இரவுப் பணி..பகல் நேரம்
படுக்கையில் போக;
பசியெடுத்துப்
புரண்டுப்படுத்து;
எழுவதா புரள்வதா என
அழுதுப் புலம்பும்
கண்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி;
நமச்சல் கொடுக்கும்  தூக்கத்தோடு;
எரிச்சல் கொடுக்கும் இமையையும்
பிடித்துக் கொண்டு எழுவேன்!

எல்லோரும்
பணி முடிந்து;
தங்கும் அறையிற்குப்
படரும் நேரம்;
எழுந்துச் செல்வேன்
குளிக்க அழுதுச் செல்வேன்
இரவுப் பணியிற்காக!

விடியும் நேரம்
விழிகள் ஒளிந்துக் கொள்ள;
இரவு நேரம் பணியில்
உறவுக் கொள்ள;
சிரித்துப் பேச ஆளில்லாமல்;
சிந்திக்க நேரமில்லாமல்;
ஓய்வுக்குப் பித்துப் பிடித்து;
சத்துக்கள்  சல்லடையாய்!


பகல் நேரம்
படுக்கையில் போக;
பசியெடுத்துப்
புரண்டுப்படுத்து;
எழுவதா புரள்வதா என
அழுதுப் புலம்பும்
கண்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி;
நமச்சல் கொடுக்கும்  தூக்கத்தோடு;
எரிச்சல் கொடுக்கும் இமையையும்
பிடித்துக் கொண்டு எழுவேன்!

எல்லோரும்
பணி முடிந்து;
தங்கும் அறையிற்குப்
படரும் நேரம்;
எழுந்துச் செல்வேன்
குளிக்க அழுதுச் செல்வேன்
இரவுப் பணியிற்காக!

விடியும் நேரம்
விழிகள் ஒளிந்துக் கொள்ள;
இரவு நேரம் பணியில்
உறவுக் கொள்ள;
சிரித்துப் பேச ஆளில்லாமல்;
சிந்திக்க நேரமில்லாமல்;
ஓய்வுக்குப் பித்துப் பிடித்து;
சத்துக்கள்  சல்லடையாய்!

1 comment:

 1. //விடியும் நேரம்
  விழிகள் ஒளிந்துக் கொள்ள;
  இரவு நேரம் பணியில்
  உறவுக் கொள்ள;
  சிரித்துப் பேச ஆளில்லாமல்;
  சிந்திக்க நேரமில்லாமல்;
  ஓய்வுக்குப் பித்துப் பிடித்து;
  சத்துக்கள் சல்லடையாய்!//
  வரிகள் அனைத்தும் அருமை

  ReplyDelete