அவசரம்முரட்டுத்
தூக்கம் வந்தாலும் விரட்டும்
அலுவலக அழைப்பு;
பல் துலக்கவேப் பாரமாய்;
தூக்கம் விலகா
விழிகளோ ஏக்கமாய்;
கசங்கிய ஆடைகளுக்குக்
கைகளாலே இஸ்திரிச் செய்து;
ஓட்டமும் நடையுமாய்;
வியர்த்ததுப் பாதி;
மூச்சுப் பயிற்சி மீதி!முரட்டுத்
தூக்கம் வந்தாலும் விரட்டும்
அலுவலக அழைப்பு;
பல் துலக்கவேப் பாரமாய்;
தூக்கம் விலகா
விழிகளோ ஏக்கமாய்;
கசங்கிய ஆடைகளுக்குக்
கைகளாலே இஸ்திரிச் செய்து;
ஓட்டமும் நடையுமாய்;
வியர்த்ததுப் பாதி;
மூச்சுப் பயிற்சி மீதி!

1 comment: