தொடர் தும்மல்


அறிவியல் உரைக்கும்
சைனஸ்;
ஒத்துவராத சீதோஷணம்
ஒர் மைனஸ்;
கோர்த்துக் கொண்ட நீர்;
சேர்த்துக் கொண்டு வாங்கும்;
முகம் மட்டும் வீங்கும்!

சிந்திக்க நேரமில்லாமல்
தும்மலில் துவண்டுப்
போனத் தோள்களும்
ஈரமானக் கைக்குட்டையும்!

கசக்கிய மூக்கும்;
களங்கியக் கண்ணும்;
ஓய்ந்துப் போனத்
தொண்டையும்;
இரக்கமாய் ஒலிக்கும்;
ஒவ்வாமை என்றழைக்கும்!

அறிவியல் உரைக்கும்
சைனஸ்;
ஒத்துவராத சீதோஷணம்
ஒர் மைனஸ்;
கோர்த்துக் கொண்ட நீர்;
சேர்த்துக் கொண்டு வாங்கும்;
முகம் மட்டும் வீங்கும்!

சிந்திக்க நேரமில்லாமல்
தும்மலில் துவண்டுப்
போனத் தோள்களும்
ஈரமானக் கைக்குட்டையும்!

கசக்கிய மூக்கும்;
களங்கியக் கண்ணும்;
ஓய்ந்துப் போனத்
தொண்டையும்;
இரக்கமாய் ஒலிக்கும்;
ஒவ்வாமை என்றழைக்கும்!

3 comments:

  1. மிக்க நன்றி மதுரை சரவணன் அவர்களே. உங்களின் வரவு மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றது.

    ReplyDelete