எங்கே வெட்கம்..


இருக்க வேண்டிய அழகை
மறக்கடித்த மனிதர்கள்;
வளர்ந்துவரும் சமூகத்தில்
இறந்துப்போன வெட்கம்!

வெட்கத்தை ஒழிக்க
மாற்றுப் பெயரிட்டப்
பூச்சிக்கொல்லி மருந்துத்
தன்னம்பிக்கை!

வீரம் என நினைத்து
சோரம் போகும் அழகான
வெட்கம்!

கெட்டுப்போன வெட்கத்திற்குப்
பெயர் சூட்டுவிழா நாகரீகம்;
குட்டுப்பட்டு முகம்
சுளித்தாலும் தீராத மோகம்!

உறவினரிடம் மட்டும்
ஓடி ஒளிந்துக்கொண்டு
மாற்றாரிடம் முகம் திறக்கும்;
அகம் கொல்லும் விஷம்
எனப் புரியாதப் பாவைகள்!

மலறும் வயதில் தூவும்
விதைகள் மனம் விட்டுச் செல்லாது;
பூப்பெய்தப்பின் நம்மைக் கொல்லாது!

இருக்க வேண்டிய அழகை
மறக்கடித்த மனிதர்கள்;
வளர்ந்துவரும் சமூகத்தில்
இறந்துப்போன வெட்கம்!

வெட்கத்தை ஒழிக்க
மாற்றுப் பெயரிட்டப்
பூச்சிக்கொல்லி மருந்துத்
தன்னம்பிக்கை!

வீரம் என நினைத்து
சோரம் போகும் அழகான
வெட்கம்!

கெட்டுப்போன வெட்கத்திற்குப்
பெயர் சூட்டுவிழா நாகரீகம்;
குட்டுப்பட்டு முகம்
சுளித்தாலும் தீராத மோகம்!

உறவினரிடம் மட்டும்
ஓடி ஒளிந்துக்கொண்டு
மாற்றாரிடம் முகம் திறக்கும்;
அகம் கொல்லும் விஷம்
எனப் புரியாதப் பாவைகள்!

மலறும் வயதில் தூவும்
விதைகள் மனம் விட்டுச் செல்லாது;
பூப்பெய்தப்பின் நம்மைக் கொல்லாது!

4 comments:

 1. "உறவினரிடம் மட்டும்
  ஓடி ஒளிந்துக்கொண்டு
  மாற்றாரிடம் முகம் திறக்கும்;
  அகம் கொல்லும் விஷம்
  எனப் புரியாதப் பாவைகள்!"
  Superb....

  ReplyDelete
 2. கெட்டுப்போன வெட்கத்திற்குப்
  பெயர் சூட்டுவிழா நாகரீகம்;

  ReplyDelete
 3. கெட்டுப்போன வெட்கத்திற்குப்
  பெயர் சூட்டுவிழா நாகரீகம்;
  Nica lines...

  ReplyDelete