பிணந்திண்ணிகள்


மண்ணுக்கு
விடைக்கொடுத்த உறவுகள்;
வினாவாக நாங்கள் இன்னும்!

சொந்த நாட்டை மீட்டெடுக்க
கூட்டம் சேர்ந்தால்;
வரலாறு வீரன்
என்றேச் சொல்லும்!

அந்தக் கொள்கையை
அமுல்படுத்தினால் எங்களை
பயங்கரவாதி என்றேச் சொல்லும்!

சுற்றி நின்று
படம் எடுக்கும்
சுரணைக் கெட்ட உலகம்!

வலிக்கொண்டு
ஒலிக்கொடுத்தால்
எங்களை விட்டு விலகும்!

கொன்றுக் குவித்து
மென்றுத் திண்ணும் 
பிணந்திண்ணிகள்
பணம் கொண்டு
படைத்திரட்டும்!

தடுக்க முடியா
தரணியோ "உச்" என்றுப்
பேட்டிக் கொடுக்கும்!

ஈரமில்லா எதிரிகளுக்கு
எங்கள் வீரம் மட்டுமே
மூலதனம்!

மண்ணுக்கு
விடைக்கொடுத்த உறவுகள்;
வினாவாக நாங்கள் இன்னும்!

சொந்த நாட்டை மீட்டெடுக்க
கூட்டம் சேர்ந்தால்;
வரலாறு வீரன்
என்றேச் சொல்லும்!

அந்தக் கொள்கையை
அமுல்படுத்தினால் எங்களை
பயங்கரவாதி என்றேச் சொல்லும்!

சுற்றி நின்று
படம் எடுக்கும்
சுரணைக் கெட்ட உலகம்!

வலிக்கொண்டு
ஒலிக்கொடுத்தால்
எங்களை விட்டு விலகும்!

கொன்றுக் குவித்து
மென்றுத் திண்ணும் 
பிணந்திண்ணிகள்
பணம் கொண்டு
படைத்திரட்டும்!

தடுக்க முடியா
தரணியோ "உச்" என்றுப்
பேட்டிக் கொடுக்கும்!

ஈரமில்லா எதிரிகளுக்கு
எங்கள் வீரம் மட்டுமே
மூலதனம்!

1 comment:

 1. "ஈரமில்லா எதிரிகளுக்கு
  எங்கள் வீரம் மட்டுமே
  மூலதனம்!
  மிக அருமையான வரிகள்.
  எதையும்,எப்போதும் விடைதேடி
  விண்ணப்பிக்கும் ஊடகங்கள் -
  காசுக்காக....

  ReplyDelete