நமக்கென்று துணைவேண்டி
ஓடிவரமுடியாமல்
ஊன்றி வருகிறேன்
குச்சினை!

எட்டி உதைக்கும்
பிள்ளை வேண்டி
ஏங்கி நிற்கும் வயதான
வெளிநாட்டுக் கணவன்
உள்நாட்டில் உன்னோடு!

2 comments:

 1. நரைக்கொண்டு
  கரைப்படிந்து;
  உழைத்தக் காசை
  செலவுச் செய்ய
  வியாதியுடன் வந்திருக்கிறேன்
  வயோதிகத்தில் வந்து நிற்கிறேன்!


  Execellent line dear......

  ReplyDelete
 2. வெளி நாடு என்று ஓடும் இளைஞ்சர்களுக்கு ஒருபாடமாய் அமையட்டும்.
  இது விதியா ? காலத்தின் கொடுமையா?

  ReplyDelete